Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flextid för teknisk och administrativ personal

Du som är anställd som teknisk och administrativ personal omfattas normalt av flextidsavtalet. Du ansvarar själv för att registrera din arbetstid.

Observera informationen i högerspalten, med anledning av coronapandemin.


Flexibel arbetstid är den tidsperiod på morgonen, lunchen och eftermiddagen då du som anställd inom vissa ramar kan avgöra när ditt arbete påbörjas respektive avslutas.

Enligt det lokala avtalet är flextiden på morgonen mellan 07:00 och 9:00. På eftermiddagen är flextiden mellan klockan 15:00 och 19:00. Detta betyder att du måste vara på plats 9:00 till 15:00.

Lunchflex är tiden mellan 11:30 och 13:30. Din lunchrast måste pågå minst 30 minuter och din sammanhängande tjänstgöring får inte överstiga sex timmar utan lunchrast. 

Normarbetstiden för heltidstjänstgöring är 8 timmar per dag. Lunchrasten ingår inte i arbetstiden. Om du är deltidsanställd fastställer din chef i överenskommelse med dig vilken tid som är flextid.

När du flexar behöver du ta hänsyn till kollegor och arbetsuppgifter och göra det i samråd med din närmaste chef. 

Vill du veta mer om flextid eller om du omfattas av ett särskilt avtal? Kontakta din chef eller närmaste personalfunktion.

Registrering av arbetstiden

Arbetstiden ska registreras och lämnas till din chef efter månadens slut. Vid varje kalendermånads slut gör din chef en avstämning. Du ansvarar för att registrera och lämna in en flextidsblankett.

Flextidsblanketter

Blanketter för registrering av arbetstiden finns att ladda ner på sidan Personalblanketter och mallar.

Gå till sidan Personalblanketter och mallar

Tänk på att din minustid vid en månads slut inte får överstiga 20 timmar. Om plustiden vid avstämningen av arbetstiden (som görs i juni och december) överstiger 30 timmar, transporteras normalt 30 timmar över till nästa månad och den överskjutande tiden faller bort.

Om du arbetar färre än fem dagar i genomsnitt per vecka har du koncentrerad tjänstgöring.

Läs mer om flextidsregistrering vid koncentrerad tjänstgöring 

Ändring av arbetstidens omfattning

Om du ändrar omfattningen av din arbetstid under året, till exempel genom föräldraledighet ska du, om du använder den avancerade flextidsblanketten, ladda ner och spara en ny blankett i vilken du anger ny tjänsteomfattning och nytt startdatum. Du ska också föra över dina saldon till den nya blanketten, vilket du gör på fliken Grunddata.

Undantag från flextid

Vill du inte ha flexibel arbetstid utan arbeta enligt fast tjänstgöringsschema ska du meddela detta skriftligen till din chef. Det fasta tjänstgöringsschemat kan utformas olika under skilda delar av kalenderåret.

Vissa arbetsplatser har särskilda krav på bemanning vilket innebär att de anställda inte kan flexa.

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-/personalfunktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-/personalfrågor.

Med anledning av coronapandemin

Tillfälligt utökade flextider för att kunna undvika smittorisk i kollektivtrafikens rusningstid.

Universitetet och de fackliga organisationerna har enats om möjligheten till utökade flextider för teknisk och administrativ (T/A) personal som reser med kollektivtrafik i rusningstid, till och från arbetet. Tanken är att göra det lättare att undvika den smittorisk som resor med kollektivtrafik i rusningstrafik kan innebära.  

Överenskommelsen gäller till och med den 30 juni 2022 och innebär att du som T/A-personal kan flexa in från kl 06 och flexa ut fram till kl 20. Dygnsvilan om 11 timmar ska respekteras. Om du känner behov av att ändra dina arbetstider ska du kontakta din närmaste chef för att stämma av och göra en skriftlig överenskommelse. Du ska sedan registrera din arbetstid i flextidsblanketten, som vanligt.

För dig som arbetar hemifrån gäller flextidsavtalets vanliga flextider, det vill säga kl 07-09 på morgonen och kl 15-19 på eftermiddagen.