Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rapportera arbetsskada och tillbud

Här får du som medarbetare information om hur du ska rapportera arbetsskador och tillbud. Är du osäker på vad du ska anmäla? Fråga då din chef eller ditt skyddsombud.

Innehåll på sidan:


IA-systemet

IA-systemet är universitetets system för rapportering av tillbud och arbetsskador. Du rapporterar själv det som inträffat genom att logga in med ditt Lucat-ID. 

När du rapporterar ett ärende i IA-systemet informeras din chef och fakultetens arbetsmiljösamordnare. Skyddsombudet får också kännedom om händelsen.

Arbetsskada

Om du är anställd eller har Lunds universitet som stadigvarande arbetsplats och drabbas av sjukdom eller olycka som beror på arbetet ska du rapportera skadan till din chef. Det gör du via IA-systemet. Din chef hanterar sedan ärendet i IA-systemet tillsammans med dig och ditt skyddsombud. Din chef ska även rapportera arbetsskadan till Försäkringskassan.

Du ska rapportera arbetsskada vid

  • arbetsolycka
  • arbetssjukdom som beror på exempelvis psykiskt påfrestande arbetsförhållanden, förslitnings- eller överbelastningsskada, bullerskada eller exponering för farligt ämne som lett till exempelvis eksem eller allergi
  • färdolycksfall (olycka som sker vid resa till och från arbetsplatsen).

Som anställd har du en arbetsskadeförsäkring via AFA (Arbetsmarknadens Försäkrings AB). Anmälan görs på ett webbformulär av dig som anställd.

Läs mer om arbetsskadeförsäkringar

Riskobservation och tillbud

Om du observerar en risk i arbetsmiljön eller råkar ut för ett tillbud ska du rapportera detta i IA-systemet.

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som skulle kunnat leda till arbetsrelaterad ohälsa, sjukdom eller olycksfall.

Vill du rapportera en riskobservation eller ett tillbud anonymt kontaktar du ditt skyddsombud.

Allvarlig arbetsskada och allvarliga tillbud

Du måste genast meddela din chef om du råkat ut för olycksfall eller allvarligt tillbud där det varit fara för liv eller hälsa, eftersom detta omedelbart ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Det kan till exempel gälla frakturer, svår blödning, kemikalieutsläpp eller chocktillstånd efter hot.

Ersättning

Försäkringskassan och Afa utreder om din anmälan kan ge ersättning för sjukdagar, inkomstförlust, läkemedelskostnader, sveda och värk eller för andra skador och besvär. Tänk på att alltid spara eventuella kvitton för utgifter som du haft i samband med händelsen.

Läs mer om ersättning vid arbetsskada

Uppföljning av det inträffade

Alla anmälningar om arbetsskador och tillbud ska följas upp av din chef tillsammans med ditt skyddsombud för att undersöka vad som hänt och vad som kan göras för att något liknande inte ska hända igen. Er lokala skyddskommitté följer upp ärendet utan att din identitet avslöjas.

Kontakt

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se