Personalblanketter och mallar

Alfabetisk lista på blanketter och mallar från sektionen HR som förekommer på Medarbetarwebben och vänder sig till dig som anställd. Alla dokument nedan öppnas i en ny flik.


Om du har utländskt bankkonto eller rätt till pension i utlandet ska en utlandsblankett skickas till Nordea; 

Observera att en bekräftelse som verifierar att angiven betalningsmottagare och utländskt bankkonto är korrekt måste bifogas. Kontakta därför din närmaste personalfunktion för hjälp med att tillsammans med bekräftelsen skicka in utlandsblanketten till Nordea.