Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler – arbetsmiljö, miljö och säkerhet

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljömål för Lunds universitet för åren 2024 – 2027. Beslut 2024-04-18 (PDF 347 kB)

Lunds universitets föreskrifter om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd. Beslut 2020-12-03. (PDF 271 kB)

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet I 2018 I (PDF 77 kB)

Föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet  vid Lunds universitet I 2010 I (PDF 85 kB) De delar som reglerar arbetsmiljö och brandskydd finns i Lunds universitets föreskrifter om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd, se ovan. De delar som reglerar miljö finns i Lunds universitets beslut om Ansvar och delegering inom miljö och hållbar utveckling.

Gemensamt system för kemikalieförteckning och riskbedömning I 2007 I (PDF 48kB)

Förbud mot rökning i och i omedelbar anslutning till universitetets lokaler I 2005 I (PDF 49 kB)

Förbud mot rökning i universitetets lokaler I 1998 I (PDF 50 kB)

Miljöledningssystem

Hållbarhetsplan för Lunds universitet 2020-2026. Reviderat beslut 2023-02-02. (PDF 4 MB)

Miljöledningssystemet vid Lunds universitet. Beslut 2022-04-14. (PDF 628 kB)

Lunds universitets policy för hållbar utveckling. Beslut 2016-12-09. (PDF 210 kB)

Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet. Beslut 2019-09-19. (PDF 511 kB)

Energistrategi för Lunds universitet. Beslut 2008-12-18. (PDF 35 kB)

Ansvar och delegering inom miljö och hållbarhet. Beslut 2022-04-14. (PDF 628 kB)

Ledningens genomgång av miljö- och hållbarhetsarbetet. Beslut 2022-04-14. (PDF 502 kB)

Lunds universitets föreskrifter för farligt gods. Beslut 2020-05-07. (PDF 1,5 MB)

Kriterier för Lunds universitets miljödiplomering. Beslut 2007-10-17. (PDF 47kB)

Säkerhet

Lunds universitets kris- och beredskapsplan. Beslut 2023-04-18. Gäller fr o m 2023-05-15 (PDF 538 kB)

Brandskyddspolicy för Lunds universitet. Beslut 2022-06-23. (PDF 242 kB)

Lunds universitets föreskrifter om systematiskt brandskyddsarbete. Beslut 2022-06-23. (PDF 309 kB)

Lunds universitets föreskrifter om brandskyddsutbildningar. Beslut 2022-06-23. (PDF 253 kB)

Lunds universitets föreskrifter om utrymningsövningar. Beslut 2022-06-23. (PDF 257 kB)

Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds universitet I 2017 I (PDF 392 kB)

Hjärtstartare I 2014 I (PDF 65 kB)

Riktlinjer Personsäkerhet (PDF 29 kB)

Riktlinjer Fysisk säkerhet (PDF 30 kB)

Riktlinjer Brandskydd (PDF 34 kB)

Riktlinjer Administrativ säkerhet (PDF 30 kB)

Föreskrift angående barns besök på arbets- eller studieplatsen I 2005 I (PDF 65 kB)

Föreskrift angående "Första hjälpen” - utbildning för anställda inom Lunds universitet I 2003 I (PDF 65 kB)

Föreskrifter för användande av verkstäder vid Lunds universitet för eget arbete I 1994 I (PDF 50 kB)

Kontakt

Anna Åkesson
Utredare
046-222 94 35
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se (anna[dot]akesson[at]rektor[dot]lu[dot]se)