Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsportalen

Läs om Forskningsportalens nya utformning

Forskningsportalen är besöksgränssnittet för främst externa målgrupper, som kollegor från andra lärosäten, media och allmänhet. Portalen ger en samlad bild av den forskning som bedrivs vid hela Lunds universitet.

Vad behöver jag som forskare göra?

Du som forskare uppdaterar och redigerar själv din personprofilsida i LUCRIS.

Vad behöver jag som administratör göra?

Läs nedan hur det påverkar dig som jobbar med en organisations profil och med lokala webbsidor.

Vad kan jag hitta i Forskningsportalen?

Nedan finns en genomgång av vad du kan hitta och hur du kan ändra information i Forskningsportalen.

Personprofilens synlighet i forskningsportalen sätts i LUCRIS, läs mer om hur du kan uppdatera och berika din personprofil på  sidan "Personlig profil".

Utseendet på personprofilerna blir annorlunda och kommer medföra nyheter som bland annat Network (samarbetskartor med externa parter) och Fingerprints (en ny typ av söklager som möjliggör att man kan hitta relaterad information i systemet baserat på automatiskt genererade sökord).

Länkar till profilen i portalen kommer att ersättas med nya korta länkar. En omdirigering av de gamla länkarna kommer ske, används länken någonstans så kommer den fortfarande leda till just din personprofilsida.

Notera att ändringar som görs i LUCRIS kan ha en fördröjning innan de syns i portalen. Oftast syns ändringen inom ett par minuter, men har många ändringar gjorts samtidigt i systemet kan det ta lite längre tid.

Illustration av hur en profil i forskningsportalen kan se ut

Vad är nytt?

Fingerprints

Fingerprints är sökord som genereras automatiskt. Sökorden hämtas från exempelvis publikationer och forskares presentationstexter. Orden sätts samman i så kallade concepts som matchas mot olika ämneslistor.

Syftet med Fingerprints är att underlätta för besökare i Forskningsportalen att hitta relevant forskning vid LU. Fingerprints är ingen exakt vetenskap. Var förberedd på att ditt Fingerprint kommer att ändras över tid, t ex när nya publikationer kopplas till din profil. Teknologin bakom själva skapandet av Fingerprints, och de ”ordlistor” av ämnestermer som ligger bakom, utvecklas också kontinuerligt. 

Om du inte är nöjd med ditt Fingerprint kan du slå av det helt, eller missvisande termer/koncept. Med tanke på kommande förändringar, lägg inte för mycket tid på att göra ditt Fingerprint ”perfekt” - men låt oss gärna veta vad du tycker på det övergripande planet och om du tror att det är funktionalitet som är användbar i portalen för att hitta annan forskning vid LU!

 • Läs mer om Fingerprints i portalen längre ned på sidan.
 • Om du vill ta bort/ ändra dina fingerprints kan du göra det via din personprofilsida i LUCRIS. Se nedan.

Network/ Samarbetskartor

Kartorna som presenteras på personnivå illustrerar externa samarbeten de senaste 5 åren.

 • Läs mer om Networks/ Samarbetskartor i portalen längre ner på sidan.
 • Om man inte vill ha samarbetskartan på sin personprofil, går det att dölja den via sin personprofilsida i LUCRIS. Se nedan.

Vem kan ändra och hur?

Beskrivningstext/ bild/ synlighet etc.

Du som forskare redigerar själv din personprofilsida inne i LUCRIS, läs mer här: "Personlig profil".

Fingerprints

Med tanke på kommande förändringar, lägg inte för mycket tid på att göra ditt Fingerprint ”perfekt” - men låt oss gärna veta vad du tycker på det övergripande planet och om du tror att det är funktionalitet som är användbar i portalen för att hitta annan forskning vid LU!

Vill du förbättra dina Fingerprints kan du göra så här:

 • se till att ha beskrivningstext även på engelska på din personprofilsida, uppdatera den om det behövs. Försök få med ord som på ett bra sätt beskriver din forskning.

Vill du ta bort enskilda eller alla Fingerprints från din personprofilsida:

Om du vill ta bort/ ändra dina Fingerprints kan du göra det via din personprofilsidan i LUCRIS (fungerar först när den nya portalen är lanserad).
Logga in i LUCRIS, under din personprofilsida väljer du "Fingerprints", redigera sedan enstaka ord eller tar bort vissa eller alla.

Här är en kort film om hur du gör:

Network/ samarbetskartor

Om man inte vill ha samarbetskartan på sin profil kan man ta bort den via sin personprofilsida i LUCRIS.

1. På personprofilsidan,  klicka på "Redigera profil".

Illustration av var "Redigera profil" kanppen sitter i LUCRIS
Illustration av var "Redigera profil" knappen sitter i LUCRIS

2. I marginalen till vänster finns ett fält som heter  "Portal profile"

Illustration av var fältet Portal Profile finns i LUCRIS
Illustration av var fältet Portal Profile finns i LUCRIS

3. Under "Collaboration Map" väljer du om du vill ha kartan synlig på din personprofilsida eller inte.

Illustration av hur man slår av samarbetskartor på personprofiler i LUCRIS.
Illustration av hur man slår av samarbetskartor på personprofiler i LUCRIS.

 

En organisations (fakultet/ institution/ forskargrupp etc.) visning i forskningsportalen har fått ett annat utseende i det nya gränssnittet.

Några nyheter är att

 • En ny typ av bild kan läggas överst i visningen, en så kallad Hero-image.
 • Organisationer kan lägga till rörliga bilder, som filmer, för att presentera sin verksamhet. Det går även att illustrera verksamheten med stillbilder (utöver den så kallade Hero-image).
 • Forskningsrelaterade aktiviteter och priser/utmärkelser visas ut.
 • Grafik över externa samarbeten syns i form av interaktiva kartor.
 • Ändringar och uppdateringar som görs i LUCRIS kan ha en fördröjning innan de syns i portalen.

Nedan finns en kort visning av hur organisationer ser ut i den nya portalen (film, längd 3:52):

Vad är nytt?

Hero-image

Hero-image kallas den avlånga illustration/ bild som kan läggas som bakgrund till information om en enhet. Bilden läggs in i LUCRIS av någon med speciell administrativ rättighet. Hör av dig till LUCRIS-supporten för att få kontakt med rätt person inom din fakultet.

Illustration av hur så kallad Hero-image ser ut i forskningsportalen

Network/ Samarbetskartor

Kartorna som presenteras på organisationsnivå illustrerar externa samarbeten de senaste 5 åren.

 • Läs mer om Networks/ Samarbetskartor i portalen längre ner på sidan.
 • Om man inte vill ha samarbetskartan på sin organisation kan man dölja den, kontakta LUCRIS-supporten.
Illustration av hur en samarbetskarta kan se ut i Forskningsportalen

Forskningsrelaterade aktiviteter samt Priser & utmärkelser

Forskningsrelaterade aktiviteter samt priser och utmärkelser erhållna av organisationens forskare är synliga och sökbara under organisationsingången i portalen. Dessa ligger i en egen flik, bredvid forskningsoutput, projekt etc.

Illurstartion av hur forskningsrelateradeaktiviter syns på organisationsprofilen i Forskningsportalen

Fingerprints


Fingerprints på en organisation syns inte men finns i bakgrunden och gör att organisationer dyker upp i träfflistan när man söker på ett Fingerprint. En organisations fingerprint bygger på de fingerprint som är kopplade till organisationens forskningsoutput.

 

Vem kan ändra och hur?

Hero-image

För en beskrivning av hur Hero-image hanteras, se checklistan här nedan eller kontakta LUCRIS-supporten om en bild ska ändras eller läggas till.

Text som beskriver organisationen

Texten som syns under rubriken "Organisation profile" hämtas från LUCAT och ändras av den i er organisation som har administrationsrättighet i LUCAT. För en beskrivning hur det görs, se checklistan här nedan.

Läs om hur du lägger till en forskningsoutput på sidan "Forskningsoutput"

Nyheter i portalen kring forskningsoutput

 • Altmetrisymboler och länkar har tillkommit
 • Fingerprints, ett extra söklager, har tillkommit

Altmetri

Ny funktionalitet i portalen är att visa så kallad altmetri på publikationer.

Altmetri kan fånga upp andra tecken på uppmärksamhet och användning än citeringar. Det sker genom att samla det som nämns i olika typer av media som till exempel nyhetsartiklar, bloggar, tweets, och Wikipedia. Systemen använder sig av DOI och exempelvis Scopus-IDn för att knyta informationen till posten. Det kan också visa mått på användning, till exempel hur många gånger materialet har laddats ner eller sparats till andra system.

Illustration av altmetrisymboler i forskningsportalen.

Vid publikationer i portalen kommer två symboler att synas som indikerar att det finns altmetrisk data att visa, data kommer från två leverantörer: PlumX och Altmetric.

Mer information om:

Illustration av hur en samarbetskarta kan se ut i Forskningsportalen

Kartorna som presenteras på person- och organisationsnivå illustrerar externa samarbeten de senaste 5 åren. Information om externa parter hämtas från sampublicerade publikationer och gemensamma projekt. Intervallet är inledningsvis 2016-2020 eftersom det är så länge vi har haft LUCRIS och under den perioden haft en mer strukturerad granskning av forskningspublikationer. Datan kring projekt är inte validerad och kan därför variera i kvalité.

Storleken på de interaktiva ringarna är i korrelation till hur många samarbeten som finns med det givna landet. vissa länder är datan uppdelad på exempelvis delstater.

Om informationen verkar bristfällig beror det på att all korrekt data inte är ihopkopplad i LUCRIS. Det går att åtgärda genom att gå igenom exempelvis sina projekt och se till att externa samarbetspartners är kopplade till rätt extern organisation och att rätt forskningsoutput är kopplade till projektet.

LUCRIS innehåller ett register på cirka 17 000 externa organisationer och saknas någon går den att lägga till. För att på bästa sätt kunna visa ut samarbeten i portalen ska externa organisationer kopplas till sin s.k. toppnod i LUCRIS. Har man samarbetat med någon på en specifik institution på Köpenhamns universitet registrerar man personen på "University of Copenhagen" och inte på en institution eller avdelning.

Dölj samarbetskartan

Om man inte vill ha samarbetskartan på sin organisation eller personprofil går det att dölja:

 • På personprofilen: går att dölja via sin personprofilsida i LUCRIS
 • På en organisation: via LUCRIS-supporten

Illustration av hur Fingerprints ser ut i Forskningsportalen

Fingerprints är sökord som genereras automatiskt och de hämtas från exempelvis publikationer och forskares presentationstexter. Orden sätts samman i så kallade concepts som matchas mot olika ämneslistor.

Tanken är att Fingerprints ska ge en extra sökfunktionalitet för att lättare kunna hitta relaterad information i portalen. Genom att klicka på ett Fingerprint, kommer det förslag på annat innehåll som har samma Fingerprint knutet till sig. Med hjälp Fingerprint går det enklare att hitta relaterade projekt, personer och forskningsoutput.

Syftet med Fingerprints är att underlätta för besökare i Forskningsportalen att hitta relevant forskning vid LU. Fingerprints är ingen exakt vetenskap. Var förberedd på att ditt Fingerprint kommer att ändras över tid, t ex när nya publikationer kopplas till din profil. Teknologin bakom själva skapandet av Fingerprints, och de ”ordlistor” av ämnestermer som ligger bakom, utvecklas också kontinuerligt. 

Om du inte är nöjd med ditt Fingerprint kan du slå av det helt, eller missvisande termer/koncept. Med tanke på kommande förändringar, lägg inte för mycket tid på att göra ditt Fingerprint ”perfekt” - men låt oss gärna veta vad du tycker på det övergripande planet och om du tror att det är funktionalitet som är användbar i portalen för att hitta annan forskning vid LU!

Vad baseras Fingerprints på?

Forskningsoutput:
Fingerprints dyker upp på de forskningsoutput som har en engelsk titel och ett engelskt abstrakt inmatat i språkfältet för engelska. Språket vid inmatningstillfället justerar du med hjälp av de två små flaggorna uppe i vänstra hörnet.

Personprofil:
Fingerprints på en persons egna profil baseras på:
- den engelska beskrivningstext man har på sin profil
- Fingerprints kopplade till de publikationer man har registrerat (och som har fingerprints i enlighet med information ovan under "Forskningsoutput")

Organisationsprofil:
Fingerprints på en organisation syns inte men finns i bakgrunden och gör att organisationer dyker upp i träfflistan när man söker på ett Fingerprint. En organisations fingerprint bygger på de fingerprint som är kopplade till organisationens forskningsoutput.
 

Om du vill ta bort/ ändra fingerprints kan du göra det

 • På personprofilen: via din personprofilsida i LUCRIS, se instruktion:

En ny funktionalitet i portalen är att visa så kallad altmetri på publikationer.

Altmetri kan fånga upp andra tecken på uppmärksamhet och användning än citeringar. Det sker genom att samla det som nämns i olika typer av media som till exempel nyhetsartiklar, bloggar, tweets, och Wikipedia. Det kan också visa mått på användning, till exempel hur många gånger materialet har laddats ner eller sparats till andra system.

Illustration av altmetrisymboler i forskningsportalen.

Vid publikationer i portalen kommer två symboler att synas som indikerar att det finns altmetrisk data att visa, data kommer från två leverantörer: PlumX och Altmetric.

Administratörer se hit!

Vill du snygga till en organisations profil i Forskningsportalen inför lanseringen?

Se över hur det går att förbättra en enhets sida, exempelvis en fakultets-, institutions eller en forskargruppssida i Forskningsportalen med bild och text.

→ Checklista för administratörer av organisationer

Använder ni er av Forskningsportalen i er lokala webb?

Se över hur ni gör för att upprätthålla bra länkar mellan webb och Forskningsportal efter lansering.

→ Checklista för webbredaktörer

Checklista för administratörer av organisationer, inför lansering

Vill du se över en organisations information i LUs Forskningsportal?

Detta går att göra:

Bilder läggs in i LUCRIS och blir synliga i portalen. I dagsläget kan man lägga till två olika typer av bilder. En så kallad Hero-Image som lägger sig överst på sidan, under information om själva organisationen. Bilden ska ha formatet 1920 x 470 pixlar.

Man kan också bädda in film från YouTube eller vimeo, den hamnar då överst på sidan, efter Hero-Image och information om organisationen.

En kort beskrivningsfilm hur det görs finns här:

Beskrivningstexter hämtas från fälten "Beskrivning" och "Beskrivning av forskning" i LUCAT, samt de engelska motsvarigheterna. Fälten i LUCAT är begränsade till 1024 tecken. Texterna läggs in/ uppdateras av LUCAT-ansvarig på en organisation och synkas in i LUCRIS/Forskningsportalen varje natt.
Det finns möjligheter till att lägga till ytterligare texter, kontakta LUCRIS-supporten för mer information.

En kort beskrivningsfilm hur det görs finns här:

Om du har manuellt inlagda länkar till Forskningsportalen på en webbplats bör du kontrollera och troligen uppdatera dessa efter lanseringen av den nya portalen då söklogiken ändras lite. Se även nedan på webbredaktörernas checklista!

Personprofiler får nu kortare länkar, så kallade "snygga-länkar", men de gamla kommer att omdirigeras och ska fungera. Kontakta supporten om så inte är fallet!

Kontakta LUCRIS-supporten om du har fler/ övriga frågor!

Använder ni er av Forskningsportalen i er lokala webb?

Checklista över vad som behöver kollas på er lokala webb efter övergången till ny Forskningsportal:

Om ni länkar till Forskningsportalen: Kolla att eventuella länkar från era lokala sidor till forskningsportalen fungerar.

 • Direktlänkar till befintliga personsidor, projektsidor etc. i forskningsportalen omdirigeras och ska därmed fortsätta fungera utan att ni behöver göra något (den nya url:en ser annorlunda ut och den nya portalen ger prydliga och korta länkar till personsidor).
 • Länkar till specifika utsökningar eller filtreringar: Dessa ändras oftast. Sådana länkar behöver som regel återskapas i den nya portalen. Om ni i samband med detta har problem att återskapa någon speciell utsökning, hör av er till LUCRIS-förvaltningen: servicedesk [at] lu [dot] se

Om ni använder RSS: räkna med att dessa går sönder och som regel måste återskapas när den nya portalen är på plats.

Om ni använder er av LUCRIS api:er: dessa påverkas inte av själva portalflytten så integrationer ska fortsätta fungera men kolla gärna efter lanseringen!
Ändringar i webbtjänsten, och info som rör uppgraderingar, postas i Teamsgruppen ”Återanvändning av LUCRIS-data via webbtjänst”. Anslut till gruppen om ni använder LUCRIS-api:er.
Det kan vara påverkan på prestanda under flytten.