Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantering av inkommande praktikanter

Att ta emot en praktikant är både intressant och stimulerande samtidigt som det innebär ett ansvar.

En praktikant är en gäst

Lunds universitet har ingen central samordning eller gemensamt regelverk för hantering av inkommande praktikanter. En praktikant som välkomnas till Lunds universitet ska hanteras som en gäst av den enhet som mottar praktikanten.

Även om praktikanten är student vid sitt hemuniversitet och kommer till Lunds universitet för Erasmuspraktik räknas en inkommande praktikant inte som en student – utan som en gäst. Det samma gäller för doktorander som gör praktik vid Lunds universitet.

Vid en del fakulteter finns det ett särskilt regelverk för hur inkommande praktikanter ska hanteras. Ta reda på vad som gäller vid din fakultet.

Generellt gäller följande för en praktikant som gästar Lunds universitet:
  • ska inte etableras in i Ladok
  • får inget studentkonto
  • kan inte ta del av hela studentlivet och studentrabatter, möjlighet att köpa gästkort finns mot uppvisade av studentlegitimation från annat universitet. Läs mer på Kuratorskollegiets hemsida
  • Som gäst vid Lunds universitet har praktikanten samma skyldigheter som andra anställda vid universitet. Det innebär att praktikanten måste följa till exempel de arbetstider som gäller.
  • Praktikanten ansvarar själv för att hitta bostad på den privata bostadsmarknaden

Försäkring för en gästande praktikant

Praktikanten täcks inte av studentförsäkring, utan istället av ’Försäkring för utländska besökare’.
Vid en eventuell skadeanmälan ska prefekten tillstyrka att praktikanterna omfattas av försäkringen. Följdfrågor om försäkringen hänvisas till institutionens eller fakultetens HR-person.

Läs mer om försäkring för utländska besökare