Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler – arbetsmiljö, miljö och säkerhet

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Arbetsmiljö

Övergripande arbetsmiljömål för Lunds universitet för åren 2021 – 2023. Beslut 2021-10-14. (PDF 171 kB)

Lunds universitets föreskrifter om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd. Beslut 2020-12-03. (PDF 271 kB) 

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet I 2018 I (PDF 77 kB)

Föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet  vid Lunds universitet I 2010 I (PDF 85 kB ) De delar som reglerar arbetsmiljö och brandskydd finns i Lunds universitets föreskrifter om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd, se ovan.

Gemensamt system för kemikalieförteckning och riskbedömning I 2007 I (PDF 48kB)

Förbud mot rökning i och i omedelbar anslutning till universitetets lokaler I 2005 I (PDF 49 kB)

Förbud mot rökning i universitetets lokaler I 1998 I (PDF 50 kB)

Miljö

Hållbarhetsplan för Lunds universitet 2020-2026, 2020 (PDF 8,5 MB)

Lunds universitets föreskrifter för farligt gods I 2020 I (PDF 1,5 MB)

Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019-2026 (PDF 511 kB)

Lunds universitets policy för hållbar utveckling I 2016 I (PDF 210 kB)

Ledningens genomgång och ledningens representant för mijöfrågor vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 145 kB)

Energistrategi för Lunds universitet I 2008 I (PDF 35 kB)

Kriterier för Lunds universitets miljödiplomering I 2007 I (PDF 47kB)

Säkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds universitet I 2017 I (PDF 392 kB)

Hjärtstartare I 2014 I (PDF 65 kB)

Riktlinjer Personsäkerhet (PDF 29 kB)

Riktlinjer Fysisk säkerhet (PDF 30 kB) 

Riktlinjer Kris- och katastrofhantering (PDF 54 kB)

Riktlinjer Brandskydd (PDF 34 kB)

Riktlinjer Administrativ säkerhet (30 kB)

Föreskrift angående barns besök på arbets- eller studieplatsen I 2005 I (PDF 65 kB)

Kris- och katastrofplan I 2003 I (PDF 100 kB)

Föreskrift angående utrymningsövningar för Lunds universitet I 2003 I (PDF 58 kB)

Föreskrift angående "Första hjälpen” - utbildning för anställda inom Lunds universitet I 2003 I (PDF 65 kB)

Föreskrift angående brandskyddsutbildning för Lunds universitet I 2003 I (PDF 65 kB)

Föreskrifter för användande av verkstäder vid Lunds universitet för eget arbete I 1994 I (PDF 50 kB)

Kontakt

Anna Åkesson
Utredare
+46 46 222 94 35
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se