Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antagning till masterprogram

Denna sida beskriver vilka rutiner som gäller vid antagning till masterprogram och riktar sig främst till dig som är programansvarig eller programkoordinator för masterprogram.

Antagning till program på avancerad nivå på engelska görs i en egen antagningsomgång. Sista anmälningsdag inför hösttermin är den 15 januari och inför vårtermin den 15 augusti. Masterprogram som ges på svenska kan i stället vara med i den ordinarie antagningsomgången med sista anmälningsdag 15 april/15 oktober.

Programmen kan endast utlysas i en antagningsomgång per termin. Om särskilda behov finns kan antagning i en kompletterande omgång ske efter utbildningsnämndens godkännande. En sådan anhållan ska ha inkommit till joakim [dot] hall [at] stu [dot] lu [dot] se senast första anmälningsdag för den internationella masteromgången.

Handläggning och bedömning – vem gör vad

  • UHR (Universitets- och högskolerådet) bedömer den sökandes grundläggande behörighet och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
  • Antagningsavdelningen vid Lunds universitet fattar beslut om grundläggande behörighet och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
  • Programansvarig institution bedömer särskild behörighet och meritvärderar de sökande. Bedömning av särskild behörighet och meritvärdering görs i NyA-webben. Handläggningsperioden sträcker sig från januari till april.
  • Antagningsavdelningen skickar ut instruktioner och aktuell tidplan inför varje antagningsomgång. Om institutionen byter kontaktperson/programadministratör är det viktigt att ni meddelar antagningsavdelningen.
  • Vid eventuellt överklagande som rör den särskilda behörigheten kommer Antagningsavdelningen behöva ett yttrande från er där ni motiverar ert beslut. Detta yttrande bifogar vi tillsammans med sökandes övriga handlingar till Överklagandenämnden för högskolor (ÖNH). Överklagandeperioden startar när antagningsbeskeden har skickats ut och fram till tre veckor efter att sökande tog del av beslutet.

Tidplaner för antagning till masterprogram hittar du på sidan Antagning

Tidplaner för publicering av utbildningsutbudet i Lubas hittar du på sidan Lubas

Hantera villkorligt antagna studenter vid terminsstart

Inför terminsstart ska villkorligt antagna mastersstudenter hanteras för att kunna registreras i Ladok. Antagningsavdelningen granskar och tar bort villkor på den grundläggande behörigheten. Institutionen tar bort villkor för särskild behörighet på NyA-webben.

Dokumentation över slutförd examen

Alla studenter har fått information att om att skicka in komplett dokumentation över slutförd examen, till sitt konto på universityadmissions.se, så fort de har fått dessa. De studenter som läst vid svenskt lärosäte behöver inte ladda upp dokument, då deras meriter är synliga i NyA.

Skicka in lista till Antagningsavdelningen

En till två veckor innan terminsstart behöver antagningsavdelningen listor från institutionen över de studenter som ni anser ska kunna påbörja sina studier. Listan ska bara innehålla antagna studenter som:

  • har villkor avseende den grundläggande behörigheten och
  • meddelar er att de är klara och har kompletterat med dokument över utfärdad examen eller dokument som visar att de uppfyller examensfordringar och har ansökt om examen.

Ni behöver inte inkludera de studenter som redan har en examen om 180 hp registrerad i NyA.

Ta gärna ut en färsk lista, eftersom uppgifterna i NyA kan ändras från dag till dag.

Undantag från krav på examensbevis

Ofta har studenterna svårt att hinna få ut sina formella examensdokument till terminsstart. De studenter som kan visa att de uppfyller examensfordringar och har ansökt om examen, kan få undantag från kravet på examen i väntan på att examensbeviset hunnit utfärdas. De kommer då kunna registrera sig på programmet.

Sökande som inte uppfyller examensfordringarna i tid

Sökande som inte uppfyller/förväntas uppfylla examensfordringarna tre veckor in på terminen, ska strykas från programmet. Detta hanterar ni i NyA-webben, under funktionen ”Antagna/Reserver”. 

Kontaktinformation

Antagningsavdelningen

instlant [at] stu [dot] lu [dot] se (instlant[at]stu[dot]lu[dot]se) (intern e-post)

Cecilia Raab
Antagningskoordinator
cecilia [dot] raab [at] stu [dot] lu [dot] se

Besöksadress:
Genetikhuset
Sölvegatan 29 Lund
Karta på hitta.se

Internpost:
Hämtställe 13