Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Olika avtalstyper

Lunds universitet har både statligt tecknade avtal och lokalt tecknade avtal. Gemensamt är att avtalen är bindande och att du måste följa dem.

Om både statliga och lokala avtal finns ska du använda det lokala avtalet. Det kan även finnas statliga ramavtal där vi gjort universitetsgemensamma avrop. I dessa fall finns ett avropsavtal som du ska använda i första hand.

Hur du ska göra vid ett inköp beror på om avtal slutits med en eller flera leverantörer.

En leverantör

Om ramavtal enbart har slutits med en leverantör kan avrop ske direkt hos avtalad leverantör enligt avtalsvillkoren.

Flera leverantörer - rangordning

När alla villkor är fastställda och flera leverantörer antagits används rangordning. Den leverantör som står överst ska tillfrågas först. Om den leverantören inte kan leverera varan eller tjänsten till det pris (eller till övriga villkor) som är avtalat ska nästföljande leverantör tillfrågas. I ramavtalet kan det finnas angivet under vilka förutsättningar en leverantör har rätt att tacka nej till ett avrop.

Flera leverantörer – förnyad konkurrensutsättning

Ett eller flera villkor är inte fastställda, vanligtvis är priset ett sådant villkor. Alla ramavtalsleverantörer inbjuds att lämna ett nytt anbud i något som är att likna med en miniupphandling. En anbudsbegäran ska skickas till alla listade ramavtalsleverantörer.

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen