Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vägledning i tillgänglighetsfrågor för dig som chef

För verksamhetschefer i synnerhet, men även medarbetare.

Som chef ansvarar du för att din verksamhets webbplatser och digitala system är tillgängliga. Kontinuerligt arbete med webbtillgänglighet kan vara både tids- och resurskrävande. Här följer en vägledning med viktiga frågor att reflektera över tillsammans med dina medarbetare.

Varför ska vi arbeta med webbtillgänglighet?

 • För att leva upp till lagen. Lunds universitets webbplatser omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (EU:s webbdirektiv), som ställer krav på att både teknik och innehåll ska vara tillgängligt.
 • För att öka den digitala tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Se LU:s introduktionsfilm om webbtillgänglighet 

Läs mer om lagen – LU:s lathund för webbtillgänglighet 

Vilket webbinnehåll ansvarar din verksamhet för? 

Det är viktigt att du som chef har koll på vilka webbplatser och digitala system som din verksamhet ansvarar för, och vilket av detta innehåll som omfattas av lagkraven på tillgänglighet. Så gå noga igenom följande:

 • Vilka webbplatser?
 • Vilka digitala system?
 • Vilka dokument?
 • Vilka filmer?
 • Vilka ljudfiler/ poddar?
 • Övrigt?

Vad kan rensas i det nuvarande webbinnehållet?

 • För många webbplatser – interna/externa?   
  • Finns det några som inte längre behövs?
 • För många system?
  • Systemöverlappning?
  • Är det några system som ska avvecklas?
 • Inaktuella dokument och annat innehåll som kan gallras?

Observera att en del innehåll har bevarandevärde, kontakta en arkivarie om du är osäker.

Inventera ditt webbinnehåll – tips i LU:s lathund för webbtillgänglighet

Hur ser webborganisationen ut?

 • I vilka former arbetar ni (t.ex. arbetsgrupp)?
 • Finns det tydliga roller för vem som gör vad? (t.ex. webbpublicist, webbplatsansvarig, sakkunnig)?
 • Hur många publicister har ni och vilken omfattning av tjänsten (t.ex. 10 procent för webbarbete)?
 • Hur är kunskapsnivån hos medarbetarna om webbtillgänglighet?

Vilka resurser ska tillsättas? 

 • Fundera på vem/vilka som ska göra tillgänglighetsanpassningarna i din verksamhet. 
 • Ska de ha tid avsatt för detta i sina tjänster? 
 • Behövs resurser för kompetenshöjning inom tillgänglighet?
 • Behöver ny programvara införskaffas, t.ex. Adobe Acrobat Pro som krävs för att tillgänglighetsanpassa digitala dokument?
 • Hur ska ni få till långsiktigt hållbara arbetsprocesser för arbete med webbtillgänglighet?

Hur lång tid tar det?

Att tillgänglighetsanpassa nytt webbinnehåll ska inte ses som en enskild större arbetsinsats som kan bockas av, utan behöver bli en naturlig och löpande arbetsuppgift. Men när det gäller äldre, redan publicerat innehåll på din verksamhets webbplatser krävs en större engångsinsats för att detta ska uppfylla de nya lagkraven. Hur lång tid arbetsinsatsen tar beror bland annat på:

 • Antalet webbplatser
 • Webbsidornas skick och komplexitet 
  • Är sidorna nyligen uppdaterade?
  • Är arbete med tillgänglighet påbörjat och har vi kommit en bit på väg?
  • Vilken information presenteras? 
 • Effektiv webborganisation
  • Tydliga roller, t.ex. webbpublicist, webbplatsansvarig, sakkunnig
  • Antalet publicister
 • Kunskapsnivå hos medarbetarna
  • Tidigare erfarenhet hos publicist, innehållsansvarig o.s.v.

Prioritering? Vilket innehåll ska tillgängliggöras först?

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service säger att i princip allt innehåll – webbsidor, dokument, bilder, video, digitala system – på universitetets webbplatser ska vara tillgängligt enligt den internationella webbstandarden WCAG 2.1 nivå A+AA. 

Eftersom tillgänglighetsanpassning är ett omfattande arbete behöver många verksamheter, åtminstone till en början, prioritera kring det egna webbinnehållet. Det är varje verksamhetschefs ansvar att, i dialog med sina medarbetare, göra eventuella prioriteringar i det egna tillgänglighetsarbetet. 

Ett tips är att fundera över vad som är viktigast för den typiska användaren på just din verksamhets webbplats och börja med att tillgängliggöra det innehållet. 

Ta gärna hjälp av förslaget nedan på hur ni kan tänka kring prioriteringar.

Att prioritera i arbetet med webbtillgänglighet

 • Viktigt och aktuellt innehåll framför mindre viktigt och/eller inaktuellt.
 • Mest besökta webbsidor framför mindre besökta.
 • Externa användare framför interna.
 • Informationsbaserade webbplatser framför administrativa system med begränsat antal användare.
 • Anpassa arbetssätt/processer för ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med webbtillgänglighet framför att se tillgänglighetsanpassning som en engångsföreteelse.

När det gäller filmer och dokument på webbplatserna hjälper lagkraven till att prioritera. Det som behöver tillgängliggöras enligt lagen är:

 • filmer (dock ej direktsändningar) som publicerats från och med den 23 september 2020.
 • dokument publicerade från och med den 23 september 2018 samt äldre dokument som behövs för att genomföra administrativa uppgifter.

Om du som chef vill ha stöd kring prioriteringar i arbetet med tillgänglighetsanpassning är du välkommen att höra av dig till universitetets tillgänglighetsstöd via tillganglighet [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (tillganglighet[at]kommunikation[dot]lu[dot]se).

Kommunikation och utbildning? 

 • Informera dina medarbetare om vikten av att arbeta med tillgänglighet och se till att de som behöver får utbildning i webbtillgänglighet.

  Tips på utbildningsfilmer - LU:s lathund för webbtillgänglighet
   
 • Tipsa och påminn gärna medarbetarna om LU:s lathund för webbtillgänglighet som nås via medarbetarwebben.lu.se/webbtillganglighet. I lathunden finns praktiska råd för att skapa tillgängligt webbinnehåll, information om hur du skriver en tillgänglighetsredogörelse, tips på utbildningar inom webbtillgänglighet med mera.

Framöver

 • Säkerställ en förvaltning där tillgänglighetsanpassning blir en naturlig del i arbetet med webben.  
 • Gör regelbundna revisioner av tillgängligheten.
 • Kontinuerligt uppdatera tillgänglighetsredogörelsen för dina webbplatser.

Kontakt

Vid Lunds universitet finns en tillgänglighetsexpert som du kan kontakta genom att mejla till:
tillganglighet [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (tillganglighet[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Du kan också gå med i Teams-nätverket för webbpublicister vid Lunds universitet. I nätverket finns en kanal för webbtillgänglighet.

Gå direkt till kanalen för webbtillgänglighet