Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Reservantagning

På NyA-webben

Antagning av reserver utförs på NyA-webben. Här hittar du information och utbildningsmaterial om hur reservantagning går till.

Reservantagning på NyA-webben

Antagning av reserver sker på NyA-webben. På uhr.se finns olika dokument och manualer som beskriver hur reservantagning i NyA går till. Vi rekommenderar att du som ska arbeta med reservantagning i NyA ser igenom allt filmmaterial och läser tillhörande texter.

Så fungerar reservantagning i NyA – manual för dig som jobbar med reservantagning - uhr.se (du loggar in med dina Lucat-uppgifter när du ansökt om och fått behörighet till sidan).

Filmerna är uppdelade i korta delmoment så att du enkelt kan hitta just de funktioner du eventuellt behöver repetera.

Film- och textguider om reservantagning

Ansökan om behörighet till NyA-webben görs i LUCAT, mer information finns på sidan om NyA-webben.

Antagningssystemet NyA och NyA-webben

Några användbara funktioner som underlättar reservantagning

  • Genom en enkel knapptryckning i NyA kan du ta fram vilka reserver som står på tur.
  • Du ska stryka antagna som uteblivit och reserver som lämnat återbud eller inte uppfyller behörighetsvillkoren.
  • Du kan ta fram e-postlistor till antagna och reserver som ska erbjudas plats, och enkelt överföra dessa till Outlook eller annat e-postprogram. Observera att reservlistan inte är statisk utan ändras efter andra urvalet. Arbeta därför i första hand direkt i systemet och inte efter utskrivna listor. 
  • Sökande kan själva lämna återbud via Antagning.se eller Universityadmissions.se. Efter terminsstart är det dock lämpligt att ni via NyA-webben spärrar studenternas möjlighet att lämna återbud via Antagning.se/Universityadmissions.se.
  • Vi rekommenderar att ni markerar i systemet när reservantagning förväntas påbörjas/är avslutad för en viss utbildning. Detta ger bättre service till studenterna och färre frågor via mejl.

Överföringar mellan Ladok och NyA

Endast antagna förs över till Ladok. Efterhand som reserver antas i NyA förs de över som antagna. Den sökande kan se sin ändrade status från reserv till antagen på Antagning.se och Universityadmissions.se och får då ett nytt antagningsbesked. Uppgift om att en antagen inte längre är aktuell (har lämnat återbud/uteblivit) förs också över till Ladok.

Hantering för att frigöra platser

För att NyA ska föreslå vilka reserver som bör antas måste platser, som tillhör antagna eller reserver som av någon anledning inte tar sin plats i anspråk, frigöras. Dessa antagna eller reserver måste alltså strykas. Det finns tre varianter av strykning. Vilken information som visas för den sökande på sökandewebben beror på vilken variant av strykning som valts.

Återbud – sökande lämnar aktivt återbud

Detta görs i första hand av den sökande själv på Antagning.se eller Universityadmissions.se. Det kan också göras via ombud – av dig som har behörighet för reservantagning på NyA-webben, av handläggare på antagningsavdelningen eller UHR.

Uteblev – antagen registrerar sig inte i tid

Om en antagen inte följer instruktionerna för registrering, och tar inte sin plats i anspråk inom föreskriven tid, förlorar den antagne sin plats. Då ska institutionen stryka den sökande och meddela den sökande om det beslutet. Det gör man genom att lägga status ”uteblev” på den sökande i reservantagningsfunktionen på NyA-webben. 

Obehörig – studenter uppfyller inte villkor för särskild behörighet

När du, vid utbildningens start, upptäcker att en person antagen med villkor inte uppfyllt villkoret för särskild behörighet inom utsatt tid ska du stryka studentens antagning. Det gör man genom att lägga status ”ej uppfyllt villkor” på den sökande i reservantagningsfunktionen på NyA-webben. Den som stryks på grund av att behörighetsvillkor inte uppfylls får meddelande om det nya beslutet om behörigheten på sökandewebben, inklusive överklagandehänvisning.

Observera! När reserver stryks av någon av dessa anledningar sker ingen automatisk ”uppflyttning” av övriga reserver. Den som stryks försvinner från reservlista medan de med högre reservnummer behåller sitt reservnummer.

Kontaktinformation

Antagningsavdelningen

instlant [at] stu [dot] lu [dot] se (intern e-post)

Besöksadress:
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund

Internpost:
Hämtställe 13

I listan nedan hittar du våra olika ansvarsområden:

Avdelningschef
Catharina Greiff
catharina [dot] greiff [at] stu [dot] lu [dot] se

Antagningschef
Joakim Hall
joakim [dot] hall [at] stu [dot] lu [dot] se

Antagningshandläggare
Björn Bergenfeldt
Johan Blomgren
Anna Cabak Rédei
Christina Ekerholm
Johan Fredriksson
Helena Lindelöf Priest 
Soha Kadhim
Rita Nilsson
Cecilia Raab
Ulf Stenport
Richard Öhman
instlant [at] stu [dot] lu [dot] se

Högskoleprovet
Jens Berglund
Johan Fredriksson
hprov [at] stu [dot] lu [dot] se

Studieavgiftskoordinator
Linda Hiltmann

Valideringssamordnare
Christel Berg
validering [at] stu [dot] lu [dot] se