Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rapportera arbetsskada och tillbud

Här får du som medarbetare information om hur du ska rapportera arbetsskador och tillbud.

Är du osäker på vad du ska anmäla? Fråga då din chef eller ditt skyddsombud.

Arbetsskada

Om du är anställd eller har Lunds universitet som stadigvarande arbetsplats och skadar dig under arbetstid är du skyldig att rapportera skadan till din närmaste chef. Din chef skriver sedan en arbetsskadeanmälan tillsammans med dig och ditt skyddsombud som skickas till Försäkringskassan och eventuellt till Arbetsmiljöverket. Din chef ska anmäla en arbetsskada som du har rapporterat, oavsett om han eller hon anser att det är en arbetsskada eller inte.

Du ska rapportera arbetsskada vid

  • arbetsolycka
  • arbetssjukdom som beror på till exempel psykiskt påfrestande arbetsförhållanden (stress, mobbing, kränkningar), förslitnings- eller överbelastningsskada, bullerskada eller exponering för farligt ämne som lett till till exempel eksem eller allergi
  • färdolycksfall (olycka som sker vid resa till och från arbetsplatsen)

Som anställd har du en arbetsskadeförsäkring från AFA (Arbetsmarknadens Försäkrings AB). Även denna blankett fylls i av dig och din chef efter en skada.

Läs mer om arbetsskadeförsäkringar

Tillbud

Tillbud är om du råkar ut för en oönskad händelse eller situation som skulle kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud ska rapporteras till din chef. Du har även möjlighet att rapportera tillbud anonymt.

Blankett för anmälan av tillbud (Word 67 kB, ny flik)

Allvarlig arbetsskada och allvarliga tillbud

Du måste genast meddela din chef om du råkat ut för olycksfall eller allvarligt tillbud där liv eller hälsa äventyrats, eftersom detta omedelbart ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Det kan till exempel gälla frakturer, svår blödning, chocktillstånd efter hot, eller kemikalieutsläpp.

Ersättning

Försäkringskassan och AFA utreder om din anmälan kan ge ersättning för sjukdagar, inkomstförlust, läkemedelskostnader, sveda och värk eller för andra skador och besvär. Tänk på att alltid spara eventuella kvitton för utgifter som du har haft i samband med händelsen.

Läs mer om ersättning vid arbetsskada

Uppföljning av det inträffade

Alla anmälningar om arbetsskador och tillbud ska följas upp av din chef tillsammans med ditt skyddsombud för att undersöka vad som hänt och vad som kan göras för att inte något liknande ska hända igen. Er lokala skyddskommitté följer upp ärendet utan att din identitet avslöjas.

Kontakt

Robert Howe
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 01 80
robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se

Är du chef?

Då finns det fördjupat HR-stöd för dig på HR-webben.

Gå till HR-webben för chefer, ledare och HR-funktioner

Har du blivit exponerad för coronavirus i samband med arbetet innan 1 april?

Från och med den 1 april 2022 är coronaviruset inte längre klassificerat som samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att  universitetet från och med detta datum inte längre behöver anmäla till Arbetsmiljöverket att en anställd har exponerats, eller misstänker att de exponerats, för coronavirus i samband med arbetet.

Exponering som skett senast den 31 mars 2022 ska dock anmälas. Det är närmaste chef som ansvarar för att anmälan till Arbetsmiljöverket görs.

Om du har exponerats, eller misstänker att du har exponerats, för coronavirus i samband med ditt arbete innan den 1 april ska du därför kontakta din närmaste chef så att chefen kan göra en riskbedömning i syfte att undvika smittspridning på arbetsplatsen. 

Från och med den 1 april 2022 upphör även universitetets rektorsbeslut mot bakgrund av pågående coronapandemi att gälla.

Relaterad information