Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Olika avtalstyper

Lunds universitet har både statligt tecknade avtal och lokalt tecknade avtal. Gemensamt är att avtalen är bindande och att du måste följa dem.

Om både statliga och lokala avtal finns ska du använda det lokala avtalet. Det kan även finnas statliga ramavtal där vi gjort universitetsgemensamma avrop. I dessa fall finns ett avropsavtal som du ska använda i första hand.

Hur du ska göra vid ett inköp beror på om avtal slutits med en eller flera leverantörer.

En leverantör

Om ramavtal enbart har slutits med en leverantör kan avrop ske direkt hos avtalad leverantör enligt avtalsvillkoren.

Flera leverantörer - rangordning

När alla villkor är fastställda och flera leverantörer antagits används rangordning. Den leverantör som står överst ska tillfrågas först. Om den leverantören inte kan leverera varan eller tjänsten till det pris (eller till övriga villkor) som är avtalat ska nästföljande leverantör tillfrågas. I ramavtalet kan det finnas angivet under vilka förutsättningar en leverantör har rätt att tacka nej till ett avrop.

Flera leverantörer – förnyad konkurrensutsättning

Ett eller flera villkor är inte fastställda, vanligtvis är priset ett sådant villkor. Alla ramavtalsleverantörer inbjuds att lämna ett nytt anbud i något som är att likna med en miniupphandling. En anbudsbegäran ska skickas till alla listade ramavtalsleverantörer.

Om det finns ett befintligt ramavtal och du behöver göra en förnyad konkurrensutsättning vars värde understiger tröskelvärdet bör du använda modulen ”konkurrensutsättning” i Lupin. Du beställer åtkomst till modulen genom att i kontaktformuläret i Lupins högerspalt skicka en sådan begäran under listvalet ”Beställa i Lupin/Proceedo”.

Om du behöver göra en förnyad konkurrensutsättning vars värde överstiger tröskelvärdet på 1 546 202 kronor ska du skicka in en beställning av upphandling till avdelningen Inköp och upphandling. En upphandlare kommer då att hjälpa dig att genomföra avropet.

På den här sidan finns blankett för beställning av förnyad konkurrensutsättning över tröskelvärdet