Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsportalen

- läs om Forskningsportalens nya utseende

Under hösten 2021 kommer utseendet på Forskningsportalen, det vill säga LUCRIS externa utvisning, att förändras. Läs mer nedan!

Forskningsportalen är det gränssnitt dit externa målgrupper som kollegor från andra lärosäten, media och allmänhet kan gå för att få en bild av den forskning som bedrivs på hela Lunds universitet.

Notera:

 • att det är inga stora ändringar i själva databasen LUCRIS utan endast hur information visas ut för våra externa besökare.
 • att arbete med konfigurering kommer att pågå fram till lanseringen i höst. Det innebär att detaljer som syns i beskrivningar och filmade presentationer kan komma att ändras något.

 

Vill du snygga till en organisations profil i Forskningsportalen inför lanseringen?

Kolla här om du vill förbättra en enhets sida, exempelvis en fakultets-, institutions eller en forskargruppsida i Forskningsportalen med bild och text.

→ Organisationsadministratörens checklista inför lansering

Hur kommer den nya Forskningsportalen se ut och fungera?

Det mesta är som förut i LUCRIS, men utvisningen kommer vara annorlunda. Nedan ges en genomgång av vad som är nytt. Det kommer också finnas hänvisningar hur du som enskild forskare eller företrädare för en enhet kan redigera och förändra den information som visas ut.

Synligheten av personprofilen i forskningsportalen sätts i LUCRIS, läs mer om hur du kan uppdatera och berika din profil på följande sida "Personlig profil".

Utseendet på profilen blir nytt i den nya portalen och innehåller nyheter som bland annat Network (samarbetskartor med externa parter) och Fingerprints (en ny typ av söklager som möjliggör att man kan hitta relaterad information i systemet baserat på automat genererade sökord).

Dessutom ersätts länkar till profilen i portalen men nya "snyggare" länkar, det vill säga korta mer informativa än dagens. Så klart har vi en omdirigering av de gamla länkarna så har du den någonstans så kommer den fortfarande leda till just din profil.

En annan skillnad är att ändringar man gör i LUCRIS kan dröja något innan de visas ut i portalen.

Illustration av hur en profil i forskningsportalen kan se ut

Vad är nytt?

Fingerprints:

Fingerprints är sökord som genereras automatiskt och de hämtas från exempelvis publikationer och forskares presentationstexter. Orden sätts samman i så kallade concepts som matchas mot olika ämneslistor.

Tanken är att Fingerprints ska bidra till en extra sökfunktionalitet för att lättare kunna hitta relaterad information i portalen.

 • Läs mer om Fingerprints i portalen längre ned på sidan.
 • Om du vill ta bort/ ändra dina fingerprints kan du göra det via din profil i LUCRIS. Se nedan.

Network/ Samarbetskartor:

Kartorna som presenteras på personnivå illustrerar externa samarbeten de senaste 5 åren.

 • Läs mer om Networks/ Samarbetskartor i portalen längre ner på sidan.
 • Om man inte vill ha samarbetskartan på sin organisation eller personprofil går det att dölja den via sin profil i LUCRIS. Se nedan.

Vem kan ändra och hur?

Beskrivningstext/ bild/ synlighet etc:

Redigerar du som forskare själv inne i LUCRIS, läs mer här: "Personlig profil".

Fingerprints:

Om du vill ta bort/ ändra dina Fingerprints kan du göra det via din profil i LUCRIS, genom att logga in i LUCRIS (fungerar först när den nya portalen är lanserad) och under din profil väljer du "Fingerprints" och redigerar sedan enstaka eller helt enkelt tar bort alla.

Här är en kort film om hur man gör detta:

Network/ samarbetskartor:

Om man inte vill ha samarbetskartan på sin profil kan man ta bort denna via sin profil i LUCRIS, går man in i sin profil i LUCRIS.

1. Går till den personliga översiktssidan och klickar på "Redigera profil".

Illustration av var "Redigera profil" kanppen sitter i LUCRIS
Illustration av var "Redigera profil" kanppen sitter i LUCRIS

2. I vänster marginalen finns ett fält som heter  "Portal profile"

Illustration av var fältet Portal Profile finns i LUCRIS
Illustration av var fältet Portal Profile finns i LUCRIS

3. Under "Collaboration Map" väljer du om du vill ha kartan påslagen på din profil eller inte.

Illustration av hur man slår av samarbetskartor på personprofiler i LUCRIS.
Illustration av hur man slår av samarbetskartor på personprofiler i LUCRIS.

 

En organisations (fakultet/ institution/ forskargrupp etc.) visning i forskningsportalen kommer få ett annat utseende i det nya gränssnittet.

Några nyheter är att

 • En ny typ av bild kommer kunna läggas överst i visningen, en så kallad Hero-image
 • Organisationer kan lägga till rörliga bilder såsom filmer för att presentera sin verksamhet, dock dröjer det lite innan man kan illustrera verksamheten med stillbilder (bortsett från så kallad Hero-image)
 • Forskningsrelaterade aktiviteter och priser/utmärkelser kommer synliggöras
 • Grafik över externa samarbeten kommer att synas i form av en interaktiv karta
 • En annan skillnad är att ändringar man gör i LUCRIS kan dröja något innan de visas ut i portalen

Nedan finns en kort visning av hur organisationer kommer att se ut i den nya portalen (film, längd 3:52):

Vad är nytt?

Hero-image:

Underligt namn på en bild, men innebär att man kan lägga en avlång illustration/ bild som bakgrund till informationen om sin enhet. Bilden läggs in i LUCRIS av personer med speciella administrativa rättigheter. Hör av dig till LUCRIS-supporten för att få kontakt med rätt person inom din fakultet.

Illustration av hur så kallad Hero-image ser ut i forskningsportalen

 

Network/ Samarbetskartor:

 

Kartorna som presenteras på organisationsnivå illustrerar externa samarbeten de senaste 5 åren.

 • Läs mer om Networks/ Samarbetskartor i portalen längre ner på sidan.
 • Om man inte vill ha samarbetskartan på sin organisation kan man ta bort denna, kontakta LUCRIS-supporten.
Illustration av hur en samarbetskarta kan se ut i Forskningsportalen

Forskningsrelaterade aktiviteter samt Priser & utmärkelser:

Forskningsrelaterade aktiviteter och priser och utmärkelser utförda av organisationens forskare kommer bli synliga och sökbara under organisationsingången i portalen. Dessa kommer ligga i en egen flik, jämte bredvid forskningsoutput, projekt etc.

Illurstartion av hur forskningsrelateradeaktiviter syns på organisationsprofilen i Forskningsportalen

Vem kan ändra och hur?

Hero-image:

För mer beskrivning hur man gör detta kolla på Organisationsadminstratörens checklista eller kontakta LUCRIS-supporten om du behöver ändra eller lägga till en bild.

Texten som beskriver organisationen:

Texten som syns under rubriken "Organisation profile" hämtas från LUCAT och ändras av den i er organisation som har administrationsrättighet i LUCAT. För mer beskrivning hur man gör detta kolla på Organisationsadminstratörens checklista

Läs om hur du lägger till en forskningsoutput på sidan "Forskningsoutput"

Nyheter i portalen kring forskningsoutput:

 • Altmetrisymboler och länkar är tillagda
 • Fingerprints, ett extra söklager, är tillagt

Altmetri:

En ny funktionalitet i portalen är att visa så kallad altmetri på publikationer.

Altmetri kan fånga upp andra tecken på uppmärksamhet och användning än citeringar. Det sker genom att samla det som nämns i olika typer av media som till exempel nyhetsartiklar, bloggar, tweets, och Wikipedia. Systemen använder sig av DOI och exempelvis Scopus-IDn för att knyta informationen till posten. Det kan också visa mått på användning, till exempel hur många gånger materialet har laddats ner och sparats till andra system.

Illustration av altmetrisymboler i forskningsportalen.

Vid publikationer i portalen kommer två symboler att synas som indikerar att det finns altmetriska data att visa, data kommer från två leverantörer: PlumX och Altmetric.

Mer information om:

Illustration av hur en samarbetskarta kan se ut i Forskningsportalen

Kartorna som presenteras på person- och organisationsnivå illustrerar externa samarbeten de senaste 5 åren. Informationen om externa parter hämtas från sampublicerade publikationer och gemensamma projekt. Intervallet är inledningsvis 2016-2020 eftersom det är så länge vi har haft LUCRIS och under den perioden haft en mer strukturerad granskning av forskningspublikationer. Datan kring projekt är inte validerad och kan därför variera i kvalité.

Storleken på de interaktiva ringarna är i korrelation till hur många samarbeten som finns med det givna landet. vissa länder är datan uppdelad på exempelvis delstater.

Tycker man att datan verkar bristfällig beror det på att systemet inte har all korrekta informationen kopplad. Det går att åtgärda genom att gå igenom exempelvis sina projekt och se till att externa samarbetspartners är kopplade till rätt extern organisation. LUCRIS innehåller ett register på cirka 17 000 externa organisationer och saknas någon går den att lägga till. För att på bästa sätt kunna visa ut samarbeten i portalen ska externa organisationer kopplas till sin s.k. toppnod i LUCRIS, det vill säga har man samarbetat med någon på en specifik institution på Köpenhamns universitet registrerar man personen på "University of Copenhagen" och inte på en institution eller avdelning.

Om man inte vill ha samarbetskartan på sin organisation eller personprofil går det att dölja:

 • På personprofilen: via din profil i LUCRIS, instruktioner kommer i samband med lanseringen av den nya portalen.
 • På en organisation: via LUCRIS-supporten

Illustration av hur Fingerprints ser ut i Forskningsportalen

Fingerprints är sökord som genereras automatiskt och de hämtas från exempelvis publikationer och forskares presentationstexter. Orden sätts samman i så kallade concepts som matchas mot olika ämneslistor.

Tanken är att Fingerprints ska bidra till en extra sökfunktionalitet för att lättare kunna hitta relaterad information i portalen. Genom att klicka på ett Fingerprint, kommer det förslag på annat innehåll som har samma Fingerprint knutet till sig. Genom det går det enklare att hitta relaterade projekt, personer och forskningsoutput.

Fingerprints är relativ ny funktionalitet vilket gör att vi under den nya portalens första halvår kommer utvärdera den. Hör av dig till hanna [dot] voog [at] ub [dot] lu [dot] se med synpunkter.

Om du vill ta bort/ ändra fingerprints kan du göra det:

 • På personprofilen: via din profil i LUCRIS, instruktioner kommer i samband med lanseringen av den nya portalen.
 • På en organisation: via LUCRIS-supporten

En ny funktionalitet i portalen är att visa så kallad altmetri på publikationer.

Altmetri kan fånga upp andra tecken på uppmärksamhet och användning än citeringar. Det sker genom att samla det som nämns i olika typer av media som till exempel nyhetsartiklar, bloggar, tweets, och Wikipedia. Det kan också visa mått på användning, till exempel hur många gånger materialet har laddats ner och sparats till andra system.

Illustration av altmetrisymboler i forskningsportalen.

Vid publikationer i portalen kommer två symboler att synas som indikerar att det finns altmetriska data att visa, data kommer från två leverantörer: PlumX och Altmetric.

Organisationsadministratörens checklista inför lansering

Vill du se över informationen kring en organisation i LUs Forskningsportal?

Detta kan göras:

1. Lägg till en så kallad Hero Image och rörlig bild

Bilder läggs in i LUCRIS och syns ut i portalen. I dagsläget kan man lägga till två olika typer av bilder. En så kallad Hero-Imgae som lägger sig överst på sidan, under information om själva organisationen. Bilden ska ha formatet 1920 x 470 pixlar.

Man kan också bädda in eventuell film från YouTube eller vimeo, den hamnar då överst på sidan, efter Hero-Imgae och information om organisationen.

En kort beskrivningsfilm kring och hur detta kan göras finns här:

 

2. Uppdatera befintliga beskrivningstexter och/eller lägg till ytterligare beskrivningstexter

Beskrivningstexter hämtas från LUCAT och fälten "Beskrivning" och "Beskrivning av forskning" sam de engelska versionerna av dessa båda. Alla dessa fält är av LUCAT begränsade till 1024 tecken. Texterna läggs in/ uppdateras av organisations LUCAT-ansvarige och synkas in i LUCRIS/Forskningsportalen varje natt. Det finns möjligheter till att lägga ytterligare texter, kontakta LUCRIS-supporten för detta.

En kort beskrivningsfilm kring och hur detta kan göras finns här:

3. Kolla över länkar/ sökningar i portalen som du har på andra webbplatser

Har du manuellt inlagda länkar på en webbplats till Forskningsportalen kan dessa vara bra kan kolla på efter lanseringen av den nya portalen då söklogiken ändras lite.

Kom ihåg att personprofiler får nya kortare länkar, så kallade "snygga-länkar" men de gamla kommer att omdirigeras och ska fungera. Kontakta oss om så inte är fallet!

 

 

Kontakta LUCRIS-supporten om du har fler/ övriga frågor!

Se våra filmade presentationer inför lanseringen här

Notera att konfigurering för att få fram de bästa inställningarna pågår, så detaljer kan fortfarande komma att ändras innan vi går live.

För frågor välkommen att kontakta LUCRIS-supporten

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se

Visning av portalen

Vill du se mer av portalen? Vill du ställa frågor?

Välkommen på en av våra öppna visningar:

Tid för dessa visningar är:


16/8  kl 10:00

26/8 kl 9:00

10/9 kl 9:00

21/9 kl 11:00

Visningarna sker i Zoom, anmäl till hanna [dot] voog [at] ub [dot] lu [dot] se för länk.

Visning sker på engelska eller svenska beroende på deltagarna.