Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ergonomi

På denna sida kan du läsa mer om vad bör tänka på när det gäller ergonomi.

Anpassa arbetsmiljö och arbetsuppgifter efter fysiska och kognitiva förmågor

Ergonomi fokuserar på att anpassa arbetsmiljön och arbetsuppgifterna efter våra fysiska och kognitiva förmågor. Målet är att minimera ogynnsam belastning, främja hälsa och optimera prestation genom rätt utformning av arbetsplatser, utrustning och arbetssätt.

Arbetsgivaren ansvarar för att ge dig förutsättningar till en god ergonomi och möjlighet till flexibilitet under arbetsdagen.

Pausprogram och friskvård under arbetstid

Du kan ge dig möjlighet till återhämtning, goda hälsoeffekter och ökad energinivå på arbetet genom till exempel korta pauser för att ta ut rörlighet, utföra enkla övningar för att få i gång cirkulationen eller ta en promenad.

Via pausprogrammet Pausit kan du planera in dina pauser, få inspiration och tips på enkla övningar. Det finns övningar för alla. Även friskvårdstimmen och friskvårdsbidraget kan bidra till att du kan vara fysiskt aktiv under arbetstid.

Här finns mer information

Företagshälsovården

Till Företagshälsovården vänder du dig för att få arbetsrelaterad medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning.

Företagshälsovården arbetar för friska, välfungerande och trivsamma arbetsplatser och finns till hands för dig som anställd och/eller doktorand.


+46 46 222 32 80

Läs mer om Företagshälsovården