Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Globalt dynamiskt engagemang

Globalt dynamiskt engagemang (GDE) vidareutvecklar tidigare strategiskt arbete med internationalisering och bygger på de samarbeten som finns vid universitetet. Arbetet baseras på en kontinuerlig analys av omvärlden.

Genom omvärldsanalysen tar universitetet årligen fram underlag i form av ramverk för de geografiska områden där vi är engagerade samt färdplaner med prioriteringar för det universitetsövergripande internationella arbetet avseende forskning, utbildning, samverkan och innovation.

Färdplaner – stöd i internationella samarbeten

Ramverken och färdplanerna ger dig som arbetar vid Lunds universitet en bild av universitetets engagemang i olika geografiska områden och vägledning för internationella samarbeten.

Färdplanerna och korta sammanfattningar av ramverken presenteras årligen som stöd för internationaliseringsarbetet vid universitetet för de områden där universitetet verkar. Även om färdplanerna avser den universitetsövergripande nivån kan GDE användas som bas för fakulteternas interna internationella utvecklingsarbete och vägledning för dig som medarbetare.

Färdplaner för geografiska områden:

Prioriterade nätverk och allianser:

Ett universitet i världsklass

Lunds universitet vill vara en stark och positiv kraft på den globala arenan och arbetar för att vidareut­veckla det internationella genomslaget avseende forskning, utbild­ning, samverkan och innovation. Internationella samarbeten och internationella inslag i verksamheten stärker kvaliteten och bidrar till att öka universitetets relevans och attraktionskraft. Genom ett dynamiskt, ansvarsfullt och hållbart globalt engagemang kan Lunds universitet fortsätta vara ett universitet i världsklass.

Läs mer om stöd och verktyg för ansvarsfullt engagemang

Läs mer om stöd och verktyg för hållbart engagemang

Kontakt

Richard Stenelo
Internationell chef
+46 46 222 14 66
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se

GDE – en del av Plattform för strategiarbete

GDE Faktablad

Syftet, processen och färdplanen

PDF, 257 kB, ny flik