Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Reservantagning

på NyA-webben
Antagning av reserver utförs på Nya-webben. Här hittar du information och utbildningsmaterial om hur reservantagning går till.

Reservantagning på NyA-webben - så här gör du

Antagning av reserver sker på NyA-webben.  På uhr.se finns olika dokument och manualer som beskriver hur reservantagning i NyA går till. Vi rekommenderar att du som ska arbeta med reservantagning i NyA ser igenom allt filmmaterial och tillhörande texter.

Så fungerar reservantagning i NyA - manual för dig som jobbar med reservantagning (Kräver inloggning. Kontakta antagningsavdelningen om du saknar inloggning.)

Film- och textguider om reservantagning

Filmerna är uppdelade i små delmoment så att du enkelt kan hitta just de funktioner du eventuellt behöver repetera.

Du som behöver behörighet för reservantagning i NyA hittar blankett för detta här.

Några användbara funktioner som underlättar reservantagning

  • Genom en enkel knapptryckning i NyA kan du ta fram vilka reserver som står på tur.
  • Du ska stryka antagna som uteblivit och reserver som lämnat återbud eller inte uppfyller behörighetsvillkoren.
  • Du kan ta fram e-postlistor till antagna och reserver som ska erbjudas plats, och enkelt överföra dessa till Outlook eller annat e-postprogram. Observera att reservlistan inte är statisk utan ändras efter andra urvalet. Arbeta därför i första hand direkt i systemet och inte efter utskrivna listor. 
  • Sökande kan själva lämna återbud via Antagning.se eller Universityadmissions.se. Efter terminsstart är det dock lämpligt att ni via NyA-webben spärrar studenternas möjlighet att lämna återbud via Antagning.se/Universityadmissions.se.
  • Vi rekommenderar att ni markerar i systemet när reservantagning förväntas påbörjas/är avslutad för en viss utbildning. Detta ger bättre service till studenterna och färre frågor via mejl.

Överföringar mellan Ladok och NyA

Endast antagna förs över till Ladok. Efterhand som reserver antas i NyA förs de över som antagna. Den sökande kan se sin ändrade status från reserv till antagen på Antagning.se och Universityadmissions.se och får ett nytt antagningsbesked. Uppgift om att en antagen inte längre är aktuell (har lämnat återbud/uteblivit) förs också över till Ladok.

Hantering för att frigöra platser

För att NyA ska föreslå vilka reserver som bör antas måste platser, som tillhör antagna eller reserver som av någon anledning inte tar sin plats i anspråk, frigöras. Dessa antagna eller reserver måste alltså strykas. Det finns tre varianter av strykning. Vilken information som visas för den sökande på sökandewebben beror på vilken variant av strykning som valts.

Återbud - sökande lämnar aktivt återbud
Detta görs i första hand av den sökande själv på Antagning.se eller Universityadmissions.se. Det kan också göras via ombud – av dig som har behörighet för reservantagning på NyA-webben, av handläggare på antagningsavdelningen eller UHR.

Uteblev - sökande tar inte sin plats i anspråk
Den sökande följer inte instruktionerna för registrering och tar inte sin plats i anspråk inom föreskriven tid.

Obehörig - studenter uppfyller inte villkor för behörighet
När du i samband med att reserver ska erbjudas plats upptäcker att en person inte kommer att uppfylla villkor för särskild behörighet och/eller grundläggande behörighet, finns möjlighet att stryka studenten. Den som stryks på grund av att behörighetsvillkor inte uppfylls får meddelande om det på sökandewebben inklusive överklagandehänvisning.

Observera! När reserver stryks av någon av dessa anledningar sker ingen automatisk ”uppflyttning” av övriga reserver. Den som stryks försvinner från reservlista medan de med högre reservnummer behåller sitt reservnummer.                                      

Sidansvarig:

Kontakt

Antagningsavdelningen

instlant [at] stu [dot] lu [dot] se (intern e-post)

Besöksadress:

Genetikhuset
Sölvegatan 29 Lund
Karta på hitta.se

Internpost:
Hämtställe 13

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen