Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personalblanketter och mallar

Alfabetisk lista på blanketter och mallar för dig som är anställd.

Alla dokumenten öppnas i en ny flik. Om du har problem med att öppna länkarna, prova gärna i en annan webbläsare. 


Anställningsvillkor

Avstå från att din särskilda visstidsanställning (SÄVA) övergår till en tillsvidareanställning

Om du studerar, har annan statlig anställning eller till någon del tar ut tjänstepension så kan du avstå från att din visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning. Avståendet gäller i sex månader och innebär att arbetad tid inom perioden inte räknas som anställningstid för övergång till en tillsvidareanställning (5 a § lagen om anställningsskydd). Avståendet kan förnyas.


Arbetsmiljö

Anmälan av tillbud

En del verksamheter använder IA-systemet för rapportering av tillbud och arbetsskador. På nedanstående länk kan du läsa mer om huruvida din arbetsplats är berörd eller inte. 

Rapportera arbetsskada och tillbud | Medarbetarwebben (lu.se)


Distansarbete (TA-personal)

OBS! Överenskommelse och uppsägning av överenskommelse ska alltid fyllas i på svenska.  


Flextid


Försäkringar


Ledighet

Det finns ett fåtal och sällan förekommande ledigheter som inte finns med i Primula. Dessa söks under "Annan ledighet" på nedanstående blankett.

Läs mer om annan ledighet


  Pension


  Utvecklingssamtal


  Utländskt bankkonto

  Om du har utländskt bankkonto eller rätt till pension i utlandet ska en utlandsblankett skickas till Nordea. 

  Observera att en bekräftelse som verifierar att angiven betalningsmottagare och utländskt bankkonto är korrekt måste bifogas. Kontakta därför din närmaste personalfunktion för hjälp med att tillsammans med bekräftelsen skicka in utlandsblanketten till Nordea.

  Kontakt

  Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-/personalfunktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-/personalfrågor.