Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tips vid mediekontakter

Medborgare har rätt till insyn i statliga verksamheter. Och många i samhället behöver den expertis du som forskare eller lärare besitter. Media kan vara en viktig kanal i denna kommunikation. När du blir kontaktad för en intervju eller om media begär ut information finns en del att tänka på.

Om en journalist ringer för en intervju

 • Ta reda på vad frågan gäller, liksom sammanhanget. Är ni fler som intervjuas? Vilken blir din roll? Frågorna blir annorlunda om du blir intervjuad i egenskap av expert eller beslutsfattare, till exempel.

 • Du måste inte tacka ja till själva intervjun direkt, utan kan be att få återkomma om liten stund så att du hinner samla tankarna. Avtala i så fall en tid och se till att vara tillgänglig då. Du kan också tipsa om en kollega som är bättre insatt än du. Blir du kontaktad av utländsk journalist kan du däremot få räkna med att tacka ja eller nej direkt.

 • Fundera igenom ditt huvudbudskap. Vad är det viktigaste du vill få fram? 

 • Om det finns tid och du känner dig osäker, värm upp genom att be en kollega eller kommunikatör att testintervjua dig. 

Under intervjun

 • Se intervjun som ett samarbete. Svara på frågorna men förmedla också annat som kan vara relevant. Försök dock att vara kortfattad. Det är ok att svara ”jag vet inte”. 

 • Om du blir intervjuad för tv eller radio (om det inte är direktsändning) och du känner att du vill formulera om svaret på en fråga – be om att få pausa intervjun, tänka någon minut och formulera om. Journalister som jobbar med etermedier är i regel vana vid detta.

 • Både inför förinspelade och live-intervjuer kan du be om att få gå igenom frågorna med journalisten på förhand så att du är mer förberedd. Det ligger i bådas intresse att intervjun blir så bra som möjligt. Vid ansvarsutkrävande intervjuer kan du inte räkna med att få frågorna på förhand.

Efter intervjun

 • När du blivit intervjuad – erbjud gärna kompletterande information och var tillgänglig för fler frågor. 

 • Du kan be om att få läsa eller få uppläst dina kommentarer innan de publiceras. Kommentera i så fall endast de delar som rör dina egna citat, inte andra delar av texten. Respektera journalisters tajta deadline om du har ändringsförslag. Utomlands ges sällan denna möjlighet.

 • Om något blir fel, kontakta journalisten du pratat med. Var mån om att ha en öppen dialog och tänk över hur allvarligt felet är innan du begär rättelse.

Media och lagen

 • Enligt svensk grundlag råder yttrandefrihet vilket bland annat innebär att vem som helst har rätt att uttala sig i medierna. Den som vill kan dessutom göra det anonymt.

 • Medarbetare vid statliga myndigheter har rätt att tipsa grundlagsskyddad media om vilka ämnen som helst på arbetsplatsen. Chefer eller kollegor får inte efterforska vem som lämnat uppgifterna (efterforskningsförbudet) eller straffa den som lämnat uppgifterna (repressalieförbudet).

 • Enligt offentlighetsprincipen har massmedia rätt att ta del av allmänna handlingar förutsatt att dessa inte omfattas av sekretess. En tjänsteman har dock rätt att läsa upp ur en hemlig handling för en journalist under förutsättning att det är ägnat för publicering. Det är en rättighet, inte en skyldighet.

 • Vid en begäran av allmän handling rekommenderas sidan ”Utlämnande av allmän handling och sekretess”:
  Gå till sidan utlämnande av allmän handling och sekretess 

Mer hjälp?

Behöver du rådgivning är du välkommen att kontakta pressansvariga vid respektive fakultet:

Fakulteternas presskontakter på lu.se

Är du inte anställd vid en fakultet eller har övergripande frågor kring press, nyheter och innehåll, kontakta press- och kanalansvariga på sektionen Kommunikation:

nyhetsredaktion [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

Kontakt

Vid pressfrågor ska du i första hand kontakta pressansvarig vid din fakultet:

Fakulteternas presskontakter på lu.se

Är du inte anställd vid en fakultet eller har övergripande frågor kring press, nyheter och innehåll, kontakta press- och kanalansvariga på sektionen Kommunikation:

nyhetsredaktion [at] kommunikation [dot] lu [dot] se