Ladok för utbildning på forskarnivå

Dokumentationen av studier på forskarnivå vid Lunds universitet regleras i Högskoleförordningen, Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor samt i lokala föreskrifter. På denna sida hittar du information om vad som ska dokumenteras och av vem.

Följande ska dokumenteras för utbildning på forskarnivå:

 • Antagning
 • Handledare
 • Individuell studieplan
 • Registrering
 • Aktivitet och finansiering
 • Studieuppehåll
 • Studieavbrott
 • Uppnådd andel av utbildning
 • Godkända kurser och individuella åtaganden
 • Särskilt tillstånd att delta i kurser inom utbildning på forskarnivå
 • Alla kurser klara
 • Godkänd avhandling
 • Examensbevis

Utförligare information finns i dokumenten nedan:

Registrering

Doktoranderna kan själva registrera sig vid halvårets början. Tjänsten finns i Studentportalen. De kan logga in i portalen antingen med sitt Lucat-ID för anställda eller med sitt studentkonto (StiL-konto). Doktorander som inte har svenskt personnummer måste använda sitt studentkonto. Detta gäller även doktorander med så kallade samordningsnummer.

I vissa fall kan det förekomma att en doktorand av någon anledning inte kan registrera sig. Doktoranden ska i så fall kontakta institutionen för att få hjälp med registreringen. Institutionen ska i dessa fall lägga in registreringen i Ladok.

Observera att registrering inte är samma sak som rapportering av aktivitet och försörjning. Registreringen är endast en markering av att en person är aktiv studerande på forskarnivå. Rapportering av aktivitet i form av exakt procenttal och av försörjning skall i vanlig ordning ske i slutet av terminen.

Byte av personnummer

Rapportera till support [at] ladok [dot] lu [dot] se när doktorander med provisoriskt personnummer styrkt att de fått svenskt personnummer.

Rapportering av studieaktivitet och finansiering

Lunds universitet är skyldigt att lämna uppgifter om doktorander till Statistiska Centralbyrån. Uppgifterna används också i universitetets årsredovisning. De institutioner som har doktorander måste därför rapportera in doktorandernas aktivitet och finansiering.

Senaste skrivelsen om rapportering av studieaktivitet och -finansiering och uppnådd andel (PDF 315 kB, ny flik)

Kontaktinformation

Studieadministrativa system

Avdelningen för studieadministrativa system har det operativa ansvaret för Ladok, Live@Lund och Lubas.

E-post:
support [at] ladok [dot] lu [dot] se

Besöksadress:
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress:
Lunds universitet
Studieadministrativa system
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 61