Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Infrastrukturer

Syftet med modulen "Infrastruktur" är att förbättra överblick, synlighet och exponering av universitets många infrastrukturer, exempelvis instrument eller fysiska och digitala samlingar. På denna sida hittar du vem som hanterar infrastrukturer i LUCRIS och varför vi samlar dem.

Om infrastrukturregistret

I infrastrukturregistret ingår större strukturer som laboratorier och liknande plattformar, men också viktiga instrument, databaser och fysiska samlingar. I registret förekommer också vissa nationella och internationella infrastrukturer som Lunds universitet deltar i, men som inte är fysiskt placerade vid Lunds universitet. 

Infrastrukturer i LUCRIS skiljer sig från infrastrukturenheter i Lucat. Dessa enheter är inte infrastrukturer utan organisationer i LUCRIS.

Varför infrastrukturer registreras

Ambitionen är att ett samlat register över tillgängliga infrastrukturer på Lunds universitet ska leda till förbättrat resursutnyttjande. Registret ska även möjliggöra nya samarbeten och framtida finansiering av nya infrastrukturer.

Registret kompletterar, men ersätter inte, eventuella andra hemsidor som finns för infrastrukturen. Länka gärna till sådana sidor.

Forskarens ansvar

Du som forskare ska inte registrera infrastrukturer i LUCRIS. Detta sköter fakulteterna. Du som forskare kan däremot koppla annan information till infrastrukturer så som projekt. Givetvis kan du även söka efter infrastrukturer som är relevanta för dig.

Om du saknar en infrastruktur i registret är du välkommen att höra av dig till LUCRIS-supporten, så hjälper vi dig med processen vidare.

Som forskare kan du koppla annan information till infrastrukturer, till exempel projekt eller publikation. Givetvis kan du även söka efter infrastruktur som är relevanta för dig.

Fakulteternas ansvar

Det är fakulteterna, inte enskilda forskare, som avgör vilka infrastrukturer som ska finnas i registret. Bedömningen ska göras i respektive fakultets infrastrukturråd eller motsvarande. Fakulteter som har infrastrukturer inlagda i LUCRIS ska ha en utsedd administrativ kontaktperson som kan koordinera arbetet med nya förfrågningar från forskare att få in ny infrastruktur och liknande.

En övergripande översyn över registret som helhet görs vartannat år.

Lägga till eller ta bort en infrastruktur

För att lägga till eller ta bort en infrastruktur, ta kontakt med LUCRIS-supporten. Grundläggande information om nya infrastrukturer ska skickas in i ett enkelt word-formulär till LUCRIS-förvaltningen. Fakulteten hanterar därefter infrastrukturen enligt sin egen process.

Redigera infrastrukturer

Den som är kopplad till infrastrukturen med rollen manager i LUCRIS kan redigera infrastrukturen. Det övergripande ansvaret att registret är uppdaterat och korrekt ligger hos fakulteterna. En fakultet kan utse en eller flera personer som kan redigera fakultetens alla infrastrukturer. Personen behöver då få rollen ”Redaktör för infrastruktur” (Editor of infrastructure) i LUCRIS. Den kan sökas via LUCRIS-supporten.

Fakulteten kan även delegera rättigheterna att redigera en infrastruktur. Personen behöver då få rollen ”Administratör för infrastruktur” (Editor of infrastructure). Den kan sökas via LUCRIS-supporten.

Notera att infrastrukturens kontaktpersoner (contact person). inte kan redigera infrastrukturen.

Du som leder en infrastruktur bör:

  • Granska, uppdatera och komplettera informationen.

Infrastrukturerna i Forskningsportalen

Målet med att visa upp Lunds universitets infrastruktur i Forskningsportalen är att skapa en överblick över infrastrukturer och möjliggöra för interna och externa besökare att söka och hitta forskningsinfrastruktur vid universitetet. Det är därför angeläget att registret Lunds universitets infrastrukturer är så komplett som möjligt. Även mindre infrastrukturer eller de som endast används internt kan ha stort genomslag och vara viktiga att visa upp.

Vanliga frågor om infrastrukturer

Här nedan hittar du vanliga frågor och svar om infrastrukturer. Här finns även instruktioner om hur du ska fylla i fälten i en infrastruktur.

Du hittar modulen Infrastruktur under fliken ”Redaktör (Editor). Klicka på modulen och sedan "Min infrastruktur" (My infrastructure) för att se de infrastrukturer du kan redigera.

Hur det ser ut i LUCRIS när du klickar dig fram till mina infrastrukturer för att redigera dem (Bild)

Eftersom nya infrastrukturer läggs till centralt kommer vissa fält (till exempel de obligatoriska) att ha grundläggande information från början. 

Använd fälten för att beskriva infrastrukturen så utförligt som möjligt. Lägg till information i den utsträckning fältet känns relevant för den beskrivna infrastrukturen. 

Om obligatoriska fält

Fält med röd asterisk är obligatoriska, till exempel titel-fältet. 

Hur det ser ut i LUCRIS när ett fält är obligatoriskt att fylla i (Bild)

Notera att det finns obligatoriska fält både på svenska och engelska i LUCRIS. Det är till exempel viktigt att skriva in titel och beskrivning på båda språken för att infrastrukturen ska gå att hitta på både den svenska och engelska sidan i Forskningsportalen. Klicka på ”Översättning” för att kontrollera detta.

I övrig är inläggning på engelska är prioriterat i registret.

Hur det ser ut i LUCRIS när du klickar på översättning för att fylla i språken på både svenska och engelska (bild)

Titel

Titel är obligatoriskt. Den är förifylld vid registrering. Ändra vid behov. Kolla även så att både den svenska och engelska sidan har titel. 
Om infrastrukturen tillhör en större struktur, till exempel en nationell eller internationell infrastruktur bör även namnet på denna struktur ingå i namnet/titeln på infrastrukturen.

Akronym

Kan vara förifyllt annars komplettera om en akronym finns.

Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

Ange annan nationell eller internationell infrastruktur som infrastrukturen är en del av, om så är fallet.
Om infrastrukturen organisatoriskt eller hierarkiskt ligger under en annan LU infrastruktur i LUCRIS noteras detta i fältet

"Hierarki” (Hierarchy) längre ner. Där läggs i så fall infrastrukturens ”föräldranod”.

Beskrivning

Kortfattad övergripande beskrivning av infrastrukturen. Lägg till en beskrivning om fältet är tomt både på svenska och engelska.

Notera det inte går att lägga in länkar i den löpande texten. Lägg i stället länkar under ”Webbadresser” (Links) som ligger under ”Tillgång till infrastruktur” längre ner på sidan.

Utrustning och resurser

Beskrivning av den utrustning och de resurser som ingår. Lägg till en beskrivning om fältet är tomt och relevant för infrastrukturen. Här går också bra att lista till exempel nyckelinstrument och liknande. Det gör att de blir sökbara i portalen.

Digitala och fysiska samlingar

Beskrivning av samlingar som hör till infrastrukturen, fysiska eller digitala om sådana finns.

Erbjudna tjänster

Beskrivning av vilka tjänster som erbjuds i förhållande till infrastrukturen, om detta är relevant för infrastrukturen.

Styrning av infrastrukturen

Beskrivning av hur infrastrukturen leds.

Detaljer

Fältet används inte för närvarande.

Personer och organisationer

Via knappen ”Lägg till organisation” lägger du till de enheter som ansvarar för infrastrukturen. Flera enheter kan knytas till infrastrukturen. Fältet syftar till de som tillhandahåller infrastrukturen (inte de som använder den).

Hur det ser ut i LUCRIS när du ska lägga till en person eller organisation på en post (bild)

Via knappen ”Lägg till person” läggs eller ändras den som är ansvarig för infrastrukturen. Personen ska ha rollen "Manager". Den som läggs som manager dyker också automatiskt upp som kontaktperson under ”Tillgång till infrastruktur”. Det är också möjligt att här lägga till personer med rollen ”kontakt” om detta är mer relevant.

Hur det ser ut i LUCRIS när du redigerar en person som har rollen manager i en infrastruktur (bild).

Infrastruktur hanteras av

Enheten som har det organisatoriska ansvaret för infrastrukturen i LUCRIS och som därmed kan kan göra uppdateringar. Fältet bör fyllas i med den organisatoriska tillhörighet som antingen den ansvariga personen eller administratören för infrastrukturen har.

Tillgång till infrastruktur

Den som är inlagd som manager blir förifylld som kontaktperson. Personen går att byta ut mot någon annan, och get går även att lägga till ytterligare personer. Här läggs även adress, telefonnummer, e-post och olika typer av länkar, till exempel till infrastrukturens hemsida om sådan finns.

Hur det ser ut under rubriken "Tillgång till infrastruktur" i LUCRIS (bild).

Tillgänglig för lån/bokning

Sätt ett värde eller uppdatera det nu lagda. Komplettera med villkoren för användning, detaljer kring eventuella lån, användning eller bokning i fältet ”Tillgänglig för lån/bokning” (Terms of access). Det är obligatoriskt att sätta en status.

Foto

Möjlighet att lägga till en eller flera bilder på infrastrukturen. Dessa blir synliga i forskningsportalen.

Hierarki

Används för att skapa relation till annan eventuell överordnad (redan registrerad) infrastruktur som finns på Lunds universitet, om detta är relevant.

Nyckelord

Fält för olika typer av klassificeringar av en infrastruktur. Ändra eller komplettera vid behov. Lägg till värde i de fält som saknar information.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

Ämnesklassificering enligt UKÄ, samma lista som för övrigt innehåll i LUCRIS. Fältet syns publikt i Forskningsportalen.

Involverade fakulteter

En eller flera fakulteter som finansierar infrastrukturen. Lägg inte till fakulteter som nyttjar infrastrukturen. Fältet syns inte i Forskningsportalen.

Typ av infrastruktur

Beskrivning av infrastrukturens art. Fältet syns i portalen och det är möjligt att filtrera på dessa värden.
Årlig omsättning (Förra kalenderåret) 

Årlig omsättning för förra kalenderåret, anges med intervall. Lämna tomt om du är osäker. Fältet syns inte i Forskningsportalen.

Nivå på omfattning

Ange vad som passar bäst (lokal, nationell, internationell). Fältet syns inte i Forskningsportalen.

Huvudsaklig finansieringsformer

Välj de finansieringsformer som är aktuella för infrastrukturen. Fältet syns inte i Forskningsportalen.

Nyckelord 

Fritextfält för att komplettera UKÄ-klassificeringen. Informationen syns i forskningsportalen.

Infrastrukturprogram

Detta fält ska enbart fyllas i om infrastrukturen har status som ”av nationellt intresse” enligt Vetenskapsrådet. Fältet syns i Forskningsportalen

Relationer

Här är det möjligt att koppla annat innehåll i LUCRIS till infrastrukturen, som projekt eller forskningsoutput, och på så sätt synliggöra den roll som infrastrukturen haft. Det är frivilligt att knyta information till infrastrukturen.

Synlighet

Detta fält hanteras av LUCRIS-förvaltningen.  Om värdet är något annat än ”Allmänt tillgänglig – Inga restriktioner” (Public – no restriction) så ska detta inte ändras eftersom det kan vara fakultetens beslut att infrastrukturen inte ska synas publikt i Forskningsportalen.

Hur det ser ut i LUCRIS när du ställer in synligheten för Forskningsportalen (Bild).

Glöm inte att spara!

När du gått igenom hela formuläret, klicka på den blå Spara-knappen, och informationen uppdateras och sparas.

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se