Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flextid för teknisk och administrativ personal

Du som är anställd som teknisk och administrativ personal omfattas normalt av flextidsavtalet. Du ansvarar själv för att registrera din arbetstid.

Flexibel arbetstid är den tidsperiod på morgonen, lunchen och eftermiddagen då du som anställd inom vissa ramar kan avgöra när ditt arbete påbörjas respektive avslutas.

Enligt det lokala avtalet är flextiden på morgonen mellan 07:00 och 9:00. På eftermiddagen är flextiden mellan klockan 15:00 och 19:00. Detta betyder att du måste vara på plats 9:00 till 15:00.

Lunchflex är tiden mellan 11:30 och 13:30. Din lunchpaus måste pågå minst 30 minuter. Din sammanhängande tjänstgöring får inte överstiga sex timmar utan att du tar lunchpaus.

Normarbetstiden för heltidstjänstgöring är 8 timmar per dag. Lunch ingår inte i arbetstiden. Om du är deltidsanställd fastställer din chef i överenskommelse med dig vilken tid som är flextid.

Läs även om förkortade och arbetsfria dagar för teknisk och administrativ personal

När du flexar behöver du ta hänsyn till kollegor och arbetsuppgifter och göra det i samråd med din närmaste chef. 

Vill du veta mer om flextid eller om du omfattas av ett särskilt avtal? Kontakta din chef eller närmaste personalfunktion.

Registrering av arbetstiden

Arbetstiden ska registreras manuellt eller digitalt och lämnas till din chef efter månadens slut. Vid varje kalendermånads slut gör din chef en avstämning. Du ansvarar för att registrera och lämna in en flexblankett.

Blanketter för registrering av arbetstiden:

Tänk på att din minustid vid en månads slut inte får överstiga 20 timmar. Om plustiden vid avstämningen av arbetstiden, som görs i juni och december, överstiger 30 timmar, transporteras normalt 30 timmar över till nästa månad och den överskjutande tiden faller bort.

Om du arbetar färre än fem dagar i genomsnitt per vecka har du koncentrerad tjänstgöring.

Läs mer om flextidsregistrering vid koncentrerad tjänstgöring 

Ändring av arbetstidens omfattning

Om du ändrar omfattningen av din arbetstid under året, till exempel genom föräldraledighet ska du, om du använder den avancerade flextidsblanketten, ladda ner och spara en ny blankett i vilken du anger ny tjänsteomfattning och nytt startdatum. Du ska också föra över dina saldon till den nya blanketten, vilket du gör på fliken Grunddata.

Undantag från flextid

Vill du inte ha flexibel arbetstid utan arbeta enligt fast tjänstgöringsschema ska du meddela detta skriftligen till din chef. Det fasta tjänstgöringsschemat kan utformas olika under skilda delar av kalenderåret.

Vissa arbetsplatser har särskilda krav på bemanning vilket innebär att de anställda inte kan flexa.

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.

Med anledning av coronautbrottet

Tillfälligt utökade flextider för att kunna undvika smittorisk i kollektivtrafikens rusningstid

Universitetet och de fackliga organisationerna har enats om möjligheten till utökade flextider för teknisk och administrativ (T/A) personal som reser med kollektivtrafik i rusningstid, till och från arbetet. Tanken är att göra det lättare att undvika den smittorisk som resor med kollektivtrafik i rusningstrafik kan innebära.  

Överenskommelsen innebär att du som T/A-personal kan flexa in från kl 06 och flexa ut fram till kl 20, om inte annat framgår av schema. Dygnsvilan om 11 timmar ska respekteras. Om du känner behov av att ändra dina arbetstider ska du kontakta din närmaste chef för att stämma av och göra en skriftlig överenskommelse. Du ska sedan registrera din arbetstid i flextidsblanketten, som vanligt.

För dig som arbetar hemifrån gäller flextidsavtalets vanliga flextider, det vill säga kl 07-09 på morgonen och kl 15-19 på eftermiddagen.