Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Friskvårdsersättning och friskvårdstimme

På denna sida kan du läsa om friskvårdsförmåner på Lunds universitet.

30 november – nytt sista ansökningsdatum för friskvårdsersättning 

Från och med 2024 godkänner Lunds universitet som huvudregel endast friskvårdsersättning för det år då kostnaden är betald, enligt gällande skatteregler. Det innebär att ett köp du gjort under 2024 även ska betalas ut under 2024. Du behöver därför ansöka om ersättningen via Primula senat den 30 november.

Innehåll på sidan:


Friskvårdsförmåner på Lunds universitet

Lunds universitet erbjuder friskvårdsersättning till samtliga anställda. Friskvårdsersättningen ersätter kostnader för friskvård, medan friskvårdstimmen ger dig möjlighet till friskvård under arbetstid utan löneavdrag.

Friskvårdsersättning upp till 1870 kronor per kalenderår

Friskvårdsersättning är en förmån som erbjuds alla anställda vid Lunds universitet, oavsett anställningsform. Även du som är föräldraledig eller sjukskriven kan ta del av friskvårdsersättningen.

Friskvårdsersättningen ersätter kostnader för friskvård upp till 1870 kronor per år och kan användas till flera olika aktiviteter. Om du är anställd mindre än totalt sex månader under det året ansökan gäller har du rätt till friskvårdsersättning för de månader som du har varit anställd. En person som varit anställd under exempelvis tre månader under året har därmed rätt till tre tolftedelar av ersättningen. Du som har varit anställd mer än sex månader under året har rätt till hela friskvårdsersättningen.

Du får ersättning för enklare aktiviteter till ett mindre kostnadsvärde med inslag av motion eller annan friskvård. Medlemsavgifter och utrustning ersätts inte.

Läs mer om friskvårdsersättning på Skatteverkets webbplats

Så ansöker du om friskvårdsersättning

Ansök om friskvårdsbidrag på följande sätt:

 1. Logga in i Primula och gå in på Min sida ⇒ Ersättningar/Arvoden ⇒ LU friskvård.
 2. Välj Friskvård skfri max 1870 och fyll i betaldatum/kvittodatum samt utlagt belopp (en rad per utlägg).
 3. Bifoga ditt originalkvitto i digital form (inskannat originalkvitto, kontoutdrag för autogirobetalning och/eller betalningsintyg från friskvårdsleverantör) genom att klicka på symbolen för Meddelanden/bilagor (Medd/Bil). Välj fil och klicka därefter på plustecknet för att lägga till filen.
 4. Skicka in din ansökan genom att spara och klicka på Skicka.
 5. Du som har en anställning som finansieras av ett EU-projekt ska även ge ditt originalkvitto i pappersform till ansvarig administratör på din närmaste HR-funktion, som ska se till att underlaget arkiveras på berörd institution i 17 år.
 6. Du ska kunna visa upp ditt originalkvitto i tre månader efter att ditt ärende beviljats i Primula.

Du får ingen bekräftelse på att din ansökan i Primula har skickats in. Du får enbart en bekräftelse när ditt ärende har handlagts.

Du måste registrera din ansökan och dina inskannade/digitala originalkvitton i Primula senast den 30 november det år din ansökan gäller. Ett kvitto kan bara åberopas det beskattningsår som det är betalat. Det är betalningsdatum som styr vilket år ersättningen dras från, inte när friskvården utförs. Undantag får göras för inköp gjorda i november och december som kan ersättas av påföljande års friskvårdsbidrag. 

Det är viktigt att du registrerar din ansökan i god tid innan den 30 november. Då finns det marginal för dig att inkomma med eventuella kompletteringar.

Kontrollera dina kvitton och bilagor

Observera att dina kvitton och bilagor måste vara i original och innehålla följande uppgifter:

 • ditt namn 
 • belopp
 • betaldatum
 • säljarens namn och uppgifter

Om du har betalt din aktivitet via faktura ska du bifoga fakturan i digital form samt kontoutdrag där det framgår att fakturan är betald. Alternativt bifogar du ett betalningsintyg från säljaren.

Om du har betalt din aktivitet via autogiro ska du be säljaren om ett betalningsintyg eller bifoga dina kontoutdrag samt avtalet från friskvårdsaktören i digital form. Du kan endast kräva ersättning för betalningar som har blivit genomförda.

För kvitto skrivet på kvittensblock krävs stämpel eller bifogat kassakvitto. Sådana kvitton skannas och bifogas i digital form.

Det är viktigt att alla ovanstående uppgifter finns med på kvittot eller övriga bilagor för att din friskvårdsersättning ska beviljas. I annat fall måste du be säljaren att skriva ett kompletterande kvitto. Ärenden med ofullständig dokumentation kommer att avslås.


Friskvårdstimmen

Som anställd på Lunds universitet har du rätt till en friskvårdstimme varje vecka. Det innebär att du som arbetar heltid har rätt till 60 minuter friskvård i veckan utan löneavdrag. Timmen minskar i proportion till din tjänstgörings omfattning, vilket innebär att du som arbetar 50 procent har rätt till 30 minuter i veckan och så vidare. Aktiviteten kan delas upp i kortare pass, till exempel tre tillfällen om 20 minuter eller två tillfällen om 30 minuter. Stäm av med din chef hur du planerar att använda dig av friskvårdstimmen.

Du kan använda din friskvårdstimme när som helst under ordinarie arbetstid. Tanken är att du ska få möjlighet till återhämtning under arbetstid. Tiden det tar för dig att ta dig till och från din aktivitet samt andra eventuella förberedelser ingår i din friskvårdstid.

Redovisa friskvårdstiden

Du som utnyttjar friskvårdstimmen redovisar friskvårdstiden på din månatliga flextidsrapport. Om du inte har flextid ska du diskutera med din närmaste chef hur du ska redovisa.

Läs mer om flextid och hur du redovisar flextid

Kontakt

Om du inte hittar det du söker på denna webbsida så kan du ställa en fråga via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Tips!

Få din friskvårdsersättning utbetald fortare genom att

 • ansöka om friskvårdsersättning så fort du uppnått det högsta beloppet för ersättning
 • bifoga kvitton och bilagor löpande under året om du köper flera friskvårdsaktiviteter eller betalar via autogiro.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning med mera). 

Logga in i Primula

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3. Om du vill få svar på personliga uppgifter över telefon behöver du, av säkerhetsskäl, identifiera dig med BankId. Om du inte identifierar dig kommer du att få skriftligt svar i ett ärende i SSC-portalen.


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats