Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ lärarmobilitet

Undervisa i Europa

Lärare, forskare och doktorander kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa.

Du kan åka till lärosäten i något av de andra länder som deltar i Erasmus+. Ett bilateralt avtal med partneruniversitet som du vill besöka är ett krav. Du ansvarar för att det finns ett giltigt avtal. Om det inte finns något giltigt avtal kontaktar du den internationella koordinatorn vid din institution/fakultet och diskuterar möjligheterna att skriva ett avtal.

Ansökningsperioder

Ansökningar granskas under följande perioder:

  • 1 september till 15 december
  • 15 januari till 30 juni

Det kan ta upp till två veckor att få ett formellt godkännande av Erasmus+-finansiering. Lämna därför in din ansökan i god tid innan aktiviteten/mobiliteten startar.

Lärarmobilitet sommar 2024

Om du planerar att söka Erasmus+ medel för lärarmobilitet under sommaren i Europa måste lämna in din ansökan senast den 31 maj för att medel ska hinna beviljas före semesterperioden.

Kombinera undervisning med kompetenshöjande aktivitet

Vistelsen måste omfatta minst 2 arbetsdagar och innehålla minst 4 timmars undervisning, i stället för 8 timmar, vilket vanligtvis gäller vid lärarmobilitet. För längre perioder gäller minst 4 undervisningstimmar per vecka.

Detta gör att du, som lärare, kan få mer tid för kompetensutveckling under din mobilitet, t ex jobbskuggning, observationsperioder, utbildning eller så kallade Staff Weeks. Maxtiden som beviljas är normalt 2–3 veckor. 

Du ansöker om lärarmobilitet och anger i din ansökan att du avser kombinera den med Erasmus+ kompetensutveckling. Alla regler, förutom kravet på 8 timmars undervisning/vecka, är desamma som för lärarmobilitet.

Länder du kan resa till i Europa

Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland.

Tredjeländer associerade till Erasmus+ programmet

Nordmakedonien, Serbien, Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet.

Mobilitet till Storbritannien

Från och med 1 september 2023 kan du åka på lärarmobilitet till Storbritannien. Mobilitet till Storbritannien sker på samma villkor som för övriga länder med undantag för att antalet arbetsdagar måste vara minst 5 (övriga länder minst 2).

Sök fram partneruniversitet i Europa i SoleMove

De som arbetar som lärare för Lunds universitets studenter har rätt att ansöka om lärarmobilitet. Således behöver det inte finnas en regelrätt anställning utan det kan i stället finnas ett avtal mellan Lunds universitet och läraren eller Lunds universitet och till exempel Region Skåne. Dock måste utbytet ske under den period som läraren är knuten till Lunds universitet.

Budgeten från EU/UHR kan vara olika stor, olika år. Sökande som inte tidigare beviljats medel för lärarmobilitet prioriteras.

Vistelsen måste omfatta minst 2 arbetsdagar och innehålla minst 8 undervisningstimmar. För längre perioder gäller minst 8 undervisningstimmar per vecka. Maxtiden som beviljas är normalt 2–3 veckor. 

Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination, mm.

Enligt EU-kommissionens regelverk räknas förberedelsetid och efterarbete inte in i begreppet undervisningstimme, även om det görs i Sverige.

Man ska vara boende i värdlandet under mobiliteten, vilket även gäller Danmark. När en mobilitet genomförs i Danmark ska kvitto på boende laddas upp i Erasmusdatabasen under ”Other documents”.

Fyll i din ansökan online för att ansöka om Erasmus-bidrag.

Länk till ansökningsdatabas – välj Application for Teaching Staff Assignment (STA)

Följ instruktionerna i databasen. Börja med att fylla i alla obligatoriska fält.

Då det gäller fälten ”Overall objectives of the mobility”, “Added value of the mobility”, “Content of the teaching programme”, “Expected outcomes and impact” räcker det med en kortfattad beskrivning (ett par meningar i varje fält) av den planerade mobiliteten.

När du har klickat på ”submit” ska du under Required Actions ladda ner och signera ditt Mobility Agreement. När du fått alla signaturer laddar du upp det i databasen – först då kommer vi att behandla din ansökan. Därefter inom två veckor kommer du att få ett mejl med besked om när det är dags att gå in i ansökan igen för att hantera ditt Grant Agreement. Under hela processen får du meddelande via mejl med information om vad som behöver göras. För att stipendiet ska betalas ut krävs tre ifyllda/signerade dokument: Mobility Agreement, Grant Agreement och Certificate of Attendance.  

Certificate of Attendance ska laddas upp senast en månad efter avslutad mobilitet.

Du kommer, via mejl, få en enkät från EU. Denna ska besvaras senast en månad efter avslutad mobilitet.

Du kan när som helst logga in i databasen för att se din ansökan.

Finansieringen är ett tvådelat belopp baserat på vistelsens längd (dagtraktamente) och ett resebidrag som baseras på avståndet mellan hemuniversitetet och värduniversitetet enligt EU-kommissionens avståndsberäkning. Du kan även få ersättning för resdagar till och från värduniversitetet. 

Tillsammans bildar de två delarna ett schablonbelopp som förs över till institutionen efter genomfört undervisningsuppdrag. Dessa stipendiemedel är till för att kompensera för de extra kostnader som mobiliteten medför och är inte avsedda att täcka samtliga kostnader för resan. Det är därför viktigt att du kommer överens med din avdelningschef/prefekt om hur ni täcker de kostnader för mobiliteten som eventuellt överstiger stipendiebeloppet. Skulle inte hela det beviljade beloppet utnyttjas, tillfaller överskottet institutionen.

En del av ersättningen baseras på avståndet mellan avreseort och orten där undervisningsuppdraget äger rum (fågelvägen). Avståndet mäts enkel väg, men summorna gäller för tur och returresa. För att räkna ut avståndet används EU-kommissionens verktyg. 

Länk till EU Distance Calculator – avståndsberäkning till resmål

Medlen betalas ut till din avdelning/institution efter inkomna slutdokument. Utbetalningen sker i enlighet med den valutakurs som gällde då medlen mottogs av Lunds universitet. För att du själv ska få ut pengar för din resa gör du en reseräkning i Primula.

Länk till EU Distance Calculator - avståndsberäkning till resmål

Resebidrag

Avstånd - Resa från avreseort till platsen där utbytet/fortbildningen äger rum (enkel resa)Bidrag per resenär för resa t/rGrönt resande
Resor mellan:  
10 och 99 km23 EUREj valbart
100 och 499 km180 EUR210 EUR
500 och 1999 km275 EUR320 EUR
2000 och 2999 km360 EUR410 EUR
3000 och 3999 km530 EUR610 EUR
4000 och 7999 km820 EUREj valbart
8000 eller längre1500 EUREj valbart

Dagsbelopp per land

MottagarlandErsättning/dag de första 14 dagarnaErsättning/dag fr o m dag 15 t o m dag 60
Grupp 1  
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien180 EUR126 EUR
Grupp 2  
Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike160 EUR112 EUR
Grupp 3  
Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Serbien, Ungern140 EUR98 EUR

Kontakt

ErasmusTeaching [at] er [dot] lu [dot] se

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmuskod
S LUND01

Charternummer
101013090 – LU

OID
E10209141

ECHE 2021-2027 för Lunds universitet (PDF 315 kB, ny flik)

Erasmuspolicy vid Lunds universitet