Regler – arbetsmiljö, miljö och säkerhet

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet I 2018 I (PDF 77 kB)

Föreskrifter om fördelning av uppgifter inom det systematiska arbetsmiljö- och brandsskyddsarbetet, med bilagor I 2016 I (PDF 269 kB)

Föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet  vid Lunds universitet I 2010 I De delar som reglerar arbetsmiljö och brandskydd är ersatta av Föreskrifter om fördelning av uppgifter inom det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet, med bilagor - se ovan (PDF 85 kB )

Gemensamt system för kemikalieförteckning och riskbedömning I 2007 I (PDF 48kB)

Förbud mot rökning i och i omedelbar anslutning till universitetets lokaler I 2005 I (PDF 49 kB)

Förbud mot rökning i universitetets lokaler I 1998 I (PDF 50 kB)

Miljö

Hållbarhetsplan för Lunds universitet 2020-2026, 2020 (PDF 8,5 MB)

Lunds universitets föreskrifter för farligt gods I 2020 I (PDF 1,5 MB)

Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019-2026 (PDF 511 kB)

Lunds universitets policy för hållbar utveckling I 2016 I (PDF 210 kB)

Ledningens genomgång och ledningens representant för mijöfrågor vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 145 kB)

Energistrategi för Lunds universitet I 2008 I (PDF 35 kB)

Kriterier för Lunds universitets miljödiplomering I 2007 I (PDF 47kB)

Säkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds universitet I 2017 I (PDF 392 kB)

Hjärtstartare I 2014 I (PDF 65 kB)

Riktlinjer Personsäkerhet (PDF 29 kB)

Riktlinjer Fysisk säkerhet (PDF 30 kB) 

Riktlinjer Kris- och katastrofhantering (PDF 54 kB)

Riktlinjer Brandskydd (PDF 34 kB)

Riktlinjer Administrativ säkerhet (30 kB)

Föreskrift angående barns besök på arbets- eller studieplatsen I 2005 I (PDF 65 kB)

Kris- och katastrofplan I 2003 I (PDF 100 kB)

Föreskrift angående utrymningsövningar för Lunds universitet I 2003 I (PDF 58 kB)

Föreskrift angående "Första hjälpen” - utbildning för anställda inom Lunds universitet I 2003 I (PDF 65 kB)

Föreskrift angående brandskyddsutbildning för Lunds universitet I 2003 I (PDF 65 kB)

Föreskrifter för användande av verkstäder vid Lunds universitet för eget arbete I 1994 I (PDF 50 kB)

Strålskydd

Lunds universitets strålskyddsföreskrifter gällande arbete med joniserande strålning (PDF 440 kB)

Lunds universitets skyddsföreskrifter för laser I 2017 I (PDF 255 kB)

Lunds universitets strålskyddsorganisation I 2012 I (PDF 75 kB)