Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska finansiärer med särskilda krav på central handläggning

De svenska finansiärer som har särskilda krav på central handläggning av ansökning och redovisning hanteras av Forskningsservice.

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) och Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

Läs mer om stiftelserna på deras respektive hemsidor

Projektbidrag

Sista ansökningsdag är 1 april varje år. Stiftelserna finansierar projekt av hög vetenskaplig potential.

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) finansierar:

  • Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential
  • Individuellt stöd till framstående forskare
  • Stiftelsens stipendieprogram

Stiftelsens profilområden är klinisk medicin, juridik, ekonomi och samhällsvetenskap.

Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (MAW) finansierar:

  • Anslag till forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, forskarinitierade projekt med högsta internationella standard med fokus på en sammanhållen vetenskaplig frågeställning
  • Stiftelsens program inom lärande och satsning på barnverksamhet; Stiftelsen utlyser medel för projektanslag

Stiftelsen stödjer företrädesvis projekt inom områdena humaniora och lärande.

MAW Program för konstvetenskap och arkeologi

Deadline 1 juni 2022

Hanteringsordning för Lunds universitet 2022 (PDF 320 kB; nytt fönster)

Maganement rules for Lund University 2022 (PDF 425 kB, new window)

Berit Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen stödjer forskning inom arkeologi och konstvetenskap. 

Läs mer om Berit Wallenbergs stiftelse

Vetenskapliga projekt av större storlek

Sista ansökningsdag 1 juni.

Hanteringsordning för Lunds universitet 2022 (PDF 320 kB; nytt fönster)

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Stiftelsen stödjer i huvudsak grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på stiftelsens hemsida.

Projektbidrag

Anslag till forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, normalt av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. Projekt inom nya forskningsområden, och framförallt av gränsöverskridande karaktär, prioriteras. Projektet ska vara företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Nästa utlysning öppnar 7 januari 2024, med deadline 1 februari 2024.

Wallenberg Academy Fellows

Programmet är öppet för forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner; medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora/religionsvetenskap, liksom i gränssnitten däremellan. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).

Programmets mål är att stödja grundforskning på högsta nivå. Målgruppen är forskare tidigt i karriären med potential att utvecklas till morgondagens framstående forskare och forskningsledare.

Nästa nominering öppnar 7 januari 2023, med deadline 15 februari 2023.

Matematikprogrammet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stödjer matematisk forskning i Sverige.

Programmet består av flera delprogram:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare

Sista ansökningsdag 5 oktober. Kontakta Forskningsservice i god tid före sista ansökningsdatum för hjälp med bland annat rektors stödbrev.

Läs mer om Matematikprogrammet

Wallenberg Clinical Scholars

Hanteras av Medicinska fakulteten. 
Kontakta Birgitta Larsson, birgitta [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se

Wallenberg Scholars

Programmet Wallenberg Scholars är öppet för forskare inom samtliga vetenskapsområden. Stiftelsen kommer dock att utse störst antal forskare inom de av stiftelsen prioriterade områdena naturvetenskap, teknik och medicin.

Nästa utlysning öppnar 1 mars 2023, med deadline 12 maj 2023.

Aktuellt

Kontakt

Sara Naurin
Forskningshandläggare
+46 46 222 03 05
sara [dot] naurin [at] fs [dot] lu [dot] se

Johanna Mellgren
Forskningshandläggare
+46 (0) 730 683 698
johanna [dot] mellgren [at] fs [dot] lu [dot] se

Malin Bredenberg
Forskningshandläggare
+46 (0) 73 080 22 66
malin [dot] bredenberg [at] fs [dot] lu [dot] se

Kontakt

Forskningsservice

Besöksadress
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 63 LUND

Postadress
Forskningsservice
Lunds Universitet
Box 117
221 00 LUND

Kontaktuppgifter på Forskningsservice blogg

Relaterad information