Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska finansiärer med särskilda krav på central handläggning

De svenska finansiärer som har särskilda krav på central handläggning av ansökning och redovisning hanteras av Forskningsservice.

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) och Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

Läs mer om stiftelserna på deras respektive hemsidor

Projektbidrag

Sista ansökningsdag är 1 april varje år. Stiftelserna finansierar projekt av hög vetenskaplig potential.

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) finansierar:

  • Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential
  • Individuellt stöd till framstående forskare inom stiftelsens program

Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsvetenskaperna.

Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (MAW) finansierar:

  • Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, forskarinitierade projekt med högsta internationella standard med fokus på en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.
  • Stiftelsen stödjer även barn- och ungdomsprojekt. Projektmedel kan sökas av icke vinstdrivande företag och organisationer samt föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom upp till 18 år.

Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom humaniora.

Berit Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen stödjer forskning inom arkeologi och konstvetenskap. 

Läs mer om Berit Wallenbergs stiftelse

Vetenskapliga projekt av större storlek

Sista ansökningsdag är 1 juni varje år.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Stiftelsen stödjer i huvudsak grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på stiftelsens hemsida.

Projektbidrag

Anslag till forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, normalt av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. Projekt inom nya forskningsområden, och framförallt av gränsöverskridande karaktär, prioriteras. Projektet ska vara företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin.

De senaste åren har projektbidragen utlysts vartannat år. Nästa deadline förväntas bli 1 februari 2026.  

Wallenberg Academy Fellows

Programmet är öppet för forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner; medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora/religionsvetenskap, liksom i gränssnitten däremellan. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).

Programmets mål är att stödja grundforskning på högsta nivå. Målgruppen är forskare tidigt i karriären med potential att utvecklas till morgondagens framstående forskare och forskningsledare.

Nästa deadline är 15 februari 2025.

Hanteringsordning LU – WAF 2025
Management rules LU – WAF 2025

Matematikprogrammet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stödjer matematisk forskning i Sverige.

Programmet består av flera delprogram:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare

Sista ansökningsdag är 5 oktober. Kontakta Forskningsservice i god tid före sista ansökningsdatum för hjälp med bland annat rektors stödbrev.

Läs mer om Matematikprogrammet

Wallenberg Clinical Scholars

Hanteras av Medicinska fakulteten. 
Kontakta Birgitta Larsson, birgitta [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se (birgitta[dot]larsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Wallenberg Scholars

Programmet Wallenberg Scholars är öppet för forskare inom samtliga vetenskapsområden. Stiftelsen kommer dock att utse störst antal forskare inom de av stiftelsen prioriterade områdena naturvetenskap, teknik och medicin.

Nästa utlysning för Wallenberg Scholars förväntas inträffa 2028.

Aktuellt

Kontakt

Handläggning och ansökan

Sara Naurin
Forskningshandläggare
+46 46 222 03 05
sara [dot] naurin [at] fs [dot] lu [dot] se

Johanna Mellgren
Forskningshandläggare
+46 (0) 730 683 698
johanna [dot] mellgren [at] fs [dot] lu [dot] se

Sam Madjidian
Forskningshandläggare
sam [dot] madjidian [at] fs [dot] lu [dot] se

Malin Bredenberg
Forskningshandläggare
+46 (0) 73 080 22 66
malin [dot] bredenberg [at] fs [dot] lu [dot] se

Budget

Carl Lagerqvist
Controller
+46 46 222 93 99
carl [dot] lagerqvist [at] fs [dot] lu [dot] se

Kontakt

Forskningsservice

Besöksadress
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 63 LUND

Postadress
Forskningsservice
Lunds Universitet
Box 117
221 00 LUND

Kontaktuppgifter på Forskningsservice blogg

Relaterad information