Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler – arbetsmiljö, miljö och säkerhet

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Arbetsmiljö

Övergripande arbetsmiljömål för Lunds universitet för åren 2021 – 2023. Beslut 2021-10-14. (PDF 171 kB)

Lunds universitets föreskrifter om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd. Beslut 2020-12-03. (PDF 271 kB) 

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet I 2018 I (PDF 77 kB)

Föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet  vid Lunds universitet I 2010 I (PDF 85 kB ) De delar som reglerar arbetsmiljö och brandskydd finns i Lunds universitets föreskrifter om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd, se ovan. De delar som reglerar miljö finns i Lunds universitets beslut om Ansvar och delegering inom miljö och hållbar utveckling.

Gemensamt system för kemikalieförteckning och riskbedömning I 2007 I (PDF 48kB)

Förbud mot rökning i och i omedelbar anslutning till universitetets lokaler I 2005 I (PDF 49 kB)

Förbud mot rökning i universitetets lokaler I 1998 I (PDF 50 kB)

Miljöledningssystem

Miljöledningssystemet vid Lunds universitet. Beslut 2022-04-14. (PDF 628 kB)

Lunds universitets policy för hållbar utveckling. Beslut 2016-12-09. (PDF 210 kB)

Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet. Beslut 2019-09-19. (PDF 511 kB)

Hållbarhetsplan för Lunds universitet 2020-2026. Beslut 2020-11-12. (PDF 8,5 MB)

Energistrategi för Lunds universitet. Beslut 2008-12-18. (PDF 35 kB)

Ansvar och delegering inom miljö och hållbarhet. Beslut 2022-04-14. (PDF 628 kB)

Ledningens genomgång av miljö- och hållbarhetsarbetet. Beslut 2022-04-14. (PDF 502 kB)

Lunds universitets föreskrifter för farligt gods. Beslut 2020-05-07. (PDF 1,5 MB)

Kriterier för Lunds universitets miljödiplomering. Beslut 2007-10-17. (PDF 47kB)

Säkerhet

Brandskyddspolicy för Lunds universitet. Beslut 2022-06-23. (PDF 242 kB)

Lunds universitets föreskrifter om systematiskt brandskyddsarbete. Beslut 2022-06-23. (PDF 309 kB)

Lunds universitets föreskrifter om brandskyddsutbildningar. Beslut 2022-06-23. (PDF 253 kB)

Lunds universitets föreskrifter om utrymningsövningar. Beslut 2022-06-23. (PDF 257 kB)

Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds universitet I 2017 I (PDF 392 kB)

Hjärtstartare I 2014 I (PDF 65 kB)

Riktlinjer Personsäkerhet (PDF 29 kB)

Riktlinjer Fysisk säkerhet (PDF 30 kB) 

Riktlinjer Kris- och katastrofhantering (PDF 54 kB)

Riktlinjer Brandskydd (PDF 34 kB)

Riktlinjer Administrativ säkerhet (30 kB)

Föreskrift angående barns besök på arbets- eller studieplatsen I 2005 I (PDF 65 kB)

Kris- och katastrofplan I 2003 I (PDF 100 kB)

Föreskrift angående "Första hjälpen” - utbildning för anställda inom Lunds universitet I 2003 I (PDF 65 kB)

Föreskrifter för användande av verkstäder vid Lunds universitet för eget arbete I 1994 I (PDF 50 kB)

Kontakt

Universitetsledningens stab

Utredare Anna Åkesson
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se
046-222 94 35