Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Detta ska en anmälan innehålla

Du som är i färd med att göra en anmälan om en misstänkt disciplinförseelse hittar på denna sida mallar, både på engelska och svenska, och tydliga instruktioner om vad som måste finnas med i en anmälan.

Mall för anmälan avseende:

Misstänkt fusk (Word-dokument, 79 kB, nytt fönster)  / Suspected cheating (Word-dokument, 75 kB, nytt fönster)

Störande eller hindrande av undervisning (Word-dokument, 79 kB, nytt fönster) / Disruption or obstruction of teaching (Word-dokument, 75 kB, nytt fönster)

Störande verksamhet (Word-dokument, 79 kB, nytt fönster) / Disruptive activity (Word-dokument, 75 kB, nytt fönster)

En anmälan ska innehålla:

• Studentens namn och personnummer, så att vederbörande kan identifieras i Ladok

• Studentens adress, i de fall institutionen har en annan adress än den som finns registrerad i Ladok

• Namn och omfattning på den kurs i vilken student misstänks ha fuskat, stört eller hindrat vid tentamen eller annan studieprestation. Om fuskmisstanken avser en examinationsuppgift av flera på en kurs, ange hur många högskolepoäng just den aktuella examinationsuppgiften omfattar.

• Fakta i ärendet - det vill säga vad som hänt i ärendet och varför du som anmälare gör bedömningen att en anmälan bör göras i detta fall.

• I förekommande fall de hjälpmedel som använts (bifoga dessa till anmälan). Tänk på att markering i texter måste göras så att de syns även efter kopiering!

Om misstanken gäller plagiat: bifoga studentens inlämnade text och även de källor som studenten misstänks ha kopierat från.

Det är viktigt att de textavsnitt misstankarna avser har markerats tydligt såväl i studentens inlämnade text som i den kopierade källan, så att texterna lätt går att jämföra.

• Uppgifter om eventuellt tillåtna hjälpmedel vid tentamen eller anvisningar avseende uppsatsskrivning och/eller plagiat som lämnats till studenterna på aktuell kurs

• Noteringar från eventuellt samtal med studenten

Muntliga uppgifter från skrivningsvakt eller annat vittne kan också gärna nedtecknas och bifogas anmälan. Lämna kontaktuppgifter till eventuella vittnen i anmälan.

I de fall det är fråga om engelskspråkig undervisning och studenten ifråga inte talar svenska rekommenderas att anmälan skrivs på såväl engelska som svenska.

I den mån tolk behövs i ärendet bör detta anges i anmälan.

I anmälan bör konsekvenserna för misstänkt student vid en eventuell avstängning belysas, till exempel om obligatoriska övningar, praktik, examination, utbytesstudier eller liknande är nära förestående i tiden enligt studentens planerade studiegång.

Sidansvarig:

Kontakt

Vid frågor om hantering av Disciplinärenden - kontakta:

Johanna Alhem
Jurist
johanna [dot] alhem [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 85

Nicolina Levander
Jurist
nicolina [dot] levander [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 08 90

 

OBS! Skicka din anmälan till:

disciplin [at] lu [dot] se

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen