Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Resultat och uppföljning

I linje med Lunds universitets strategiska plan strävar vi efter högsta utbildningskvalitet, med lärandemiljöer som präglas av både utbildning och forskning, samt att universitetet ska utmärkas av god studiemiljö med gott pedagogiskt stöd.

Kvalitetsdialoger

Genom att följa upp kvalitetsarbetet och dess resultat kan vi få information ifall det arbete vi lägger ner faktiskt är kvalitetshöjande för våra utbildningar utifrån våra kriterier.

Uppföljningen sker med hjälp av kvalitetsdialoger, där resultaten av kvalitetsarbetet på utbildningarna diskuteras i ett strukturerat samtal. Dialoger förs mellan universitetsledning och fakultetsledning, samt inom fakulteterna. Studentrepresentanter är alltid inbjudna att delta i dialogerna.

Kvalitetsdialoger

Kursvärderingar

En annan form av uppföljning är kursvärderingar och kursutvärderingar som sker på de enskilda kurserna och programmen, där studenternas åsikter om utbildningens kvalitet står i fokus. Även högskolepedagogisk utbildning för lärare följs upp.

Kursvärderingar och kursutvärderingar

Studentbarometern och andra undersökningar

Lunds universitet genomför olika utvärderingar, undersökningar och studier som bidrar med empiriska underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. Underlagen leder ofta till åtgärder som beslutas av exempelvis utbildningsnämnden eller av fakulteterna.

Studentbarometern och andra undersökningar

Kontakt

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Utbildningsstrategiskt stöd
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se (asa[dot]ekberg[at]stu[dot]lu[dot]se)