Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Globalt hållbart engagemang

Ett globalt hållbart engagemang är en självklar och nödvändig del av Lunds universitets verksamheter. Det bidrar till förutsättningar för samhällsutveckling och innovation, för utbildning och forskning.

Den globala covid-19-pandemin har förändrat hur internationalisering bedrivs, med ändrade mönster av student- och personalmobilitet, liksom användningen av digitala verktyg för utbildning och möten. Hållbarhetsfrågor diskuterades dock redan innan covid-19, i synnerhet studenternas och personalens rörlighet. Diskussionen om hållbar internationalisering eller globalt hållbart engagemang rör även sociala och ekonomiska aspekter.

Vad innebär ett globalt hållbart engagemang?

Ett globalt hållbart engagemang vid Lunds universitet innebär att utforma, implementera och utvärdera inkluderande, rättvisa och miljövänliga internationaliseringsstrategier och verktyg för att möta universitets vision, mål och strategier.

Ekologisk och social hållbarhet

Åtgärder för ekologiskt hållbart engagemang omfattar främst ett fokus på klimatet, särskilt ändrade resmönster, minimering av resande med färdmedel drivna av fossila bränslen, men även minskad energianvändning. Åtgärder för socialt hållbart engagemang omfattar främst inkluderande internationalisering och då specifikt inkludering av missgynnade grupper vad gäller fysisk mobilitet och internationalisering på hemmaplan.

Virtuella möjligheter

Nya digitala former av utbildning utvecklas löpande. Internationalisering på hemmaplan skapar interkulturella erfarenheter utan att resa, exempelvis i form av online-studier vid internationella universitet och virtu­ella internationella internships.

Exempel på online-kurser:

  • Ett sätt för lärosäten att samarbeta digitalt är i form av COIL-kurser – Collaborative Online International Learning som är ett gränsöverskridande samarbete mellan lärosäten där studenter samarbetar kring en kurs under fem till femton veckor.
  • Universitas 21-nätverket erbjuder online-kurserna Global Citizen och Sustainable Micro-Internships som båda har blivit populära bland studenterna.
  • Att utveckla möjligheterna för virtuell mobilitet, för studenter såväl som personal, är också ett viktigt fokus inom EUGLOH-samarbetet, European University Alliance for Global Health.

Arbetsgrupp för hållbar internationalisering

En arbetsgrupp bestående av representanter från fakulteterna och Externa relationer har tittat närmare på hur Lunds universitet arbetar med hållbar internationalisering.

Arbetsgruppens uppdrag har främst varit att:

  1. definiera hållbar internationalisering vid LU;
  2. identifiera goda exempel på hållbar internationalisering genom att genomföra en kartläggning av verksamheten på fakultets- och universitetsnivå; och
  3. ge rekommendationer för hur vi kan stärka hållbar internationalisering vid LU.

Under 2022 genomförde arbetsgruppen de två första uppdragen. Det tredje uppdraget genomförs under våren 2023. Därefter går arbetet kring hållbar internationalisering in som en integrerad del i universitetets arbete med globalt dynamiskt engagemang (GDE) samt globalt ansvarsfullt engagemang (GRE).
 

Kontakt

Pouneh Eftekhari
Internationell koordinator
+46 46 222 46 45
pouneh [dot] eftekhari [at] er [dot] lu [dot] se

Informationen om resurser för globalt hållbart engagemang uppdateras löpande och vi tar gärna emot förslag på resurser och relevanta länkar.