Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rapportera arbetsskada och tillbud

Här får du som medarbetare information om hur du ska rapportera arbetsskador och tillbud. Är du osäker på vad du ska anmäla? Fråga då din chef eller ditt skyddsombud. Sedan 2023 använder universitetet IA-systemet för rapportering av arbetsskador och tillbud.

IA-systemet är universitetets system för rapportering av tillbud och arbetsskador. Du rapporterar själv det som inträffat genom att logga in med ditt Lucat-ID.

Lär dig mer om hur IA-systemet fungerar!


Arbetsskada

Om du är anställd eller har Lunds universitet som stadigvarande arbetsplats och skadar dig under arbetstid är du skyldig att rapportera skadan till din närmaste chef. Din chef skriver sedan en arbetsskadeanmälan tillsammans med dig och ditt skyddsombud som skickas till Försäkringskassan och eventuellt till Arbetsmiljöverket. Din chef ska anmäla en arbetsskada som du har rapporterat, oavsett om han eller hon anser att det är en arbetsskada eller inte.

Du ska rapportera arbetsskada vid

 • arbetsolycka.
 • arbetssjukdom som beror på till exempel psykiskt påfrestande arbetsförhållanden, förslitnings- eller överbelastningsskada, bullerskada eller exponering för farligt ämne som lett till till exempel eksem eller allergi.
 • färdolycksfall (olycka som sker vid resa till och från arbetsplatsen).

Som anställd har du en arbetsskadeförsäkring från Afa (Arbetsmarknadens Försäkrings AB). Även denna blankett fylls i av dig och din chef efter en skada.

Läs mer om arbetsskadeförsäkringar

Tillbud

Tillbud innebär att du råkar ut för en oönskad händelse eller situation som skulle kunnat leda till arbetsrelaterad ohälsa, sjukdom eller olycksfall. Tillbud ska rapporteras till din chef. Du har även möjlighet att rapportera tillbud anonymt.

Allvarlig arbetsskada och allvarliga tillbud

Du måste genast meddela din chef om du råkat ut för olycksfall eller allvarligt tillbud där det varit fara för liv eller hälsa, eftersom detta omedelbart ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Det kan till exempel gälla frakturer, svår blödning, kemikalieutsläpp eller chocktillstånd efter hot.

Ersättning

Försäkringskassan och Afa utreder om din anmälan kan ge ersättning för sjukdagar, inkomstförlust, läkemedelskostnader, sveda och värk eller för andra skador och besvär. Tänk på att alltid spara eventuella kvitton för utgifter som du haft i samband med händelsen.

Läs mer om ersättning vid arbetsskada

Uppföljning av det inträffade

Alla anmälningar om arbetsskador och tillbud ska följas upp av din chef tillsammans med ditt skyddsombud för att undersöka vad som hänt och vad som kan göras för att något liknande inte ska hända igen. Er lokala skyddskommitté följer upp ärendet utan att din identitet avslöjas. 


Informationstillfällen – så fungerar IA-systemet 

Det finns möjlighet att lära sig mer om hur IA-systemet fungerar, via informationstillfällen i Zoom. 

 • Tidsåtgång: cirka 45 minuter. 
 • Varken föranmälan eller förkunskap krävs.
 • Kom i tid – mötet låses när informationstillfället startar.
 • Logga in i LU Zoom för att delta: https://lu-se.zoom.us/j/63899263353

Kommande informationstillfällen

 • 12 juni kl 14:00
 • 29 maj kl 14.00 (på engelska)

Onlinekurs för medarbetare

Det finns också en online-kurs i Kompetensportalen om rapportering i IA-systemet. Kursen finns än så länge enbart på svenska.

Logga in i Kompetensportalen för att ta del av kursen Att rapportera tillbud och arbetsskador i IA

Läs mer och logga in

  Kontakt

  Robert Howe
  Arbetsmiljöingenjör
  +46 46 222 01 80
  robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

  Johan Ohlin
  Arbetsmiljöingenjör
  +46 46 222 70 26
  johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se

  Relaterad information