Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EU:s ramprogram för forskning och innovation

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation under åren 2021–2027 med en total budget på nära 95,5 miljarder euro. Programmet är uppbyggt kring tre prioriteringar: vetenskaplig spetskompetens, globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft samt Innovativa Europa.

Horisont Europa

EU:s nya ramprogram, Horisont Europa, började 2021. 

EU:s webbplats Funding & tender opportunities portal hittar du all information om programmet och dess utlysningar. 

1. Vetenskaplig spetskompetens

Programmet är en satsning för att stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation. Här finner du mer information och programmet allmänt och delprogram:

2. Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft

I den andra pelaren fokuserar kommissionen på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. Denna prioritering har även som syfte att göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, att öka tillväxten och att skapa arbetstillfällen. Här krävs tvärvetenskapliga samarbeten.

  • Kluster 1: Hälsa
  • Kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen
  • Kluster 3: Civil säkerhet för samhället
  • Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden
  • Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet
  • Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

3. Innovativa Europa

Innovativa Europa har som uppgift att stimulera marknadsskapande genombrott och ekosystem som underlättar innovation. 

Europeiska innovationsrådet (EIC)

I programdelen Innovativa Europa erbjuder Europeiska innovationsrådet (EIC) exempelvis stöd till banbrytande forskning och teknisk utveckling med potential för marknadskapande.

Breddning av deltagande och förstärkning av det europeiska forskningsområdet

Denna del av ramprogrammet innehåller specifika instrument för att stödja breddat deltagande från länder med mindre FoI-kapacitet, samt att reformera och förbättra det europeiska forskning- och innovationssystemet.

Kontakt

Handläggning och ansökan

Anneli Wiklander
Forskningshandläggare
+46 46 222 77 71
anneli [dot] wiklander [at] fs [dot] lu [dot] se

John Phillips
Forskningshandläggare
+46 73 067 01 04
john [dot] phillips [at] fs [dot] lu [dot] se

Anna-Karin Wihlborg
Forskningshandläggare
+46 46 222 62 61
anna-karin [dot] wihlborg [at] fs [dot] lu [dot] se

Kerstin Gidlöf
Forskningshandläggare 
+46 46 222 30 95
kerstin [dot] gidlof [at] fs [dot] lu [dot] se

Rickard Eksten
Forskningshandläggare 
+46 46 222 77 65
rickard [dot] eksten [at] fs [dot] lu [dot] se

Budget, redovisning och revision

Carl Lagerqvist
Controller
+46 46 222 93 99
carl [dot] lagerqvist [at] fs [dot] lu [dot] se

Karin Langborger
Forskningshandläggare
+46 46 222 31 03
karin [dot] langborger [at] fs [dot] lu [dot] se

Kontakt

Forskningsservice

Besöksadress
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 63 LUND

Postadress
Forskningsservice
Lunds Universitet
Box 117
221 00 LUND

Kontaktuppgifter på Forskningsservice blogg

Participant Identification Code (PIC)

Legal name: Lunds universitet
PIC: 999901318

Eurokurs

Aktuell eurokurs (www.ecb.europa.eu)
Historiska kurser (sdw.ecb.europa.eu)