Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Försäkring för studenter

Information om Kammarkollegiets försäkringar, utbildning, rådgivning och service samordnas av studentförsäkringsrådgivare vid Externa relationer.

Alla som på något sätt medverkar i Lunds universitets verksamhet ska på ett eller annat sätt vara försäkrade. Lunds universitet har tecknat försäkringar för att täcka in flera kategorier av studenter hos Kammarkollegiet. Du måste ha koll på om den kategori av studenter som du skickar ut eller tar emot omfattas av de försäkringar som universitetet har idag.

 1. Vilka försäkringar finns och vem omfattas?
 2. Vem gör vad? 
 3. Försäkring för studenter utomlands
 4. Försäkring för inkommande studenter 
 5. Hur studenten använder Student UT/IN och FAS+
 6. Handläggarrutiner för skadeanmälan
 7. Försäkring för utländska besökare
 8. Försäkring för studenter vid Lunds universitet

Vilka försäkringar finns och vem omfattas?

 • Student UT, utresande utbytesstudenter och praktikanter
 • Enskild Student UT
 • Student IN inresande utbytesstudenter samt avgiftsbefriade program- och kursstudenter
 • FAS+ avgiftsskyldiga studenter
 • Försäkring för utländska besökare (Insurance for foreign visitors) inresande praktikanter och övriga
 • Personskadeförsäkring alla studenter vid LU, i Sverige.

Online utbildning i Kompetensportalen: Försäkringshandläggning

I Kompetensportalen för anställda hittar du onlinekursen "Försäkringshandläggning av försäkringar för studenter eller anställda/gäster".

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete handlägger försäkringar. Lunds universitet har tecknat en rad olika försäkringar för studenter och anställda/gäster. Här kommer du lära dig vilken försäkring som gäller i det enskilda fallet, vilket är avgörande då olika försäkringar gäller i olika situationer. Kursen hjälper dig också att informera den försäkrade om rätt försäkring och hur du hanterar försäkringsintyg och skadeanmälan.

Gå till kompetensportalen och sök ”Försäkring” i kurskatalogen

Vem gör vad? 

 • Fakulteten bedömer om en in- eller utresande student/praktikant uppfyller kriterierna för att omfattas av en försäkring samt administrerar försäkringen (informerar, utfärdar intyg och skickar skadeanmälan). 
 • Studentförsäkringsrådgivare vid Externa relationer ger råd, utbildar och tar hand om svårare fall om fakulteten behöver stöd. 

Försäkring för studenter utomlands

Student UT – utresande utbytesstudenter 

Studenter som ska resa utomlands för utbytesstudier, praktik eller fältstudier täcks av samlingsförsäkringen Student UT under följande förutsättningar:

 • Studenten får högskolepoäng och är inskriven i Ladok för sin period utomlands.
 • Avtal/ överenskommelse finns mellan institutionen vid Lunds universitet och den mottagande parten utomlands om syfte för mobilitet och mobilitetsperiod. 

Försäkringen gäller endast i studielandet, två veckor före till två veckor efter utbytesperioden (inklusive förberedande Orientation Weeks och tentamensperiod). 

Läs villkor för Student UT och hitta skadeanmälan på Kammarkollegiet.se

Försäkringsinformation för utresande studenter om inför avresan på lu.se

Försäkringsinformation för utresande studenter på lunduniversity.lu.se

Notera när Student UT begränsas/ inte gäller

Student UT gäller inte vid distansstudier, studenten måste vara på plats i värdlandet. Vid distansutbyte som utförs från Sverige har studenten ett begränsat försäkringsskydd som endast motsvarar den personskadeförsäkring som gäller vid ordinarie studier i Sverige. Studenten behöver komplettera med en hemförsäkring. Möjligheten finns också att universitetet tecknar en enskild Student IN för den student som läser på distans. 

Utrikesdepartementet (UD) kan utfärda två grader av avrådan från resa:

 1. Avrådan från icke-nödvändiga resor
  Vid UDs avrådan från icke-nödvändiga resor, gäller försäkringen Student UT ändå för studier i landet.
   
 2. Avrådan från alla resor
  Försäkringen Student UT gäller inte i de länder som UD avråder från alla resor till. Om UD avråder från alla resor till ett specifikt område i ett land, gäller inte försäkringen i den delen av landet.

  Om utbytesstudierna har påbörjats innan avrådan infördes är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar) så att studenten har tid på sig att lämna landet och resa tillbaka till Sverige.

Försäkringen omfattar inte rättsskydd om studenten bryter mot värdlandets lagar. Det som kan tyckas vara en ringa förseelse i Sverige kan vara straffbart i ett annat land.

Vid resor utanför studielandet under studieperioden gäller inte försäkringen. Inte heller vid privata resor i anslutning till studieperioden. Försäkringen gäller för studieresa till ett annat land med en handledare under förutsättning att Kammarkollegiet har informerats innan studieresan.

Försäkringsintyg

Utfärdande av försäkringsintyg rekommenderas för studenter som omfattas av Student UT och Enskild Student UT. Försäkringsintyg kan krävas för visumansökan. Intyget är ingen värdehandling, men är smidigt för studenten att bära med sig. Alla antagna/nominerade utresande utbytesstudenter kan ladda ner intyg genom mobilitetsdatabasen SoleMove. 


Krav på ytterligare försäkring 


En del partneruniversitet kräver att studenten ska ta universitetets egen försäkring. Information om extrakostnader hittas i SoleMove. Studenten bekostar eventuell extraförsäkring själv.

Mallar för försäkringsintyg uppdateras årligen av Kammarkollegiet.

Aktuella mallar för försäkringsintyg hittas i LU Box "Försäkringsdokument: in- och utresande"

Kontakta ylva [dot] sorhede [at] er [dot] lu [dot] se (ylva[dot]sorhede[at]er[dot]lu[dot]se) för att få tillgång till LU Boxen. 

Teckna försäkring för ny mobilitetskategori

Är du osäker på om den mobilitetskategori som du jobbar med omfattas av någon av de försäkringar som Lunds universitet har tecknat, kontakta studentförsäkringsansvarig vid Lunds universitet så kan du få råd och hjälp med att teckna en försäkring. Exempel på extraförsäkringar som tecknats av Lunds universitet är kategorin studenter som åker ut på icke poänggivande praktik utomlands genom Erasmus+.

Enskild Student UT

Om en student inte uppfyller kriterierna för samlingsförsäkringen Student UT kan fakulteten teckna en Enskild Student UT-försäkring åt studenten. Denna försäkring har samma villkor som Student UT men annat försäkringsnummer. Fakulteten bekostar försäkringen. Se info om Försäkringsintyg ovan.

Enskild Student UT: 15 kr /dygn per person
Minimisumma: 200 kr

Giltighetstid för Enskilda personförsäkringar anges med datum. Försäkringen är inteautomatiskt giltig två veckor före och två veckor efter studieperiod, så glöm inte ta med resdagarna vid beställning. Efter mottagen beställning skickar Kammarkollegiet försäkringsbekräftelse, intyg och faktura till den ni i beställningen angett som kontaktperson.

Teckna Student UT Enskild på Kammarkollegiets hemsida

Vid kriser utomlands


Externa relationer omvärldsbevakar och kontaktar studenter utomlands i drabbade områden. Du som söker information om din student omfattas av försäkring – tänk på att meddela universitets krisbevakning så att studenten omfattas vid universitetets krishantering.

Information om universitets krisbevakning för studenter som befinner sig utomlands

Vid krissituation utomlands (t.ex. naturkatastrof, olycka, sjukdom) kan studenter med Kammarkollegiets försäkring få akut hjälp med hemresa: 

Falck Global Assistance

Telefon: +46 8 587 717 49

E-post: fga [at] se [dot] falck [dot] com (fga[at]se[dot]falck[dot]com)

Försäkring för inkommande studenter 

Student IN – inkommande utbytesstudenter

Inkommande utbytesstudenter som kommer till Lunds universitet via ett giltigt utbytesavtal är försäkrade genom Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student IN. Inkommande avgiftsbefriade program- och kursstudenter, vanligtvis EU-medborgare, omfattas också av Student IN. Försäkringen gäller två veckor före till två veckor efter studieperioden (inklusive Orientation Weeks och t

Läs mer om Student IN och hitta skadeanmälningsblankett (Claim Form) på Kammarkollgiet.se

FAS+ avgiftsskyldiga studenter 

Avgiftsskyldiga studenter, med eller utan stipendium, omfattas av FAS+. Status i Ladok ska vara ”avgiftsskyldig”. 
Notera att inkommande avgiftsskyldiga studenter med stipendium från Svenska Institutet täcks av Försäkring för utländska besökare och hanteras av Svenska Institutet.

Försäkringsinformation för inkommande på lunduniversity.lu.se 

Om sjukvård för inkommande studenter på lunduniversity.lu.se

Hur studenten använder Student UT/ IN och FAS+

 • Studenten betalar avgift på vårdcentral eller motsvarande
 • Sparar originalkvitton
 • Vid stöld ska polisanmälan göras utan dröjsmål
 • Gör skadeanmälan
 • Kontaktar koordinator vid LU

Om en student inte har råd att betala en vårdavgift är det möjligt att även skicka fakturor till Kammarkollegiet. Om du vill skicka en faktura till Kammarkollegiet, kontakta studentförsäkringsansvarig vid Lunds universitet för mer information.

Handläggarrutiner för skadeanmälan

 • Kopiera/ skanna alla dokument som ska skickas till Kammarkollegiet, med kopia till studenten.
 • Intyga att studenten täcks av försäkringen genom att skriva under skadeanmälan.
 • Skicka skadeanmälan, originalkvitton, ev polisanmälan och andra relevanta dokument tillsammans med en kopia på utbytesavtal till Kammarkollegiet. Om skadeanmälan gäller en inkommande avgiftsbefriad program- eller kursstudent ange 28.3.1-088683-2019-20 Student IN. Det finns ingen ruta för detta utan du kan skriva numret längst upp i dokumentet.

Handläggningstiden för Kammarkollegiet är cirka 3 veckor.

Försäkring för utländska besökare - Insurance for foreign visitors

Denna försäkring omfattar utländska besökare som medverkar i universitetets verksamhet samt i förekommande fall medföljande maka/make/sambo och barn till besökaren. Försäkringen omfattar även inkommande praktikanter vid Lunds universitet.

Läs mer om Försäkring för utländska anställda

Försäkring för studenter vid Lunds universitet

Personskadeförsäkring

Alla studenter vid Lunds universitet är automatiskt skadeförsäkrade under skoltiden genom personskadeförsäkringen via Kammarkollegiet.

Läs mer om Personskadeförsäkringen för alla studenter vid Lunds universitet

Kontakt för Personskadeförsäkring:
E-post: studhals [at] stu [dot] lu [dot] se (studhals[at]stu[dot]lu[dot]se) 

Ylva Sörhede

Studentförsäkringsrådgivare

E-post: ylva [dot] sorhede [at] er [dot] lu [dot] se (ylva[dot]sorhede[at]er[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 01 15

Kammarkollegiets försäkringar för studenter

Kontakta Falck

Vid allvarlig sjukdom, skada eller kris

Om studenten är med om en krissituation utomlands (t.ex. naturkatastrof, olycka, skada eller allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvård) kan studenter med Kammarkollegiets försäkring få akut hjälp:


Falck Global Assistance

Telefon: +46 8 587 717 49

E-post: fga [at] se [dot] falck [dot] com (fga[at]se[dot]falck[dot]com)

Läs informationen för studenter på lu.se