Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Illustrationsmanér

För illustrationer, infografik och rörligt

Som en del av universitetets grafiska profil finns ett sammanhållet manér för illustrationer, infografik och animationer. Manéret är framför allt avsett för rörlig media, till exempel i kampanjfilmer eller explainer videos, men kan även användas i tryckt och digitalt material om fotografiska bilder inte räcker till. 

Illustrationsmanéret är ett tillägg till den grafiska profilen och ska, så långt det är möjligt, tillämpas då illustrationer ger ett mervärde till din kommunikation. Syftet med manéret är att universitetets produktioner inte ska spreta allt för mycket – det finns ett stort värde i att mottagaren känner igen avsändaren. Det sparar såklart också tid för den som producerar. 

I undantagsfall kan manéret behöva frångås, exempelvis vid vetenskapliga och/eller förklarande illustrationer, diagram och tabeller. Illustrationer i rent dekorativt syfte ska alltid undvikas, för att säkerställa att universitetets kommunikation förblir enhetlig. 

Läs om vad du ska tänka på när illustrationsmanéret inte kan användas längre ned på sidan

För erfarna formgivare

Manéret ska bara hanteras av erfarna formgivare och illustratörer. Det finns därför inga mallar eller klippbilder att tillgå. Om du som anställd vid Lunds universitet vill använda dig av manéret men inte besitter formgivnings- eller illustratörkompetens ska du alltid anlita någon av universitetets interna formgivare eller upphandlade externa byråer. Även som beställare är det viktigt att känna till vilka komponenter som ingår och hur de ska användas. Läs därför noga igenom riktlinjerna nedan inför en beställning. Förse även externa byråer med informationen på denna sida.  

Manérets olika delar och hur de ska användas

Manéret bygger på en kollageteknik med följande komponenter:  

 • svartvita utklipp av kopparstick och/eller fotografier
 • geometriska former i universitetets profilfärger med eller utan textur
 • vektorlinjer i konsekvent tjocklek
 • bakgrundsfärg i de ljusare profilfärgerna

Svartvita bilder

De svartvita fotografierna eller kopparsticksbilderna ska vara utklippta så att konturen av föremålet bevaras och omges av en tydlig vit kant. Bilderna som används ska endast vara i gråskala och bör ha hög kontrast.  

Exempel på svartvita utklippta bilder.

 

Geometriska former 

De geometriska formerna används för att skapa dynamik och grupperingar i kompositionen. De ska alltid vara i universitetets profilfärger och kan ha en diskret struktur för att skapa ett extra djup i bilden eller om det anknyter till illustrationens budskap. 

Exempel på geometriska former.

 

Vektorlinjer

Vektorlinjer kan användas för att förmedla riktning eller rörelse, eller för att förtydliga/poängtera bildens innehåll. Dessa bör dock användas sparsamt i statiska bilder då de egentligen tillför mer i rörligt material. 

Exempel på hur vektorlinjer kan användas i illustrationer.

 

Bakgrundsfärger

Bakgrundsfärgerna väljer du från universitetets profilfärger i beige, rosa, ljusblå, grön eller grå. De kan antingen användas i sitt originalutförande eller i 50% för en ljusare palett.  

Läs mer om profilfärgerna

Exempel på hur manéret används i rörligt material

Kontakt

Behöver du hjälp med att ta fram illustrationer eller animationer som kan ge ett mervärde till din kommunikation?

Kontakta illustration [at] kommunikation [dot] lu [dot] se för mer information, rådgivning och prisuppgifter. Du kan också vända dig till: 

Catrin Jakobsson
+46 703 71 83 87

Frida Nilsson
+46 46 222 91 89

För ytterligare information om hur universitetets produktionsteam arbetar:

Gå till sidan Universitetets produktionsteam

Filantropins dag.
Presentationsfilm om LU Innovation.
Om flygresor och digitala möten.
Om biodiversitet i Skåne.

Exempel på hur manéret används i illustrationer

Exempel på illustrationsmanéret i annonser och trycksaker.

 

Exempel på illustrationer med manéret i olika format.

 

Exempel på hur manéret används på julkort.

Grafik och webbtillgänglighet

I enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska informationsbärande komponenter inte enbart särskiljas med hjälp av färgkodning. Detta innebär att om manéret används till infografik som innehåller tabeller, diagram och liknande så måste dessa skiljas åt med texturer eller mönster om inte informationen i figurerna tydligt framgår på annat sätt – så som via en text som återger exakt samma information. I rörligt material kan informationen i figurerna exempelvis även framgå via undertexter eller så kallad voice over.

Läs mer om hur du skapar tillgängligt innehåll på sidorna om webbtillgänglighet

Att tänka på när manéret inte kan användas

När illustrationsmanéret inte kan användas, eller när det rör sig om enklare grafik i form av tabeller och diagram, kan produktionerna se olika ut men de ska alltid gå i linje med universitetets grafiska profil. Tänk på följande: 

Infografik

 • Namnet Lunds universitet ska alltid finnas med. 

 • Typsnitt: använd så långt det är möjligt Lunds universitets typsnitt Garamond och Frutiger eller alternativtypsnitten Times och Arial. 

 • Grunderna i grafiken ska alltid utgå från våra profilfärger, men kan kompletteras vid behov. Då pastellfärgerna (rosa, ljusblå, ljusgrön, beige och grå) på många skärmar/projektorer visas för bleka för att vara användbara i infografik, har en något mörkare färgskala tagits fram, se nedan. 

 • Diagram och bilder genererade i forskningssammanhang kan vara svåra att forma enligt den grafiska profilen. De bör då återges som de är, men alltid i en profilenlig inramning.

Mörkare profilfärger för infografik på skärm

För dig som arbetar i Adobe-paketet finns en färgfil (ASE-fil) med mörkare blandningar av profilfärgerna som du kan läsa in direkt i ditt program. Behöver du ljusare nyanser i din grafik använder du de vanliga profilfärgerna i original och i 50% 

Film och animerad infografik

 • Använd det framtagna outrot (en kort animerad sekvens med Lunds universitets huvudlogotyp som läggs sist i din film) alternativt avsluta med huvud- eller sublogotyp på vit bakgrundsplatta, för att tydliggöra universitetet som avsändare.

 • Om filmen innehåller intervjuer, använd de framtagna namnskyltarna. 

 • Nyhetsbyråer/media redigerar ibland bort outron med logotyper. Inkludera därför gärna logotypen i vitt eller svart i övre höger hörn, för att tydliggöra avsändaren även vid avsaknad av outro. Använd de framtagna mallarna och tänk på att inte lägga annan text eller grafik över logotypen. 

 • Tänk på att din video måste följa lagen om Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service om den ska publiceras på webben. Det är bland annat viktigt att du skapar undertexter till din video. 

Mallar för outro, namnskyltar och placering av logotyp finns att ladda ner från universitetets Bild- och mediebank