Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Antagning till masterprogram

Denna sida beskriver vilka rutiner som gäller vid antagning till masterprogram och riktar sig främst till dig som är programansvarig eller programkoordinator för masterprogram.

Antagning till program på avancerad nivå på engelska görs i en egen antagningsomgång med sista anmälningsdag 15 januari inför hösttermin och 15 augusti inför vårtermin. Masterprogram som ges på svenska kan i stället vara med i den ordinarie antagningsomgången med sista anmälningsdag 15 april/15 oktober.

Programmen kan endast utlysas i en antagningsomgång per termin. Om särskilda behov finns kan antagning i en kompletterande omgång ske efter utbildningsnämndens godkännande. En sådan anhållan ska ha inkommit till joakim [dot] hall [at] stu [dot] lu [dot] se senast första anmälningsdag för den internationella masteromgången.

Handläggning och bedömning – vem gör vad

  • UHR (Universitets- och högskolerådet) bedömer den sökandes grundläggande behörighet och engelska.
     
  • Programansvarig institution bedömer särskild behörighet och meritvärderar de sökande. Bedömning av särskild behörighet och meritvärdering görs i NyA-webben.
     
  • Antagningsavdelningen skickar ut instruktioner och aktuell tidplan inför varje antagningsomgång. Om institutionen byter kontaktperson/programadministratör är det viktigt att ni meddelar antagningsavdelningen.

Tidplaner för antagning till masterprogram hittar du på sidan Antagning.

Tidplaner för publicering av utbildningsutbudet i Lubas hittar du sidan Lubas

Villkorligt antagna studenter och terminsstart

Inför terminsstart ska villkorligt antagna mastersstudenter hanteras för att kunna registreras i Ladok. Antagningsavdelningen granskar och tar bort villkor på den grundläggande behörigheten. Institutionen tar bort villkor för särskild behörighet på NyA-webben.

Dokumentation över slutförd examen

Alla studenter har fått information att om att skicka in komplett dokumentation över slutförd examen, till sitt konto på universityadmissions.se, så fort de har fått dessa. De studenter som läst vid svenskt lärosäte behöver inte ladda upp dokument, deras meriter är synliga i NyA.

Skicka in lisa til Antagningsavdelningen

En till två veckor innan terminsstart behöver antagningsavdelningen listor från institutionen över de studenter som ni anser ska kunna påbörja sina studier, listan ska bara innehålla antagna studenter som:

  • har villkor avseende den grundläggande behörigheten och
  • meddelar er att de är klara och har kompletterat med sin examen, eller där ni gör bedömning att studenter uppfyller examensfordringarna senast tre veckor efter terminsstart.
  • Ni behöver inte inkludera de studenter som redan har en examen om 180 hp registrerad i NyA

Ta gärna ut en färsk lista eftersom uppgifterna i NyA kan ändras från dag till dag.

Kan få dispens

De studenter som kan visa att de sökt examen men väntar på formella dokument, kommer att få dispens för behörighet till programmet och kan registreras direkt på programmet.

De som ännu inte har fått sin fullständiga dokumentation över sin examen kan ni låta påbörja studierna ändå, om ni bedömer att deras examensfordringar kan vara uppfyllda senast tre veckor efter terminsstart, i enlighet med Antagningsordningen. De ges dispens att påbörja inledande kurs på programmet.

Villkorligt antagna masterstudenter som ska söka kurs inför termin två

De studenter som antagits till masterprogram med villkor och som inte blivit programregistrerade veckan innan ansökningsperioden för termin två öppnar, kommer inte finnas med i programunderlaget för den terminen och kan då heller inte söka kurs inom program.

Kontrollera behörighet

Så fort en student meddelat att fullständig dokumentation över grundexamen finns i NyA, behöver du be oss på antagningsavdelningen kontrollera behörigheten. I de fall programregistrering görs efter att anmälningsperioden för termin två öppnat, måste du meddela oss att lägga in programunderlaget manuellt.

Läsa som fristående kurs

En student som ännu inte är registrerad på programmet vid sista anmälningsdag inför termin två, får i stället söka kursen som fristående kurs. Om studenten registreras på programmet innan första urvalet kan du be oss ändra ansökan till inom program. Om ni endast publicerat programkurser får de studenter som ännu inte blivit programregistrerade avvakta till eventuell sen anmälan öppnar.

Sidansvarig:

Kontakt

Antagningsavdelningen

instlant [at] stu [dot] lu [dot] se (intern e-post)

Cecilia Raab
Antagningskoordinator
cecilia [dot] raab [at] stu [dot] lu [dot] se

Besöksadress:
Genetikhuset
Sölvegatan 29 Lund
Karta på hitta.se

Internpost:
Hämtställe 13

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen