Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Universitas 21 - U21

Möjligheter till samarbete och internationella erfarenheter

Genvägar till innehållet på sidan

Vad är U21 och vilka riktar det sig till?

Vilka fördelar finns det för Lunds universitet med att vara medlem i U21?

Möjligheter för anställda och doktorander 

Nuvarande samarbeten mellan LU och andra U21-medlemmar

Vad är U21 och vilka riktar det sig till?

Universitas 21 (U21) är ett ledande globalt nätverk av forskningsintensiva universitet som uppmuntrar sina medlemmar att dela goda exempel och att samarbeta över gränserna. Nätverket består av 29 medlemsuniversitet och Lunds universitet är det enda medlemsuniversitetet i Sverige. U21 erbjuder en rad olika möjligheter för såväl studenter, forskare som akademisk personal.

Vilka fördelar finns det för Lunds universitet med att vara medlem i U21?

U21 förenar 1 miljon studenter och 200 000 anställda. Lunds universitet strävar efter att nyttja nätverket på bästa sätt, för att inte bara bli inspirerad utan också inspirera andra. Att vara en del av U21 har många fördelar för Lunds universitet, som exempelvis att kunna delta i utbildnings- och forskningsinitiativ samt att uppmuntra till att öka studenternas engagemang, rörlighet och anställbarhet genom internationellt fokuserade möjligheter.

Möjligheter för anställda och doktorander 

För föreläsare och forskare

Som föreläsare och forskare kan du använda U21-nätverket för att skapa kontakter med kollegor vid andra universitet inom U21 för att samarbeta för att förverkliga idéer om exempelvis projekt eller workshoppar. Ett samarbete inom U21 har vanligtvis formen av ett projekt. Nätverket har etablerat samarbetsgrupper bestående av representanter från medlemsuniversiteten.

För unga forskare

Early Career Researchers (ECR) workshops är en aktivitet inom U21-nätverket som riktar sig till unga forskare i början av sin karriär. Temat varierar, men tanken är att låta forskare inom många olika områden delta. ECR-workshops ger goda möjligheter för nätverksbyggande och karriärutveckling. LU stöder deltagandet för två eller tre forskare genom ett resebidrag, utifrån var workshoppen kommer att hållas.

Läs mer om ECR och om tidigare workshoppar på U21:s webbplats

Nuvarande samarbeten mellan LU och andra U21-medlemmar

Samarbetsgrupper

U21 Health Sciences Group 

Medicinska fakulteten vid LU är en aktiv medlem i U21 Health Sciences Group som organiserar olika aktiviteter varje år, till exempel den årliga student-konferensen om FN:s hållbarhetsmål. Medicinska fakulteten höll även i U21 Health Sciences Summer School 2018 i ämnet ”Klimatförändring och global hälsa”. I september 2023 höll man sitt årsmöte i Lund på temat Climate Change and Health.

Länk till U21 Health Sciences Group webbsida

Länk till U21 Health Sciences Summer School 2018

U21 International Fire Safety Consortium

Lunds universitet är en av fem medlemmar i U21 International Fire Safety Consortium som fokuserar på forskning, utbildning och partnerskap inom följande områden: brandsäkerhet i utvecklingsländerna, social ojämlikhet och brandsäkerhet, samhällets motståndskraft, och skogsbränder och gränssnittet för vildmark och stad.

Länk till U21 International Fire Safety Consortium

Initiativ för samarbete med enskilda U21-partners

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

ACCESS – Academic Collaboration Chile Sweden är en samarbetsplatform mellan svenska och chilenska lärosäten som syftar till att öka samarbeten inom högre utbildning. ACCESS består idag av 17 svenska och chilenska lärosäten.

Läs mer om ACCESS på sidan om Latinamerika/Samarbeten

University of Maryland (USA)

Bland de genomförda projekten finns finansiering av Erasmus+ International Credit Mobility för personalbesök på fakultetsnivå och inom administration under 2018. Vidare fanns även forskningssamarbetet med START (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism), samt ett forskningsprojekt inom Institutionen för ekonomisk historia som forskar på hur länder kan bygga motståndskraft mot ekonomisk krympning.

University of Johannesburg (Sydafrika)

Ett Linnaeus-Palme-projekt genomförs med syftet att främja studenters rörlighet från Sydafrika, digitalt utbildningssamarbete inom radiologisk omvårdnadsutbildning, och doktoranders rörlighet inom vattenresursutbildning.

Läs mer på U21:s webbplats om olika sätt att samarbete med nätverket

Kontakt

Isabelle Nilsson
Internationell koordinator
+46 790 630 972
isabelle [dot] nilsson [at] er [dot] lu [dot] se