Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kontrakt

Syftet med modulen ”Kontrakt” är att koppla samman kontrakt (anslag) med respektive projekt för att visa hur projekten är finansierade. På denna sida hittar du varför kontrakt registreras i LUCRIS (och W3D3) och vem som registrerar kontrakten.

Varför kontrakten registreras

Lunds universitet har beslutat att alla forskningskontrakt ska diarieföras i W3D3 av en central kontraktsfunktion. Informationen från dessa kontrakt registreras samtidigt i LUCRIS.

Forskarens ansvar

Du som forskare ska inte registrera dina egna kontrakt, detta sköts istället centralt. Du kan däremot skapa ett projekt baserat på kontraktet när det är inlagt. Ditt arbete är att fylla på med information om projektet och dess löpande resultat.

Skapa projekt baserat på kontrakt

Forskaren kan skapa ett projekt baserat på informationen i ett kontrakt när kontraktet blivit registrerat i LUCRIS.

Video: Skapa projekt utifrån ett kontrakt

Beskrivning: Skapa projekt utifrån ett kontrakt

 1. Gå till modulen ”Kontrakt” (Awards).
 2. Klicka på det relevanta kontraktet 
 3. Klicka på pennan i vänstra hörnet för att redigera
 4. Skrolla ner till "Relaterade projekt"
 5. Klicka på knappen ”Skapa projekt baserat på forskningsmedlet” (Create project from award).
 6. Titta igenom informationen i det blivande projektet och ändra efter behov
 7. Klicka på "Spara" när du känner dig klar

Om något är fel i kontraktet

Du som forskare kan inte ändra i ett kontrakt. Alla ändringar görs centralt. Om du hittar några felaktigheter eller saknar ett kontrakt vänligen kontakta LUCRIS-supporten på servicedesk [at] lu [dot] se.

Kontrakten i Forskningsportalen

Ett kontrakt syns endast i portalen när du kopplar det till ett synligt projekt.  Först då syns finansiärens namn (och eventuell logga) på projektets sida. När du knyter ett kontrakt till ett projekt kan det ta en dag innan detta syns på projektets sida.

Inne i LUCRIS är generell information om kontrakten (titel, finansiär etc.) sökbar. Logga in med ditt Lucat id för att söka på kontrakt.


Ekonomens eller diarieförande administratörens ansvar

Du som lokalt ansvarar för diarieföring av kontrakt ska skicka in kontraktet så att det kan diarieföras centralt. Läs mer om ditt ansvar under sidan för ekonomer:


Vanliga frågor om kontrakt

Här nedan hittar du vanliga frågor och svar om kontrakt.

Om du saknar ett forskningsanslag är det sannolikt för att underlaget inte skickats in till kontraktsfunktionen för diarieföring och registrering i LUCRIS. Underlaget ska skickas in genom formuläret: Diarieföring av forskningskontakt. Ekonomen som har hand om ärendet detta gör vanligtvis detta.

Processen för externt finansierade forskningskontrakt

Vill du veta mer om hur Lunds universitets process fungerar för externa forskningskontrakt hänvisar vi dig till videon och beskrivningen nedan:

Video om processen:
 
Beskrivning av processen:

Här nedan listas processen för externt finansierade forskningskontrakt vid Lunds universitet:

 1. Forskaren skickar ansökan till finansiär.
 2. En lokal administratör diarieför ansökan i W3D3.
 3. Beslut om beviljade medel inkommer.
  1. Vid avslag: administratören diarieför avslaget i ansökningsärende i W3D3.
 4. Vid beviljande: Person med delegation att signera för organisationen signerar beslutet (om signatur krävs). Vanligtvis är detta prefekten.
 5. Den lokala ekonomen skickar in fullständigt underlag till kontraktsfunktionen för signering. Underlaget ska innehålla den diarieförda ansökan och beslutet ska vara signerat om signatur krävs.
 6. Kontraktsfunktionen diarieför kontraktet i W3D3 och för in informationen i LUCRIS
 7. Forskaren fortsätter att uppdatera projektet med t.ex. Forskningsoutput och Aktiviteter i LUCRIS tills projektet avslutas.

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se