Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lägga till händelse i kalendariet på lu.se

Kalendariet på lu.se visar upp aktiviteter ifrån hela universitetet som vänder sig till externa besökare, exempelvis allmänhet och skolor.

Planerar din avdelning, institution eller motsvarande något populärvetenskapligt evenemang – en föreläsning, debatt eller något annat som vänder sig till allmänheten, skolan eller andra grupper utanför universitetet? Lägg då gärna in händelsen i Lunds universitets gemensamma kalendarium, som visas på lu.se/events

Alla medarbetare vid Lunds universitet kan publicera händelser i kalendariet, via tjänsten för kalenderdelning:

Gå till tjänsten för kalenderdelning på calendar.prodwebb8.lu.se 

Publicera händelser i flera kalendarier

De flesta fakulteter/motsvarande har även egna, lokala kalendarier på sina webbplatser. Vilka ytterligare kalendarier du har möjlighet att dela din händelse till, när du är inloggad i tjänsten för kalenderdelning, beror dels på var i organisationen du jobbar, dels på om du fått utökade behörigheter av någon kalenderadministratör. Kontakta din närmaste webbredaktör om du har frågor kring webbplatsen på just din arbetsplats. 

Externa målgrupper i fokus

De evenemang som läggs in i kalendariet på lu.se ska alltså vara öppna för externa besökare.

Helst ska evenemangen också ha dessa grupper (allmänhet, skolor med flera) som främsta målgrupp, eftersom kalendariet är en del av universitetets externt riktade webbplats. 

Tänk också på att evenemanget ska ha universitetet (fakultet/institution/motsvarande) som huvud- eller medarrangör.

Evenemang där enskilda forskare från Lunds universitet deltar, men som arrangeras av andra organisationer ska inte läggas in i kalendariet.

Kommande disputationer – ej i kalendariet

Kommande disputationer ska inte läggas in i kalendariet på lu.se. De hämtas istället från LUP (Lund University Publications) och visas i en separat lista som även går att nå från en permanent puff på lu.se/events

Se visningen med alla kommande disputationer på lu.se

Utvalda evenemang

De tre evenemang som visas överst i kalendariet på lu.se är utvalda av en redaktör från sektionen Kommunikation, som löpande gör ett urval bland redan inlagda evenemang. De som väljs ut är evenemang:

  • där Lunds universitet står som arrangör eller medarrangör
  • som är öppna för allmänheten
  • som riktar sig till en bred publik/är av stort allmänintresse.

Exempel kan vara aktiviteter och evenemang på universitetets museer, i Vattenhallen Science Center, Botaniska trädgården, konserter och annan besöksverksamhet. Viss hänsyn tas även till att evenemangen som lyfts visar på den bredd som universitetet erbjuder.

I undantagsfall kan även evenemang som inte är helt öppna för allmänheten eller där universitetet inte är officiell arrangör, synliggöras. Det kan röra sig om doktorspromotionen, valborgsfirandet, Studentafton, gäster hos Utrikespolitiska föreningen och liknande. Arrangemangen ska ha en tydlig universitetsprägel och urvalet görs av redaktören.

Vad kan du göra för att synliggöra ditt evenemang som utvalt?

Om du lagt in ett evenemang som en händelse i kalendariet och tror att det kan passa som utvalt, tipsa gärna Cecilia Schubert, via e-post cecilia [dot] schubert [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Tänk också på att, precis som för alla kalenderhändelser, så är det viktigt att ditt evenemang läggs in med en beskrivande men inte för lång rubrik, en representativ bild (helst) och en kort ingress. Bilden måste läggas till som ”Media” i Drupal för att synas på lu.se/events – dels som tumnagelbild i flödet/listan, och dels under Utvalda händelser överst på sidan.

I de fall redaktören hittar evenemang i kalendariet som platsar att lyftas upp överst kan denne vid behov gå in och redigera i dessa – om det till exempel saknas en bild eller om rubriken är för lång. Om detta sker kontaktas publicisten för kännedom. En händelse måste ha en bild för att kunna läggas som utvald. 

Utforma kalenderhändelser

Lathund för hur du utformar en kalenderhändelse hittar du i Drupal-lathunden:

Gå till sidan Skapa kalenderhändelse i Drupal-lathunden 

Kontakt

För support och frågor om kalendariet, kontakta Servicedesk:

LU ServiceDesk
+46 46 222 90 00
servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider:
Måndag–fredag, 8:00–17:00

ServiceDesks webbplats