Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Leverans till Universitetsarkivet

Alla pappershandlingar som ska bevaras kommer förr eller senare att levereras till Universitetsarkivets magasin på Arkivcentrum Syd för slutarkivering. Endast handlingar som är ordnade och förtecknade tas emot. Oanmälda leveranser tas inte emot. Därför måste du kontakta Universitetsarkivet inför planering och genomförande av en arkivleverans.

Planera och förbered leverans

Kraven som ställs på arkivhandlingarna innan de kan levereras till Universitetsarkivet

 • Universitetsarkivet tar endast emot handlingar som ska bevaras, inte gallringsbara handlingar.
  Läs mer om vilka handlingar som ska bevaras respektive gallras.
 • Innan leveransen genomförs ska handlingarna vara färdigordnade och förtecknade. Förtecknandet ska göras av en professionell arkivarie. Om det inte finns en arkivarie i den egna verksamheten – kontakta Universitetsarkivet.
  Läs mer om hur du ordnar din verksamhets handlingar
 • Flyttlådor som handlingarna transporteras i får inte vara för tungt packade. En riktlinje är att packa varje flyttlåda så att den som packar själv kan bära den.

Arkivmaterial som ska bevaras av annan instans än Universitetsarkivet

Från tidigare anställda kan det ibland finnas efterlämnade handlingar i gränslandet mellan myndighetshandlingar och privatarkiv. För personarkiv av främst privat karaktär ska du i första hand vända dig till Universitetsbiblioteket på handskrift [at] ub [dot] lu [dot] se (handskrift[at]ub[dot]lu[dot]se).

Vid arkivbildare inom medicinska fakulteten kan det ibland förekomma handlingar som snarare hör till sjukvårdens verksamhet än till universitetets, exempelvis om det är Region Skåne som är huvudman i ett forskningsprojekt. Dessa arkiveras i så fall av Regionarkivet.

Genomför leverans

Praktisk information inför leverans

 • Du måste kontakta Universitetsarkivet på universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se (universitetsarkivet[at]legal[dot]lu[dot]se) innan en leverans av arkivhandlingar till Arkivcentrum Syd kan genomföras.
 • I de allra flesta fall kan du anlita universitetets internpost för transport av arkivhandlingar till Universitetsarkivet vid Arkivcentrum Syd (hämtställe 62). Beställning görs via universitetsposten [at] service [dot] lu [dot] se (universitetsposten[at]service[dot]lu[dot]se). Den levererande verksamheten betalar transporten.
 • Vid mycket omfattande transporter kan en extern flyttfirma behöva anlitas. Då ska ramavtal för sådana tjänster tillämpas. Transporten betalas av den levererande verksamheten.
 • Det kostar ingenting att förvara arkivhandlingar hos Universitetsarkivet. Även framtagandet av efterfrågade dokument är kostnadsfritt för verksamheten.

Efter att leveransen genomförts

Efter att leveransen tagits emot skickar Universitetsarkivet två reversal till verksamheten som levererat. Ett ska skrivas under och skickas tillbaka till Universitetsarkivet och det andra behålls som dokumentation av vad som överlämnats. Ett reversal är en leveranskvittens.

 

 

Kontakt

Universitetsarkivet
universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se (universitetsarkivet[at]legal[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 16 70
Måndag-fredag klockan 09.00-11.30.

Postadress
Lunds universitet
Avdelningen för dokumenthantering
Box 117
221 00 Lund

Internpost
Hämtställe 62

Besöksadress
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20
224 78 Lund