Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ladok för utbildning på forskarnivå

Dokumentationen av studier på forskarnivå vid Lunds universitet regleras i Högskoleförordningen, Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor samt i lokala föreskrifter. På denna sida hittar du information om vad som ska dokumenteras och av vem.

Följande ska dokumenteras för utbildning på forskarnivå:

 • Antagning
 • Handledare
 • Individuell studieplan
 • Registrering
 • Aktivitet och finansiering
 • Studieuppehåll
 • Studieavbrott
 • Godkända kurser och individuella åtaganden
 • Alla kurser klara
 • Godkänd licentiatuppsats och doktorsavhandling
 • Examensbevis

Utförligare information finns i dokumenten nedan:

Registrering

Doktoranderna kan själva registrera sig vid halvårets början. Tjänsten finns i Studentportalen. De kan logga in i portalen antingen med sitt Lucat-ID för anställda eller med sitt studentkonto (StiL-konto). Doktorander som inte har svenskt personnummer måste använda sitt studentkonto. Detta gäller även doktorander med så kallade samordningsnummer.

Byte av personnummer

Rapportera till support [at] ladok [dot] lu [dot] se när doktorander med provisoriskt personnummer styrkt att de fått svenskt personnummer.

Rapportering av studieaktivitet och studiefinansiering

Lunds universitet är skyldigt att lämna uppgifter om doktorander till Statistikmyndigheten SCB. Uppgifterna används också i universitetets årsredovisning. De institutioner som har doktorander måste rapportera in doktorandernas aktivitet och finansiering. Med aktivitet avses hur stor procent av normal arbetstid (40 timmar/vecka) i genomsnitt under senaste halvåret som doktoranden ägnat åt sin egen forskarutbildning. Tid för institutionsarbete/undervisning skall inte ingå.

Observera att även studerande som inte haft någon aktivitet under terminen skall rapporteras och då som 0 procent. Har det istället rapporterats studieuppehåll för hela perioden behöver det däremot inte rapporteras aktivitet.

Kontaktinformation

Avdelningen för Studieadministrativa system

E-post:
support [at] ladok [dot] lu [dot] se

Besöksadress:
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress:
Lunds universitet
Studieadministrativa system, Ladok
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 61