Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ kompetensutveckling

Utveckla dig i din jobbroll i Europa

Programmet Erasmus+ syftar till yrkesutveckling hos undervisande och annan personal vid lärosäten samt till berörda lärosätens utveckling. Alla anställda vid Lunds universitet kan söka finansiering genom Erasmus+ för kompetensutveckling i Europa.

Erasmus+ kompetensuteckling kan ske i form av utbildningsmoment utomlands samt jobbskuggning, observationsperioder, utbildning eller så kallade Staff Weeks hos ett partnerlärosäte eller någon annan relevant organisation eller företag i Europa.

Ansökningsperioder

Ansökningar granskas under följande perioder:

 • 1 september till 15 december
 • 15 januari till 30 juni

Det kan ta upp till två veckor att få ett formellt godkännande av Erasmus+-finansiering. Lämna därför in din ansökan i god tid innan aktiviteten/mobiliteten startar.

Länder du kan resa till i Europa

Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland.

Tredjeländer associerade till Erasmus+ programmet

Nordmakedonien, Serbien, Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet.

Kompetensutveckling i Storbritannien

Lunds universitet kan nu erbjuda ett begränsat antal Erasmus+ stipendier för kompetenshöjande aktiviteter i Storbritannien. För att beviljas Erasmus+ finansiering till Storbritannien krävs ett program/en aktivitet om minst 5 arbetsdagar.

Är mottagande organisation ett lärosäte behövs dessutom ett bilateralt Erasmus+ avtal.

Sök fram LU:s partneruniversitet i Europa i SoleMove

Läs mer om Staff Training Weeks på EU-kommissionens webbplats

EU/UHR:s budget kan variera från år till år. Företräde ges till sökande som inte tidigare beviljats medel för kompetensutveckling. Enskilda sökande och ansökningar med högst två deltagare ges företräde framför gruppansökningar. Sökande som väljer att besöka samma partneruniversitet, organisation eller företag vid upprepade tillfällen kommer inte att prioriteras.

En LU-anställd/enhet organiserar aktivitet och program till mottagande organisation på egen hand

 • Om mer än 5 personer från samma enhet reser till samma destination under samma period rekommenderas starkt grönt resande och dessa ansökningar prioriteras.
 • Om mer än 5 personer från olika enheter/fakulteter reser till samma destination under samma period uppmuntras grönt resande.

En extern partner, ett externt nätverk eller ett externt projekt organiserar aktivitet och program (till exempel en Staff Week)

 • Grönt resande uppmuntras.

Vistelsen måste omfatta minst 2 arbetsdagar. Maxtiden som beviljas är normalt 1-2 veckor.

Om målet för din resa är till ett av EUGLOH-alliansens medlemsuniversitet kan medel beviljas för längre perioder.

Läs mer om EUGLOH och vilka universitet som ingår i samarbetet

Man ska vara boende i värdlandet under mobiliteten, vilket även gäller Danmark. När en mobilitet genomförs i Danmark ska kvitto på boende laddas upp i Erasmusdatabasen under ”Other documents”.

Ansökningar granskas under följande perioder:

 • 1 september till 15 december
 • 15 januari till 30 juni

Det kan ta upp till två veckor att få ett formellt godkännande av Erasmus+-finansiering. Lämna därför in din ansökan i god tid innan aktiviteten/mobiliteten startar. Kontakta ErasmusStaff [at] er [dot] lu [dot] se (ErasmusStaff[at]er[dot]lu[dot]se) om du har frågor.

Observera att Erasmus+ stipendiet måste sökas och beviljas före avresa, det vill säga, det kan ej sökas retroaktivt.

En ansökan ska förutom uppgifter om dig själv och mottagande institution ge svar på följande:

 • Overall objectives of the mobility
 • Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved)
 • Activities to be carried out (including the virtual component, if applicable)
 • Expected outcomes and impact (e g on the professional development of the staff member and on both institutions)

Ansökan görs i flera steg:

 1. Logga in på https://www.scholarship.se/erasmus/ (första gången ombeds du att registrera dig och skapa ett konto).
 2. Under Make a new application – välj ansökningsformuläret för Staff training (STT)
 3. Fyll i dina uppgifter och skapa en ansökan
 4. Din ansökan hamnar nu under Active applications – du kan alltid gå tillbaka och ändra i din ansökan om det behövs
 5. Under Required actions hittar du vidare instruktioner:
  1. Mobility Agreement – genereras när du fyllt i din ansökan – laddas ner, signeras (tre signaturer: din, din chefs och ansvarig person vid mottagande lärosäte/organisation/företag) och laddas upp igen
  2. Grant Agreement – bevis på att du har beviljats Erasmus+ medel när det har signerats av Erasmus+ koordinatorn
  3. Certificate of Attendance – skriv ut ditt CoA och ta det med dig till värdinstitutionen för underskrift. Dokumentet måste laddas upp i ansökningssystemet igen när du är tillbaka från din mobilitetsperiod.
  4. Green Mobility to destination – ladda upp biljetter
  5. Green Mobility to Sweden – ladda upp biljetter
  6. Confirmation of Travel / Accounting information

Mot slutet av din mobilitetsperiod kommer du att få ett mejl från EU-kommissionen med en länk till en deltagarundersökning (Participant Survey) som du är skyldig att besvara.

När alla stegen är genomförda och den ifyllda informationen är komplett kommer beviljade medel att överföras till din institution.

OBS!
Erasmusmedel får inte användas för att täcka kurs- eller konferensavgifter.

Finansieringen är ett tvådelat belopp baserat på vistelsens längd (dagtraktamente) och ett resebidrag som baseras på avståndet mellan hemuniversitetet och värduniversitetet enligt EU-kommissionens avståndsberäkning. Du kan även få ersättning för resdagar till och från värduniversitetet. 

Tillsammans bildar de två delarna ett schablonbelopp som förs över till institutionen efter genomförd kompetensutveckling. Dessa stipendiemedel är till för att kompensera för de extra kostnader som mobiliteten medför och är inte avsedda att täcka samtliga kostnader för resan. Det är därför viktigt att du kommer överens med din avdelningschef/prefekt om hur ni täcker de kostnader för mobiliteten som eventuellt överstiger stipendiebeloppet. Skulle inte hela det beviljade beloppet utnyttjas, tillfaller överskottet institutionen.

En del av ersättningen baseras på avståndet mellan avreseort och orten där personalfortbildningen äger rum (fågelvägen). Avståndet mäts enkel väg, men resebidraget gäller för tur- och returresa. För att räkna ut avståndet används EU-kommissionens verktyg. 

Länk till EU Distance Calculator - avståndsberäkning till resmål

Dagsbeloppet är ett bidrag för att täcka kostnader för hotell, traktamente och övrigt. Det baseras på antal dagar (heltid) som kompetensutvecklingen pågår. 

Programhandledning: Erasmus+ Programme Guide – länk till utbyten.se

Se beloppen i tabellerna längst ned på denna sida.

Medlen betalas ut till din avdelning/institution efter inkomna slutdokument. Utbetalningen sker i enlighet med den valutakurs som gällde då medlen mottogs av Lunds universitet. För att du själv ska få ut pengar för din resa gör du en reseräkning i Primula.

Länk till EU Distance Calculator - avståndsberäkning till resmål

Resebidrag

Avstånd - Resa från avreseort till platsen där utbytet/fortbildningen äger rum (enkel resa)

Bidrag per resenär för resa t/r Grönt resande
Resor mellan:    
10 och 99 km 23 EUR Ej valbart
100 och 499 km 180 EUR 210 EUR
500 och 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 och 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 och 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 och 7999 km 820 EUR Ej valbart
8000 eller längre 1500 EUR Ej valbart

 

Dagsbelopp per land

Mottagarland

Ersättning/dag de första 14 dagarna Ersättning/dag fr o m dag 15 t o m dag 60
Grupp 1    
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien 180 EUR 126 EUR
Grupp 2    
Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike 160 EUR 112 EUR
Grupp 3    
Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Serbien, Ungern 140 EUR 98 EUR

Kontakt

ErasmusStaff [at] er [dot] lu [dot] se

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmuskod
S LUND01

Charternummer
101013090 – LU

OID
E10209141

ECHE 2021-2027 för Lunds universitet (PDF 315 kB, ny flik)

Erasmuspolicy vid Lunds universitet