Högskolepedagogisk utveckling

Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete har en lång tradition vid Lunds universitet. Det viktigaste arbetet sker nära studenterna, inom institutioner och lärarlag och karaktäriseras av ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt till utbildning, undervisning och lärargärning.

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning är till för dig som undervisar vid Lunds universitet. Du kan till exempel vara lärare (ny eller erfaren), doktorand, forskarhandledare, professor eller bibliotekarie. I de flesta fall är högskolepedagogisk utbildning ett krav för att få undervisa. Utbildningen är baserad på SUHF:s nationella rekommendationer.

Högskolepedagogisk utbildning ges vid fyra olika enheter vid Lunds universitet:

Ansvaret för den högskolepedagogiska utbildningen ligger på respektive fakultet. Universitetsgemensamma kurser anordnas av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU). Fakultetsspecifika kurser anordnas av Genombrottet (LTH), MedCUL (Medicinska fakulteten) och PLUS (Naturvetenskapliga fakulteten).

Pedagogisk skicklighet ett krav

Pedagogisk skicklighet krävs för att du ska få tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet. Minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande kunskaper) ingår som en del i den pedagogiska skickligheten. 

Befordring kräver dessutom att du fortsatt utvecklar din pedagogiska skicklighet, något du kan uppnå genom bland annat högskolepedagogiska kurser. 

Utbildning för doktorander

Om du ska undervisa som doktorand förväntas du genomgå minst två veckors högskolepedagogisk utbildning.

Handledning av doktorander

Forskarhandledarutbildning är öppen för de lärare som har, eller står inför, uppgiften att handleda doktorander. Forskarhandledarutbildning är ett krav för att få handleda doktorander.

Uppföljning av högskolepedagogisk utbildning

Statistik rörande högskolepedagogisk utbildning vid fakulteter och institutioner finns i Kuben. 

För mer information, kontakta Martin Nykvist (martin [dot] nykvist [at] stu [dot] lu [dot] se).

Kontaktinformation

Lina Andersson

Utbildningsadministratör vid Högskolepedagogisk utveckling, AHU

lina [dot] andersson [at] uvet [dot] lu [dot] se
+46 46 222 39 00