Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Krisbevakning

Universitetsgemensam krisbevakning

Hantering av krissituationer krävs oavsett om krisen uppstår i Lund eller på en studieort utomlands. Krissituationer som uppstår i en annan del av Sverige kan också behöva hanteras eftersom partneruniversitet och anhöriga kan behöva få information om att Lund är opåverkat. Likaså kan en allvarlig kris i internationella studenters hemland behöva hanteras även om ingen nuvarande student befinner sig på plats t.ex. vid jordbävning och kärnkraftverkshaveri i Japan 2011.


Viktigt att tänka på!

Som handläggare för studenter i en krissituation bör du undvika att arbeta ensam med ett ärende.

Universitetsgemensam krisbevakning för utresande studenter 

Vid Externa relationer sker daglig krisbevakning och samordning av informationsutskick till studenter som bedriver studierelaterade aktiviteter i ett land eller region som drabbats av en kris.

Omvärldsbevakning sker dagligen

Mediebevakning sker en gång om dagen måndag-fredag under kontorstid.
Följande kanaler bevakas om något händer:

 • Svenska och internationella nyhetssidor och vädersidor (Exempel; Omni, DN, The Guardian, BBC News, Al Jazeera, The Japan Times, The Jerusalem Post, The Age, Windy, Japan Meterological Agency, National Hurricane Center).
 • Aktuella ambassader och partneruniversitet.
 • Utrikesdepartementets (UD) reserekommendationer och avrådan.

Krisbedömning

När det sker någon typ av kris görs en första krisbedömning:

 • Hur sannolikt är det att vi har studenter på plats?
 • Hur allvarligt är det inträffade? 
 • Var ligger universitetscampus/ praktikplats/ fältstudieområde i förhållande till händelsen?
 • Är krisen geografiskt utbredd? 

Exempel på kriser då vi tidigare har agerat och kontaktat studenter: 

 • Terrordåd, skottlossning och bomb
 • Tsunami, tyfon, storm, översvämning, vulkanutbrott och jordbävning 
 • Ny UD-avrådan
 • Våldsamma protester
 • Andra stora olyckor t.ex. bussolycka eller bränder


Vi bevakar de områden/länder som vi känner till att vi har studenter i. Om studenter befinner sig på platser som vi inte har kännedom om omfattas de inte av vår krisbevakning. 

Vem kontaktas?

 • Externa relationer gör en utsökning av studenter från Ladok och SoleMove vid aktuellt tillfälle, per land.
 • Vi kan bara bevaka områden om vi vet att vi har studenter i området. Externa relationer är helt beroende av input från verksamheten.

Vid varje terminsstart påminner Externa relationer Interhand om att skicka listor över övriga mobilitetskategorier. Uppdateringar av dessa listor tas emot löpande.

Övriga mobilitetskategorier som inte är registrerade i Ladok eller SoleMove per land, t.ex.: 

 • MFS-stipendiater
 • Crafoord-stipendiater
 • Erasmuspraktik-stipendiater 
 • Studenter som genomför praktik utomlands
 • Studenter som genomför exjobb utomlands
 • Studenter som genomför fältstudier/datainsamling utomlands
 • Studenter som befinner sig på studieresa utomlands
 • Studenter som åker på utbyte som ”freemovers”

Så agerar vi

 1. Finns det studenter i det aktuella området? Vi söker per land i Ladok samt SoleMove och utgår från befintliga listor (se avsnitt ovan ”Vem kontaktas?).
 2. E-postmeddelande skickas till berörda studenter med kopia till studentens koordinator samt chefen på det internationella kontoret där studenten studerar.

  E-postmeddelandet innehåller följande:

3.    Följ upp situationen (fortsätt följa medier, avvakta och se om studenter hör av sig med frågor)

4.    Kontakta säkerhetschef Per Nordén om student behöver ytterligare hjälp i en krissituation

Hantering av allvarlig kris i Lund, Malmö eller Helsingborg

Vid en krissituation som sker på något av universitetets campus kan du som handläggare behöva agera
Om det är en akut nödsituation:

 • Ring SOS Alarm: 112
 • Universitet har en egen säkerhetsfunktion, väktare och beredskapspersoner som kan nås på larmnummer +46 46 222 07 00 (Intern anknytning 20700)

Om det inte är en akut nödsituation:

Kontakta en inkommande students hemuniversitet

Vid allvarliga situationer kan det vara lämpligt att ta kontakt med studentens hemuniversitet. Exempel på några sådana situationer kan vara: 

 • Om studenten inte dyker upp vid kurser som han eller hon är registrerad för
 • Inte tar några poäng
 • Allvarligt hälsotillstånd
 • Fälld för fusk
 • Anklagad för t.ex. stök i boende
 • Vid brott t.ex. användning av narkotika

Universitetsgemensam krisbevakning

Dimardo Dean och 
Isabelle Jönsson
E-post: crisismonitoring [at] er [dot] lu [dot] se