Disciplinärenden

Här kan du hitta grundläggande information bland annat om vad som kan utgöra en disciplinförseelse och om hur hanteringen av disciplinärenden går till. Det finns även mallar, både på svenska och på engelska, för hur du som anställd vid universitetet kan skriva en anmälan om misstänkt disciplinförseelse.

Bestämmelser om disciplinära åtgärder mot studenter som till exempel fuskar på tentamen, bryter mot ordningsregler eller trakasserar andra finns i kapitel 10 i Högskoleförordningen (1993:100) som du kan nå på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). 

De olika stegen i ett disciplinärende

Klicka på respektive länk nedan för att läsa mer om de olika stegen

Mer om disciplinära åtgärder och det förvaltningsrättsliga förfarandet


Här kan du läsa mer om disciplinärenden och disciplinära åtgärder:

Studenter som är involverade i disciplinärenden kan söka stöd och rådgivning från Studenthälsan, Doktorandombudsmannen vid Lunds doktorandkår och Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer. Kontaktuppgifter till dessa kan du finna genom att klicka på respektive funktions namn nedan. Respektive länk öppnas i samma fönster. 

Du som anmälare kan gärna informera studenten om att denna möjlighet finns. Kontaktuppgifter till Studenthälsan, Doktorandombudsmannen och Studentombudet finner du under rubriken Kontakt.

Om du har några frågor om disciplinärenden generellt eller om just din anmälan specifikt är du även välkommen att kontakta Johanna Alhem eller Maria Hamberg vid avdelningen Juridik med dina frågor. Kontaktuppgifter till avdelningen Juridik finner du under rubriken "Kontakt".

Kontakt

Vid frågor om hantering av Disciplinärenden - kontakta:

Johanna Alhem
Jurist
johanna [dot] alhem [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 85
 

Maria Hamberg
Jurist
maria [dot] hamberg [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 08 90
 

Nicolina Levander (tjänstledig)
Jurist
nicolina [dot] levander [at] legal [dot] lu [dot] se 

 


OBS! Skicka din anmälan till:

disciplin [at] lu [dot] se

 

För stöd och rådgivning för dig som är student - kontakta:

Studenthälsan
+46 46 222 43 77

Studentombudet
studentombudet [at] lus [dot] lu [dot] se
+46 70 456 66 13

Doktorandombudsmannen
domb [at] ldk [dot] lu [dot] se