Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flextid för teknisk och administrativ personal

På denna sida kan du läsa mer om flextid för teknisk och administrativ personal (TA-personal).

Innehåll på sidan:


Om det lokala flextidsavtalet

Du som är anställd som teknisk och administrativ personal (TA-personal) omfattas normalt av flextidsavtalet. Du ansvarar själv för att registrera din arbetstid.

Flexibel arbetstid är den tidsperiod på morgonen, lunchen och eftermiddagen då du som anställd inom vissa ramar kan avgöra när ditt arbete påbörjas respektive avslutas. Att flexa är en möjlighet och behöver anpassas utifrån verksamhetens behov. 

Enligt det lokala avtalet är flextiden på morgonen mellan klockan 07:00 och 09:00, och på eftermiddagen mellan klockan 15:00 och 19:00. Detta betyder att du måste vara i tjänst klockan 09:00 till 15:00.

Vid förkortad arbetstid

När arbetstiden är förkortad är den fasta tiden, den tiden då du ska vara i tjänst, klockan 09.00-13.30 respektive 09.00-12.00, beroende på om arbetstiden är förkortad med 2 eller 4 timmar.

På denna webbsida ser du vilka arbetsdagar som är förkortade:

Förkortade och arbetsfria dagar för teknisk och administrativ personal

Lunchflex

Lunchflex är tiden mellan klockan 11:30 och 13:30. Din lunchrast måste pågå minst 30 minuter och din sammanhängande tjänstgöring får inte överstiga sex timmar utan lunchrast. 

Normarbetstid

Normarbetstiden för heltidstjänstgöring är 8 timmar per dag. Lunchrasten ingår inte i arbetstiden. Om du är deltidsanställd fastställer din chef i överenskommelse med dig vilken tid som är flextid.

När du flexar behöver du ta hänsyn till kollegor och arbetsuppgifter och göra det i samråd med din närmaste chef. 

Vill du veta mer om flextid eller om du omfattas av ett särskilt avtal? Kontakta din chef eller närmaste HR-funktion.

Registrering av arbetstiden

Arbetstiden ska registreras och lämnas till din chef efter månadens slut. Vid varje kalendermånads slut gör din chef en avstämning. Du ansvarar för att registrera och lämna in en flextidsblankett.

Flextidsblanketter

Blanketter för registrering av arbetstiden finns att ladda ner på sidan Personalblanketter och mallar.

Gå till sidan Personalblanketter och mallar

Tänk på att din minustid vid månadens slut inte får överstiga 20 timmar. Om plustiden vid avstämningen av arbetstiden (som görs i juni och december) överstiger 30 timmar, transporteras normalt 30 timmar över till nästa månad och den överskjutande tiden faller bort.

Om du arbetar färre än fem dagar i genomsnitt per vecka har du koncentrerad tjänstgöring.

Läs mer om flextidsregistrering vid koncentrerad tjänstgöring 

Ändring av arbetstidens omfattning

Om du ändrar omfattningen av din arbetstid under året, till exempel genom föräldraledighet, ska du ladda ner och spara en ny blankett i vilken du anger ny tjänsteomfattning och nytt startdatum – förutsatt att du använder den avancerade flextidsblanketten. Du ska också föra över dina saldon till den nya blanketten, vilket du gör på fliken Grunddata.

Undantag från flextid

Om du inte vill ha flexibel arbetstid utan arbeta enligt fast tjänstgöringsschema ska du meddela detta skriftligen till din chef. Det fasta tjänstgöringsschemat kan utformas olika under skilda delar av kalenderåret.

Vissa arbetsplatser har särskilda krav på bemanning vilket innebär att de anställda inte kan flexa, eller har oregelbunden arbetstid.

Om din chef begär att du ska arbeta mertid eller övertid 

Din chef kan i vissa fall begära att du arbetar mertid (vid deltidsanställning) eller övertid. Mertid och övertid är arbetstid utöver din ordinarie tjänstgöring och ska registreras i Primula i nära anslutning till att arbetet utförts, dock senast 14 kalenderdagar efter. 

För dig som omfattas av flextidsavtalet kompenseras eventuell mertid med kompensationsledighet (mertidsersättning som ekonomisk kompensation är bortskriven i flextidsavtalet) och övertid kan kompenseras antingen med ekonomisk kompensation eller kompensationsledighet om du och din chef är överens om detta. 

Uttag av kompensationsledighet ansöks i Primula och ska tas senast i kalendermånaden efter att mertids- eller övertidsarbetet har utförts. När kompensationsform för övertid har beviljats i Primula, kan man inte ändra detta i efterhand. Det innebär att eventuellt kompsaldo inte kan omvandlas till ekonomisk kompensation eller tvärtom.

Arbetstid vid tjänsteresor 

Vid Lunds universitet gäller arbetstidsregleringarna även vid tjänsteresa. Restid som görs utanför normtiden är inte att räkna som arbetstid och någon särskild ersättning för restid finns inte.

För den som arbetar enligt flextidsavtalet gäller normtidsmåttet om 8 timmar vid heltid för varje helgfri måndag till fredag. Normtiden ska anses vara förlagd klockan 08:00 till 16:30 med en halvtimmes lunch.

Chef kan tillåta att arbetstid på förrättningsstället utöver normtiden får tillgodoräknas. Med förrättning menas tjänstgöring eller uppdrag som fullgörs på någon annan ort än den vanliga verksamhetsorten. 

Social samvaro, även om den är schemalagd, räknas inte som arbetstid.

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.

Är du timavlönad och har en kort tillfällig anställning?

För att få ut din lön ska du 

  • registrera din arbetstid i Primula senast under den första kalenderveckan i månaden efter att du fullgjort din arbetstid, 
  • registrera arbetstiden på den dag som du, efter överenskommelse, har fullgjort arbetstiden,  
  • skicka in varje månads arbetade timmar samlat för varje månad.

Logga in i Primula