Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Detta ska en anmälan innehålla

På denna sida hittar du som ska göra en anmälan om en misstänkt disciplinförseelse mallar för anmälan med tydliga instruktioner om vad som måste finnas med i anmälan. Läs igenom informationen i kommentarerna i respektive mall för den typ av disciplinförseelse det är fråga om i ditt ärende innan du skickar in din anmälan.

Mallar för anmälan - klicka på respektive länk nedan för att ladda ner mallarna

Respektive mall innehåller detaljerade instruktioner för att hjälpa dig som ska anmäla en misstänkt disciplinförseelse. Vänligen läs igenom dessa innan du skickar in anmälan. 

Misstänkt fusk (Word-dokument, 234 kB, öppnas i nytt fönster)  / Suspected cheating (Word-dokument, 244 kB, öppnas i nytt fönster)

Störande eller hindrande av undervisning (Word-dokument, 234 kB, öppnas i nytt fönster) / Disruption or obstruction of teaching (Word-dokument, 232 kB, öppnas i nytt fönster)

Trakasserier (Word-dokument, 90 kB, öppnas i nytt fönster) / Harassment (Word-dokument, 88 kB, öppnas i nytt fönster)

Vid anmälan - tänk särskilt på följande:

Eftersom myndighetsspråket är svenska ska anmälan alltid skrivas på svenska. Om studenten inte talar svenska ska detta anges i anmälan. Om studenten inte talar svenska kan du använda den engelska mallen för att göra en anmälan även på engelska.

Studenten kommer att ta del av anmälan - tänk därför på att inte inkludera information som inte är nödvändig för utredningen. 

Särskilt vid misstanke om plagiat

Vid misstanke om plagiat ska du, utöver att följa instruktionerna som finns i mallen, till anmälan bifoga studentens inlämnade text och relevanta sidor ur de källor som studenten misstänks ha kopierat från (inklusive sidor som gör att källan går att identifiera). Det är viktigt att du i de textavsnitt som misstankarna grundas på gör tydliga markeringar i studentens inlämnade text. Detta så att det är tydligt för studenten och rektor/disciplinnämnden vad misstanken avser. Gör också motsvarande markeringar (till exempel med överstrykningar och siffror) i de misstänkta ursprungskällorna. Tänk på att markering i texter måste göras så att de syns även efter kopiering. För exempel på hur tydliga markeringar kan se ut, läs mer i dokumentet Exempel på markeringar i text (PDF, 58 kB, öppnas i nytt fönster).

Om det finns andra misstänkta likheter än språkliga, beskriv dessa (till exempel likheter avseende upplägg, disposition, forskningsidé).

Om misstanken först uppstått på grund av träffar i Ouriginal (tidigare Urkund) kan du även bifoga rapporten därifrån.

Vid övriga typer av disciplinförseelser

Se kommentarer i mallarna ovan. 

Kontakt

Vid frågor om hantering av disciplinärenden - kontakta:

Sofia Rosspher
Jurist
sofia [dot] rosspher [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 11

Johanna Alhem
Jurist
johanna [dot] alhem [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 85

 

Maria Hamberg (tjänstledig)
Jurist
maria [dot] hamberg [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 08 90

 

OBS! Skicka din anmälan och allmänna frågor kring disciplinärenden till:

disciplin [at] lu [dot] se