Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På denna sida hittar du information om hur arbetet med LUCRIS är organiserat.

Struktur för arbetet med LUCRIS

Vi förvaltar LUCRIS enligt Lund universitets modell för systemförvaltning. LUCRIS består av en central förvaltningsgrupp (”LUCRIS-förvaltningen”) och tillhörande arbetsgrupper. Arbetsgrupperna består av representanter från med fakulteterna och hanterar viktiga frågor för hur LUCRIS används och vidareutvecklas.

Varje fakultet har också sin egen struktur för fakultetens egna arbete med LUCRIS.

Supporten sköts i samarbete mellan den centrala förvaltningen och fakulteternas egna LUCRIS-organisationer, genom systemet för ärendehantering, så kallat ServiceNow.

LUCRIS-förvaltningen

LUCRIS centrala förvaltningen består av följande personer:

Budgetnivå:

  • Systemägare: Sektionschefen för FSI (Thomas Aachen)
  • IT-systemägare: Överbibliotekarie LU (Håkan Carlsson)

Operativ nivå:

  • Systemförvaltare: Karolina Widell.
  • Biträdande systemförvaltare: Hanna Voog (UB) och Ellen Jokela Måsbäck FS)
  • IT-Systemförvaltare: David Holoshka (UB)

Övriga personer tillknutna LUCRIS-förvaltningen:

UB: Martina Ramstedt, Magnus Annemark, Mikael Graffner, Agnes Holme, Snorri Briem, Dave Sherohman.
Forskningsservice: Jörgen Persson.

Du når förvaltningen lättast genom att kontakta LUCRIS-supporten.

Arbets- och referensgrupper

LUCRIS är inte bara ett IT-system utan också ett fakultetsövergripande samarbete för universitets hantering av forskningsinformation. Fakulteternas deltagande i arbetet med hur LUCRIS ska se ut och förvaltas sker genom ett antal arbets- och referensgrupper:

Gruppen bereder viktiga frågor för att LUCRIS som helhet hanteras och utvecklas i enlighet med verksamheternas behov. Varje fakultet ska en representant i gruppen.

Fakultetsrepresentanter:

Arbetsgruppen AGROL arbetar med praxis för granskningen av forskningsoutput som uppdateras två gånger om året. I gruppen ingår följande personer:

Du hittar praxis för hantering av forskningsoutput på sidan för

I LUCRIS arbetsgrupp för rapporter deltar personer med uppdrag från sina fakulteter att kunna göra strukturerade informationsuttag ur LUCRIS (det vill säga rapporter). Syftet med gruppen är att deltagarna ska få information om LUCRIS rapportmodul och för erfarenhetsutbyte i användningen av modulen. I gruppen ingår för närvarande:

Nätverk

Utöver arbetsgrupper och referensgrupper finns även två Teams-nätverk för intresserade:

Teamsgrupp för att sprida tips, idéer och goda exempel på hur man kan jobba med LUs Forskningsportal i relation till sin interna/externa kommunikation och i sitt arbete med webben.

Teamsgrupp för personer med ansvar för uthämtning av data via LUCRIS api:er till exempelvis lokala hemsidor, eller som har intresse att bevaka möjligheterna och få information om kommande uppgraderingar och andra ändringar som påverkar api:erna. Det är också möjligt att ställa frågor till LUCRIS-förvaltningen eller andra kollegor på LU som använder api:erna.

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se