Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

STINT Teaching Sabbatical

Undervisa utomlands

STINT Teaching Sabbatical är ett program som erbjuder forskare och lärare att tillbringa en hösttermin på ett av STINT:s elva partnerlärosäten i USA, Japan, Singapore och Hongkong. 

Programmet syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas.

Länk till mer information om programmet på STINT:s webbplats

Intern nomineringsprocess vid Lunds universitet

 • Den interna nomineringsprocessen inleds när utlysningen öppnar i månadsskiftet maj-juni
 • Lunds universitet har möjlighet att nominera upp till tre kandidater för deltagande i STINT Teaching Sabbatical varje år
 • Fakulteterna och USV ges möjlighet att nominera två kandidater var 
 • Den nominerade ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i Lunds universitets verksamhet
 • Inkomna nomineringar bereds av en bedömningsgrupp som utses av utbildningsnämnden
 • Beslut om vilka kandidater universitetet ska nominera till programmet kommer att fattas av utbildningsnämnden vid sitt sammanträde i september

Bedömningsgrunder

Bedömningen baseras på den sökandes pedagogiska meritförteckning och motivering till utbytet, samt tillstyrkan och motivering av prefekt eller motsvarande.

Den sökandes motivering ska innehålla ett välgrundat pedagogiskt resonemang kring vad man vill uppnå med utbytet. Det ska även framgå:

 • Hur utbytet kommer att bidra till den egna kompetensen och lärargärningen
 • Hur erfarenheterna av utbytet ska leda till utveckling av den egna organisationens pedagogiska verksamhet
 • Hur utbytet är relevant för, och förankrat i, den egna organisationen

Nomineringen ska bestå av:

 • Nomineringsformulär – vänligen kontakta din fakultets internationella kontor för tillgång till formuläret, se kontaktinformation nedan
 • CV – max 4 sidor i PDF-format (max 2 MB)
 • Fakultetens motivering till varför kandidaten nomineras

Observera att samtliga handlingar ska vara på engelska.

Nomineringar mejlas till fakultetens koordinator för utlysningen i enlighet med intern deadline.

Kontaktinformation till fakulteternas internationella kontor

Kontakt

Carina Holmberg Pousette
Internationell handläggare
+46 46 222 32 58
carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se (carina[dot]holmberg_pousette[at]er[dot]lu[dot]se)