Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Behörighet i Ladok

För att kunna arbeta i Ladok, behöver du ansöka om behörighet i systemet. Detta gäller även lärare som ska rapportera och examinatorer som ska attestera i Ladok.

Ansök i Lucat

Du ansöker om behörighet via Lucat. När du gjort din ansökan måste den attesteras av chefen på den enhet där du ansöker om behörigheten. Behöver du hjälp vänder du dig till institutionens Lucat - katalogadministratör.

Olika behörigheter

Det finns många olika behörigheter att ansöka om som är knutna till olika arbetsuppgifter. Kontrollera vilka arbetsuppgifter du behöver kunna utföra för att se vilken behörighet du ska söka.

För administratörer på institution är det vanligt att ha flera olika behörigheter. För att få rätt behörighet måste du också veta inom vilken organisation din behörighet ska ligga.

Sök inom rätt organisation

Program och kurser är kopplade till olika organisationer. Det vanligaste är fakultetsnivå eller institutionsnivå. Om du ska administrera ett visst program eller kurs måste du alltså söka behörighet på rätt nivå och i rätt organisation.

Det kan hända att du måste söka samma behörighet, men för flera olika organisationer, beroende på till vilka organisationer de kurser och program du administrerar är knutna till.

 I Ladok ärvs behörigheter neråt. Det innebär att om du blivit behörighet på en institution som består av själva institutionens kostnadsställe och fyra avdelningar med egna kostnadsställen, så får du behörighet på samtliga dessa fem organisationer.

Vilka roller finns att ansöka behörighet för?

För att kunna ansöka om behörigheter i Ladok krävs ett uppdrag på universitetet som ger ”employee” enligt Uppdragskategorier IT  vid LU samt en bekräftad tillitsnivå.

För behörigheten Attestant – resultat krävs

  1. En läraranställning vid Lunds universitet, se vidare Lunds universitets anställningsordning dnr STYR 2020/2212.
  2. En lärare vid ett annat svenskt eller utländskt universitet eller högskola. Med anledning av att denne ska fatta beslut om betyg måste de ha någon form av anställning vid Lunds universitetet. Det behöver dock inte vara en läraranställning, eftersom personerna redan är lärare vid sina hemlärosäten. Anställningen av den externa examinatorn kan tidsbegränsas enligt lagen om anställningsskydd.

Nedan listas de du kan ansöka om behörighet för. Det finns också särskilda behörighet som inte ansöks via Lucat. Läs mer om dem under ”Andra behörigheter”.

Administratör kurs

Beskrivning: Behörighet att till exempel hantera registreringar och resultatrapportering samt beredande administration av tillgodoräknade på del av kurs på grund- och avancerad nivå.

Målgrupp: Utbildningsadministratörer på institutioner och annan administrativ personal som arbetar med främst registrering och resultat på kurs på grund- och avancerad nivå.

Administratör program

Beskrivning: Behörighet att hantera administration av program såsom studieuppehåll, spärrar och hantering av kursval.

Målgrupp: Administrativ personal som arbetar med program och hantering av program, till exempel programhandläggare, studievägledare och masterhandläggare.

Administratör tillgodoräknande

Beskrivning: Behörighet att hantera förberedande administration av tillgodoräknande av hel kurs eller andra meriter (’annan specifikation’/fritext) som del av examen.

Målgrupp: Administrativ personal som arbetar med att handlägga tillgodoräknandeärenden.

Administratör forskarutbildning

Beskrivning: Behörighet att hantera forskarstudenter, såsom registrering, inläggning av kursdeltagande och resultat, samt aktivitet och försörjning med mera.

Målgrupp: Administrativ personal som arbetar med att hantera forskarstudenter främst på institutionsnivå.

Rapportör resultat

Beskrivning: Behörighet att lägga in underlag till resultat. Gäller grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.

Målgrupp: Lärare som själv ska rapportera examinationsresultat i Ladok.

Notis om målgrupp: Denna behörighet är främst riktad till lärare som bara ska rapportera resultat. Är du administratör ska du istället ansöka om behörigheten “Administratör kurs”, eftersom den förutom att ge dig behörighet att rapportera resultat, även ger dig andra behörigheter.

Attestant resultat

Beskrivning: Behörighet att godkänna/attestera resultat, inklusive tillgodoräknande på del av kurs. Gäller grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.

Målgrupp: Examinatorer som ska godkänna/attestera inlagt resultat i Ladok.

Attestant tillgodoräknande

Beskrivning: Behörighet att besluta om tillgodoräknande för hel kurs eller ’annan specifikation’/fritext som del av examen.

Målgrupp: Beslutsfattare som ska godkänna tillgodoräknande. Kan till exempel vara programdirektör, programansvarig lärare, ordförande i utbildningsnämnd eller studievägledare.

Läsbehörighet

Beskrivning: Behörighet att läsa information i Ladok på personnivå, inklusive skriva ut intyg. Den här behörigheten gäller för hela Lunds universitet, du behöver alltså inte välja organisation. Behörigheten godkänns alltid av din egen chef.

Målgrupp: De anställda som har behov av utdata från Ladok för att kunna titta på enskilda studenter. Det kan till exempel vara lärare som inte är examinatorer/attestanter, studievägledare, ekonomer eller receptionspersonal.

Däremot behöver de som ansöka om någon annan Ladok-behörighet i Lucat (behörigheterna ovan) inte ansöka om Läsbehörighet, för den tilldelas automatiskt om man har någon annan behörighet.

Andra behörigheter

Övriga behörigheter som inte nämns ovan kommer att läggas in i Ladok manuellt av Ladokgruppen. Detta rör till exempel antagningshandläggare, examenshandläggare och handläggare av in- och utresande utbytesstudenter. Alla som berörs av detta ska ansöka om behörigheten ”Läsbehörighet” i Lucat (om man inte också ska ansöka om någon annan behörighet i Lucat, se ovan). Härefter lägger Ladokgruppen till relevanta behörigheter.

Så gör du i Lucat

  1. Logga in på https://lucat.lu.se/ med ditt Lucat-konto (inklusive ”@lu.se”).
  2. Gå till "Min sida" och därefter till "Mina behörigheter"
  3. Klicka på "Ansök om behörighet" (till höger). Om du både är student och anställd får du först välja vilket konto behörigheten ska gälla för, välj ditt anställda-konto.
  4. Välj "IT-tjänst" och sedan "Studieadministration" och därefter "Ladok".
  5. Välj den behörighet du ska ansöka för. Sök ut och lägg till de organisationer du ska ansöka om behörighet för (gäller samtliga behörighet förutom Läsbehörighet som gäller för hela LU), och klicka sedan på ”Ansök”.
  6. Om du ska ansöka om flera behörighetsroller får du göra om detta steg.

På IT vid LU finns mer information om Lucat för anställda och universitetsanknutna.

Kontaktinformation

Avdelningen för Studieadministrativa system

E-post:
support [at] ladok [dot] lu [dot] se

Besöksadress:
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress:
Lunds universitet
Studieadministrativa system, Ladok
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 61