Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentstöd

Inom Lunds universitet finns en omfattande verksamhet för stöd till studenter. På dessa sidor hittar du information om de olika universitetsgemensamma stödverksamheter som finns, så att du som anställd kan hänvisa studenter rätt och underlätta för dem att få det stöd de behöver.

Studenthälsan

Studenthälsan fokuserar mycket av sitt arbete gentemot studenternas studiesituation och arbetar vanligen avgränsat med kortare behandlingsinsatser.

Läs mer om Studenthälsan och få vägledning vid svåra studentärenden

Studieverkstaden

Studieverkstaden erbjuder studenter vid Lunds universitet handledning, både individuellt och i grupp, i studieteknik och akademiskt skrivande.

Läs mer om Studieverkstaden och ASC

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studenter som har en funktionsnedsättning och behöver stödåtgärder under studierna kan kontakta Pedagogiskt studentstöd.

Läs mer om stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studievägledning

Vid Lunds universitet finns både allmän studievägledning för hela universitetet och specialiserade studievägledare vid de olika institutionerna.

Läs mer om studievägledning på Lunds universitet

Karriärstöd

Universitetet har karriärcenter på flera fakulteter. Tillsammans med Lunds universitets jobb- och karriärportal Career Hub utgör dessa center en länk mellan studier och arbete.

Läs mer om karriärstöd för studenter på lu.se

Studentreceptionen

På Stora Algatan 4 i Lund finns Studentreceptionen/International Desk. Här kan studenter och övriga besökare få information om exempelvis utbildningar och kurser, utlandsstudier samt få hjälp att komma i kontakt med rätt enhet eller person vid universitetet.

Läs mer om Studentreceptionen på lu.se

Supplemental Instruction – Samverkansinlärning

Supplemental Instruction (SI) – eller Samverkansinlärning som är den svenska benämningen – innebär att erfarna studenter, som läst några terminer inom en utbildning, fungerar som mentorer för nya studenter. SI-ledaren leder SI-pass där nya studenter i grupp kan få verktyg för att lösa problem och klara sina studier. De studenter som önskar bli SI-ledare måste först genomgå en SI-ledarutbildning. De handleds och coachas sedan under hela sin tid som SI-ledare.

SI-verksamheten vid Lunds universitet leds av Nordeuropeiskt Centrum för SI-PASS. Om du är intresserad av att starta SI-verksamhet vid din institution kan du höra av dig till si-pass [at] stu [dot] lu [dot] se (si-pass[at]stu[dot]lu[dot]se).

Läs mer om SI-PASS på deras webbplats

Övrig stödverksamhet

Förutom direkt stöd till studenter arbetar Lunds universitet även med uppföljningsarbete och utvärderingar. Syftet med uppföljningsarbetet är att lättare kunna upptäcka studieproblem tidigt och därigenom erbjuda bättre stöd.

Läs mer om utvärdering av utbildning