Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lägga till händelse i kalendariet på lu.se

Kalendariet på lu.se visar upp aktiviteter ifrån hela universitetet som vänder sig till externa besökare, exempelvis allmänhet och skolor.

Planerar din verksamhet något populärvetenskapligt evenemang – en föreläsning, debatt eller något annat som vänder sig till externa besökare? Då passar den antagligen utmärkt att lägga in i Lunds universitets gemensamma kalendarium, som visas på lu.se/events  

Här hittar du information om vilka riktlinjer som gäller för lu.se-kalendariet och hur du går till väga för att publicera en händelse.

Genvägar

Riktlinjer för publicering i lu.se-kalendariet

Evenemang som läggs in i det universitetsgemensamma kalendariet på lu.se ska:

  • vara öppna för externa besökare (allmänhet, skolor med flera), och helst ha någon av dessa som huvudmålgrupp
  • äga rum på eller i närheten av någon av universitetets verksamhetsorter (eller ske digitalt)
  • ha någon av Lunds universitets verksamheter som huvud- eller medarrangör. Evenemang där enskilda forskare från Lunds universitet deltar, men som arrangeras av andra organisationer, ska alltså inte läggas in i kalendariet.

Kommande disputationer – ej i kalendariet

Kommande disputationer ska inte läggas in i kalendariet på lu.se. På lu.se visas i stället en komplett lista över kommande disputationer vid samtliga fakulteter, som hämtas direkt från LUP (Lund University Publications).

Listan nås från en permanent placerad box överst på kalendariets huvudsida lu.se/events

Kommande disputationer på lu.se

Utforma och publicera kalendariehändelser

Information om hur du utformar en kalenderhändelse hittar du på webbpublicering.lu.se. Själva publiceringen till kalendariet på lu.se görs via tjänsten för kalenderdelning, som alla medarbetare vid Lunds universitet har tillgång till.

Logga in i tjänsten för kalenderdelning – calendar.prodwebb8.lu.se

Så fungerar kalenderdelning – guide och FAQ

Publicera händelser i flera kalendarier

Många av universitetets verksamheter har egna, lokala kalendarier på sina webbplatser. Om du är webbpublicist för en webbplats kan du publicera en händelse lokalt på webbplatsen, eller gå via tjänsten för kalenderdelning och få tillgång till att publicera i flera kalendarier samtidigt.

Vilka kalendarier just du har möjlighet att dela händelser till beror dels på var i organisationen du jobbar, dels på om du fått utökade behörigheter av någon kalenderadministratör. 

Kontakta din närmaste webbredaktör om du har frågor kring webbplatsen på just din arbetsplats. 

Så fungerar kalenderdelning – guide och FAQ

Kontakt

För support och frågor om kalendariet, kontakta Servicedesk:

LU ServiceDesk
+46 46 222 90 00
servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)

Öppettider:
Måndag–fredag, 8:00–17:00

ServiceDesks webbplats