Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riktlinjer för pressmeddelanden

hur de bör skrivas och vad de bör innehålla

I dagens mediebrus är det ofta svårt att nå fram med en nyhet. Redaktionerna runt om i landet blir överösta med pressmeddelanden. För att bli lästa är det viktigt att universitetets pressmeddelanden är skrivna på ett läsvänligt sätt.

Flera av universitetets journalister och kommunikatörer kan hjälpa till med att skriva pressmeddelanden. De har också tillgång till medielistor och möjlighet att göra databassökningar för att leta rätt på journalister som har nischat sig inom ett visst fackområde.

Ämnet för pressmeddelanden kan vara anslag/resultat i forskningsprojekt, kommande avhandlingar, bra exjobb, en ovanlig undersökningsmetod etcetera. Budskapet bör alltid uppfylla åtminstone någon av de principer som används vid nyhetsvärdering, till exempel att det handlar om något som är nytt, ovanligt, berör många människor eller ger en ny vinkel på en aktuell debatt.

Diskutera med din närmsta kommunikatör vilken typ av presskontakt som kan vara lämplig. Om kommunikatören rekommenderar ett pressmeddelande så underlättas dennes arbete av ett bra underlag:

Skrivtips

 • En rubrik och ingress som lockar till läsning ger snabbt läsaren en indikation om vad pressmeddelandet handlar om.
 • Säg det viktigaste och mest intressanta först, till exempel slutsatser, konsekvenser eller åsikt.
 • Förklara vad resultaten får för betydelse för den som berörs.
 • Undvik eller förklara facktermer. Undvik vaga, mångtydiga ord.
 • Texten bör inte vara för lång. Ett riktmärke kan vara cirka 1500–2000 tecken.  
 • En bifogad bild eller illustration, om än aldrig så enkel, höjer ofta informationsvärdet.
 • Lämna kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) och tänk på att kontaktpersonen måste finnas tillgänglig för att svara på frågor i samband med att pressmeddelandet skickas iväg!

Innehållstips

Lika viktigt som att innehållet ska vara läsvänligt och begripligt är så klart att det ska vara korrekt och att inte forskningens relevans varken misstolkas eller övertolkas. Tänk därför på:

 • Konsekvens. Tänk igenom – hur blir slutartikeln i nästa led? Undvik att bädda för slutsatser som kan bli alarmerande eller överdrivna. 
 • Osäkerhet. Klargör osäkerheter som är kopplade till forskningen. Var tydlig med eventuella begränsningar och svagheter kring resultaten. Detta kan göras genom att beskriva metod och upplägg av forskningen. 
 • Vetenskaplig status. Har forskningen publicerats i vetenskapliga publikationer eller är det hypoteser? 
 • Kontext. Nämn relaterad forskning och kunskap för bättre förståelse och trovärdighet så att resultaten inte missuppfattas som vinklade eller mer (eller mindre) betydelsefulla än vad de är.
 • Transparens. Var öppen med forskningsfinansiering och samarbetspartners. Likaså eventuella företagsintressen och kommersialiseringsplaner.
 • Nyhetsvärdering. Ett pressmeddelande skriver man för att innehållet ur någon aspekt bedöms vara av allmänintresse. Om det saknas kanske andra kommunikationssätt istället ska övervägas?

Kontakt

Nationell press

press [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

Anna Johansson
Pressansvarig universitetsledningen
+46 46 222 70 18
anna [dot] johansson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Kristina Lindgärde
Pressansvarig
+46 46 222 07 69
kristina [dot] lindgarde [at] lth [dot] lu [dot] se 

Jonas Andersson
Pressekreterare 
+46 46 222 70 17
jonas [dot] andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Internationell press

Lotte Billing
Pressansvarig
+46 727 07 45 46
lotte [dot] billing [at] kommunikation [dot] lu [dot] se