Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övriga bidrag och stipendier

Här hittar du ansökningsdatum och ledigkungörelser för bidrag och stipendier som inte ingår i utlysningen av fakulteternas rese- och forskningsbidrag.

Ansökan

Du ansöker i ansökningssystemet för stipendier och bidrag om inget annat anges. Läs ledigkungörelsen innan du gör din ansökan för att se att du är behörig att söka och för att se vilka handlingar som ska bifogas ansökan för att den ska vara komplett. Observera att du bara kan söka bidrag under ansökningsperioderna.

Logga in i ansökningssystemet (ny flik)

Aktuella ansökningsdatum och ledigkungörelser

Thelma Zoégas fond för medicinsk forskning

Ansökningsperiod: 25 maj - 18 september

Ledigkungörelse (ny flik)

Kommande ansökningsperioder

Höstens ansökningsperiod för forskningsbidrag öppnar i oktober 2023. 

Resor som påverkas till följd av pandemin

För redan beviljade ansökningar gäller följande:

  • Om din resa blivit inställd och du inte kommer att kunna använda ditt bidrag ber vi dig kontakta stipendier [at] eken [dot] lu [dot] se.
  • Om din resa blivit inställd men det finns utgifter som redan betalats och inte är återbetalningsbara så går det bra att använda del av bidraget för att täcka dessa kostnader. Redovisa kostnaderna i redogörelsen i ansökningssystemet. Återbetalningsinstruktioner på eventuellt återstående belopp kommer att skickas till din ekonom.
  • Om din resa blivit framflyttad så kan du fortfarande använda ditt bidrag så länge det är inom dispositionstiden.
  • Du får inte lov att använda ditt bidrag till annan resa/konferens än den du beviljats medel för.
  • Det är inte möjligt att få förlängd dispositionstid. Istället finns det möjlighet att ansöka om nytt bidrag vid nästa ansökningstillfälle.

Beslut och utbetalning

Handläggningstiden för de olika stiftelserna varierar. Beslut skickas alltid till dem som tilldelas bidrag, i vissa fall till samtliga sökande.

För att få bidraget utbetalt måste du skicka in den blankett för rekvirering som finns i anslutning till beviljad ansökan i ansökningssystemet. Om du beviljas bidrag och är anställd av Lunds universitet eller annan högskola/universitet så betalas ditt bidrag ut till den aktuella institutionen. Är du inte anställd vid Lunds universitet kan utbetalningen göras till ett privat bankkonto. Under sommarperioden kan det dröja några veckor innan du får din utbetalning.

Redovisning och återbetalning

Du ska alltid lämna in en redogörelse så snart som möjligt efter avslutad resa eller projekt och senast sista dispositionsdag. Du hittar formuläret för redogörelsen i ansökningssystemet, i anslutning till beviljad ansökan. Om datum för sista dispositionsdag inte är specificerad i beslutet är sista dispositionsdag två år från beslutsdatum.

Om inte hela bidraget har använts ska resterande medel återbetalas till stiftelsen. Återbetalningen görs i de flesta fall av en ekonom vid din institution.

Det är inte möjligt att begära omdisponering för annat ändamål eller förlängd dispositionstid.

Kontakt

Kontakta någon av våra handläggare på stipendier [at] eken [dot] lu [dot] se

Du kan också kontakta oss direkt. 
Emma Haverlind
+46 46 222 71 44
Emma [dot] Haverlind [at] eken [dot] lu [dot] se

Olof Jernryd
+46 46 222 71 48
Olof [dot] Jernryd [at] eken [dot] lu [dot] se

Krister Åstrand
+46 46 222 71 45
Krister [dot] Astrand [at] eken [dot] lu [dot] se

Postadress
Lunds universitet
Stiftelseförvaltning
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5

Internpost
Hämtställe 31