Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studieadministrativa system

Här får du en översikt över vilka administrativa system som används för studieadministration, till exempel antagning, utbildningsinformation och studiedokumentation.

Lubas

Lubas är Lunds universitets utbildningsdatabas. Utbudsdelen i systemet innehåller information om universitetets samtliga kurser och program. Informationen används bland annat i antagningssystemet NyA, samt i utbildningspresentationer på lu.se och Antagning.se

I Lubas finns också ett systemstöd för att inrätta och revidera kurs- och utbildningsplaner.

Läs mer om Lubas

NyA och NyA-webben

NyA är ett det nationella antagningssystem som landets universitet och högskolor använder sig av för att genomföra arbetet inom en antagningsomgång.

För personal på institutioner finns också webbverktyget NyA-webben. I NyA-webben hittar du exempelvis information om en persons anmälan, meriter och inskickade handlingar.

Läs mer om NyA-webben

Ladok

Ladok är universitetets studieregister som innehåller individuella uppgifter om alla studenter i den grundläggande utbildningen och forskarutbildningen. Ladok innehåller uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina. 

Läs mer om Ladok

Övriga system

FU Exit Poll

FU Exit Poll är en applikation för utskick av en examensenkät till doktorander för att fånga upp deras erfarenheter av att bedriva forskarstudier vid Lunds universitet.

Enkäten skicka automatiskt till doktorander i samband med att de rapporterats som godkända på disputationen i Ladok.

Live@Lund - lärplattform

Live@Lund ska E-arkiveras och är inte längre tillgängligt.

SoleMove

SoleMove är ett universitetsgemensamt system för hantering av internationell mobilitet på alla områden vid Lunds universitet, både student- och personalmobilitet.

Logga in i SoleMove
SoleMove mobility support: solemove [at] er [dot] lu [dot] se

Studentkonto och Studentportalen

Alla studenter vid Lunds universitet tilldelas ett IT-konto, kallat studentkontot. Studentkontot används för inloggning till e-post, Studentportalen, fillager, LU-kort, de allmänna datasalarna och bibliotekets nättjänster.

Studentportalen är en IT-tjänst där studenter själva kan utföra flera studieadministrativa rutiner, till exempel registrera sig, hämta sitt Ladok-utdrag och ansöka om examen.

Till Studentportalen

Sunet Survey

Sunet Survey är ett program för att göra webbaserade undersökningar, till exempel kursvärderingar. Med programmet kan du enkelt skapa frågeformulär och distribuera undersökningar via länk eller e-post.

LUP Student Papers

LUP Student Papers är ett system för att hantera och publicera studentuppsatser. Studenter loggar in med sitt studentkonto och lägger upp uppsatsen. Som lärare eller uppsatsgranskare av en kurs kontrollerar du att uppsatsen blivit korrekt inlämnad i systemet. Efter att den har blivit godkänd görs den, om möjligt, publik.

Urkund

Urkund är ett e-postbaserat system som automatiskt jämför studentarbeten mot andra texter från tre centrala källområden – Internet, visst förlagsmaterial och Urkunds eget arkiv.

Urkund används på många svenska och internationella universitet och högskolor som ett led i arbetet med att förebygga och upptäcka fall av fusk och plagiering.

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter hittar du på respektive systems hemsida.