Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information till registrerade

Checklistor

När Lunds universitet hanterar personuppgifter behöver vi informera den registrerade om hanteringen oavsett om samtycke eller annan rättslig grund föreligger. Detta hanteras i första hand genom en standardiserad information som lämnas från universitetet till den registrerade i samband med beslut om anställning respektive antagning av student. I den mån den planerade behandlingen inte omfattas av denna information eller behandlingen gäller någon som varken är anställd eller student behöver vi informera särskilt i samband med den planerade behandlingen.
Till din hjälp finns det checklistor som innehåller den information du är skyldig att ge den registrerade.

Vem är checklistorna till för?

Följande checklistor riktar sig till anställda och studenter vid Lunds universitet som samlar in och behandlar personuppgifter.

Checklista A är avsedd att användas när personuppgifter samlas in direkt från den registrerade:

Du kan ladda ner Checklista A genom att klicka här (PDF, 33 kB, öppnas i nytt fönster)

Checklista B är avsedd att användas när personuppgifter samlas in från annan källa än den registrerade:

Du kan ladda ner Checklista B genom att klicka här (PDF, 33 kB, öppnas i nytt fönster)

Vad är checklistorna till för?

Checklistorna är till för att säkerställa att Lunds universitet följer gällande lagstiftning. De innehåller de punkter som universitetet enligt dataskyddsförordningens artikel 13 och 14 är skyldig att informera den registrerade om.

Hur ska du använda checklistorna?

Använd checklistorna som stöd för att sammanställa information till registrerade om att Lunds universitet hanterar deras personuppgifter. Tänk på att:

 • Informationen ska tillhandahållas den registrerade:
  - När personuppgifter samlas in direkt från den registrerade - innan eller senast vid insamlingen av personuppgifter.  
  - När personuppgifter samlas in från en annan källa - inom en rimlig tidsperiod, senast en månad, efter att personuppgifterna erhållits (huvudregel).
 • Registrerade ska informeras oavsett rättslig grund för hanteringen av personuppgifter
 • Informationen ska ges skriftligen till den registrerade om inte den registrerade begär att få den muntligen.

Exempel på registrerade som Lunds universitet är skyldig att informera:

 • Externa prenumeranter av utskick (nyhetsbrev, infobrev och dylikt)
 • Externa deltagare vid evenemang till vilka man behöver anmäla sig med namn och till exempel uppge matallergier.
 • Sökande till tjänster som utlyses av Lunds universitet
 • Externa samarbetspartners (inbjudna gästföreläsare)
 • Presumtiva studenter (till exempel informationsutskick om Lunds universitet)
 • Mottagare av externt ställda fakturor
 • Stipendiemottagare

Kontakt

Lunds universitet har ett externt dataskyddsombud; Secure State Cyber AB och kontaktperson hos Secure State Cyber AB är Sanja Hebib.

Har du frågor om dataskydd - kontakta:

dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se)