Svenska finansiärer med särskilda krav på central handläggning

De svenska finansiärer som har särskilda krav på central handläggning av ansökning och redovisning hanteras av Forskningsservice.

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) och Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

Läs mer om stiftelserna på deras respektive hemsidor

MAW Program för konstvetenskap och arkeologi

Nästa ansökningsomgång väntas öppna våren 2021.

Projektbidrag

Sista ansökningsdag är 1 april varje år.

Stiftelserna finansierar projekt av hög vetenskaplig potential, gärna inom nya forskningsområden, tvärvetenskapligt och inom IT och digital media. 

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) finansierar:

  • Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential
  • Individuellt stöd till framstående forskare
  • Stiftelsens stipendieprogram

Stiftelsens profilområden är klinisk medicin, juridik, ekonomi och samhällsvetenskap.

Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (MAW) finansierar:

  • Anslag till forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, forskarinitierade projekt med högsta internationella standard med fokus på en sammanhållen vetenskaplig frågeställning
  • Stiftelsens program inom lärande och satsning på barnverksamhet; Stiftelsen utlyser medel för projektanslag

Stiftelsen stödjer företrädesvis projekt inom områdena humaniora och lärande.

Berit Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen stödjer forskning inom arkeologi och konstvetenskap. 

Vetenskapliga projekt av större storlek

Nästa ansökningsomgång väntas öppna våren 2021. 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Stiftelsen stödjer i huvudsak grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Projektbidrag

Observera! De ekonomiska konsekvenserna av COVID 19 epidemin möjliggör ingen utlysning av projektanslag 2021.

Anslag till forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, normalt av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. Projekt inom nya forskningsområden, och framförallt av gränsöverskridande karaktär, prioriteras. Projektet ska vara företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Wallenberg Academy Fellows

Programmet är öppet för forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner; medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora/religionsvetenskap, liksom i gränssnitten däremellan. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).

Programmets mål är att stödja grundforskning på högsta nivå. Målgruppen är forskare tidigt i karriären med potential att utvecklas till morgondagens framstående forskare och forskningsledare.

Sista nomineringsdag: 15 februari 2021.

Matematikprogrammet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stödjer matematisk forskning i Sverige.

Programmet består av flera delprogram:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare

Kontakta Forskningsservice i god tid före sista ansökningsdatum för hjälp med bland annat rektors stödbrev.

Läs mer om Matematikprogrammet

Wallenberg Clinical Scholars

Hanteras av Medicinska fakulteten. 
Kontakta Birgitta Larsson, birgitta [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se

Wallenberg Scholars

Programmet Wallenberg Scholars är öppet för forskare inom samtliga vetenskapsområden. Stiftelsen kommer dock att utse störst antal forskare inom de av stiftelsen prioriterade områdena naturvetenskap, teknik och medicin.

Nästa utlysning öppnar 2023.

Kontakt

Sara Naurin
Forskningshandläggare
+46 46 222 03 05
sara [dot] naurin [at] fs [dot] lu [dot] se

Johanna Mellgren
Forskningshandläggare
+46 (0) 730 683 698
johanna [dot] mellgren [at] fs [dot] lu [dot] se