Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Resultat och uppföljning

I linje med Lunds universitets strategiska plan strävar vi efter högsta utbildningskvalitet, med lärandemiljöer som präglas av både utbildning och forskning, samt att universitetet ska utmärkas av god studiemiljö med gott pedagogiskt stöd.

Utbildnings- och kvalitetsdialoger

Genom att följa upp kvalitetsarbetet och dess resultat kan vi få information om huruvida det arbete vi lägger ner faktiskt är kvalitetshöjande för våra utbildningar utifrån våra kriterier. Uppföljningen sker dels med hjälp av utbildnings- och kvalitetsdialoger, där kvaliteten på utbildningarna diskuteras i ett strukturerat samtal. Dialoger förs mellan universitetsledning och fakultetsledning, samt på flera håll även mellan fakultet och institution. Studentrepresentanter är alltid inbjudna att delta i dialogerna.

Läs mer om utbildnings- och kvalitetsdialoger

Kursvärderingar

En annan form av uppföljning är kursvärderingar och kursutvärderingar som sker på de enskilda kurserna och programmen, där studenternas åsikter om utbildningens kvalitet står i fokus. Även högskolepedagogisk utbildning för lärare följs upp.

Läs mer om kursvärderingar och kursutvärderingar

Resultaten av kvalitetsarbetet vid Lunds universitet presenteras i form av exempelvis:

  • Kursvärderingsresultat
  • Kursutvärderingar
  • Åtgärdsplaner
  • Verksamhetsplaner
  • Uppföljningsrapporter
  • Material från kvalitetsdialogerna
  • Mötesprotokoll från arbetsgrupper, nämnder och styrelser
  • Rapporter från undersökningar, t ex Studentbarometern

Redovisning av resultaten sker på universitetets gemensamma, respektive fakulteternas egna, webbsidor. Fråga gärna fakulteternas kontaktpersoner rörande material. För universitetsgemensamt material, kontakta avdelningen Kvalitet och utvärdering. 

Sidansvarig:

Kontakt

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Kvalitet och utvärdering
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Mattias Renehed
Projektledare vid Kvalitet och utvärdering
+46 46 222 79 04
mattias [dot] renehed [at] stu [dot] lu [dot] se

Länkar

Högskolekollen redovisar resultat från UKÄ:s granskningar och utbildningsutvärderingar.

Fakulteterna redovisar resultaten av sitt kvalitetsarbete på sina egna webbsidor.

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen