Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbeta i projektform

Projektmodell på Lunds universitet
Inom universitetet pågår det ständigt såväl större som mindre projekt och utredningsuppdrag av olika slag. För att dessa tillfälliga aktiviteter ska bedrivas på ett strukturerat och effektivt sätt har vi tagit fram en projektmodell bestående av fyra faser. Modellen är tänkt att utgöra ett stöd för de uppdrag som bedrivs i projektform. Projektmodellen innehåller en projektprocess, mallar samt rollbeskrivningar.

Projektprocessen

Projektprocessen består av fyra faser: förstudie-, start-, genomförande- och avslutsfas.

Till varje fas finns ett antal mallar. Dessa hittar du under respektive fas.

Förstudiefas

En förstudie görs för att beskriva och bedöma projektförslagets genomförbarhet. I förstudien kan alternativa lösningar framkomma. Förslagen ska beskrivas i en förstudierapport.  Vanligtvis finns ingen styrgrupp i förestudiefasen eftersom beslut om projektgenomförande inte är fattat.

Startfas

I startfasen planeras projektets genomförande och mål, kostnader, intressenter med mera dokumenteras i en projektplan. Ett väl utfört arbete i startfasen är helt avgörande för projektets möjlighet att lyckas.

I startfasen utses projektägare, styrgrupp och projektledare.

Genomförandefas

I genomförandefasen bedrivs projektarbetet. Projektledaren arbetar tillsammans med projektgruppen och rapporterar till styrgruppen.

Beroende på projekttyp så kan genomförandefasen se olika ut.

Avslutsfas

I avslutsfasen skrivs slutrapport och projektresultatet lämnas över till ansvarig verksamhet.

Pågående projekt

En lista på de aktuella projekt som Projektkontoret hanterar finner du här (PDF, 200kB, nytt fönster).

Utbildning i projektmedodik  

Utbildningar i projektkompetens och projektledning hittar du i Komptensportalen.

Vad gör projektkontoret?

Projektkontoret är en del av universitetsledningens stab och hanterar de projekt där rektor, förvaltningschef, utbildningsnämnd eller forskningsnämnd fattat beslut om att projektet skall genomföras och även fattat beslut om finansiering.  

Projektkontoret ger stöd vid start av projekt, i framtagningen av projektplaner, tillhandahåller mallar, följer upp och stöttar projektledare och projektägare och återrapporterar den samlade bilden av pågående projekt.

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen