Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbeta i projektform

Projektmodell på Lunds universitet

Inom universitetet pågår det ständigt såväl större som mindre projekt och utredningsuppdrag av olika slag. Lunds universitets projektmodell är tänkt att utgöra ett stöd för de uppdrag som bedrivs i projektform.

Projektmallar

Tänk på att om du ska publicera dina dokument så behöver de anpassas enligt lagen om webbtillgänglighet. Mer information och stöd finner du här. 

På sidan om kommunikationsplanering får du information om hur du gör en kommunikationsplan.

Projektprocessen

Projektprocessen består av förstudie-, start-, genomförande- och avslutsfas.

En förstudiefas görs för att beskriva och bedöma projektförslagets genomförbarhet. I förstudien kan alternativa lösningar framkomma.  Vanligtvis finns ingen styrgrupp i förestudiefasen eftersom beslut om projektgenomförande inte är fattat.

I startfasen planeras projektets genomförande. Mål, kostnader, intressenter, kommunikationsplan med mera dokumenteras i en projektplan. Ett väl utfört arbete i startfasen är helt avgörande för projektets möjlighet att lyckas.  I startfasen utses projektägare, styrgrupp och projektledare.

I genomförandefasen bedrivs projektarbetet. Projektledaren arbetar tillsammans med projektgruppen och rapporterar till styrgruppen.
Beroende på projekttyp så kan genomförandefasen se olika ut.

I avslutsfasen skrivs slutrapport och projektresultatet lämnas över till ansvarig verksamhet.

Pågående projekt

Aktuella universitetsgemensamma utvecklingsprojekt.

Utbildning i projektmedodik  

Utbildningar i projektkompetens och projektledning hittar du i Kompetensportalen.

Vad är projektkontoret?

Projektkontoret ger stöd till projektledare och projektägare vid start av projekt, i framtagningen av projektplaner, tillhandahåller mallar och följer upp. Projektkontoret hanterar de projekt där rektor, förvaltningschef, utbildningsnämnd eller forskningsnämnd fattat beslut om att projektet skall genomföras. Dessa definieras som universitetsgemensamma projekt.

Kontakt

Projektkontoret
projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se

Karl Ageberg
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 94 92
karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Jennie Paldanius
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 13 15
jennie [dot] paldanius [at] rektor [dot] lu [dot] se