Budget

Här hittar du länkar till budgetbeslut, budgetunderlag och regleringsbrevet för Lunds universitet. Fördjupad information om arbetet med budget och prognos finns på Ekonomiwebben.

Ekonominytt

SUHF bjuder in personal inom ekonomi och planering till ett seminarium.
Det går nu bra att ta ut rapporter för uppföljning av äldre externa kundfakturor och inventering av handkassan.
Kontrollera om det finns fakturor avseende 2020 att hantera.