Rapportera arbetsskada och tillbud

Här får du som medarbetare information om hur du ska rapportera arbetsskador och tillbud.

Är du osäker på vad du ska anmäla? Fråga då din chef eller ditt skyddsombud.

Arbetsskada

Om du är anställd eller har Lunds universitet som stadigvarande arbetsplats och skadar dig under arbetstid är du skyldig att rapportera skadan till din närmaste chef. Din chef skriver sedan en arbetsskadeanmälan tillsammans med dig och ditt skyddsombud som skickas till Försäkringskassan och eventuellt till Arbetsmiljöverket. Din chef hittar instruktioner för detta och länk till webbsida med formulär för anmälan på HR-webben.

Mer information och instruktioner för arbetsskadeanmälan på HR-webben

Din chef ska anmäla en arbetsskada som du har rapporterat, oavsett om han eller hon anser att det är en arbetsskada eller inte.

Du ska rapportera arbetsskada vid

  • olyckor,
  • arbetssjukdom såsom förslitnings- och bullerskador samt
  • resor till och från arbetsplatsen.

Som anställd har du en arbetsskadeförsäkring från AFA (Arbetsmarknadens Försäkrings AB). Även denna blankett fylls i av dig och din chef efter en skada.

Läs mer om arbetsskadeförsäkringar

Tillbud

Tillbud är om du råkar ut för en oönskad händelse eller situation som skulle kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud ska rapporteras till din chef. Du har även möjlighet att rapportera tillbud anonymt.

Mer information och blankett för anmälan av tillbud på HR-webben

Allvarlig arbetsskada och allvarliga tillbud

Du måste genast meddela din chef om du råkat ut för olycksfall eller allvarligt tillbud där liv eller hälsa äventyrats, eftersom detta omedelbart ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Det kan till exempel gälla frakturer, svår blödning, chocktillstånd efter hot, eller kemikalieutsläpp.

Ersättning

Försäkringskassan och AFA utreder om din anmälan kan ge ersättning för sjukdagar, inkomstförlust, läkemedelskostnader, sveda och värk eller för andra skador och besvär. Tänk på att alltid spara eventuella kvitton för utgifter som du har haft i samband med händelsen.

Läs mer om ersättning vid arbetsskada

Uppföljning av det inträffade

Alla anmälningar om arbetsskador och tillbud ska följas upp av din chef tillsammans med ditt skyddsombud för att undersöka vad som hänt och vad som kan göras för att inte något liknande ska hända igen. Er lokala skyddskommitté följer upp ärendet utan att din identitet avslöjas.

 

Kontakt

Robert Howe
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 01 80
robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se