Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbeta i projektform

Projektmodell på Lunds universitet

Inom universitetet pågår det ständigt såväl större som mindre projekt och utredningsuppdrag av olika slag. Lunds universitets projektmodell är tänkt att utgöra ett stöd för de uppdrag som bedrivs i projektform.

Projektmallar

Tänk på att om du ska publicera dina dokument så behöver de anpassas enligt lagen om webbtillgänglighet. Mer information och stöd finner du här. 

På sidan om kommunikationsplanering får du information om hur du gör en kommunikationsplan.

Projektprocessen

Här hittar du bild som beskriver arbetssätt och roller kring projektprocessen: 

Liten bild på projektmodell

Projektprocessen påbörjas genom att projektägaren skriver ett Direktiv där syfte och effektmål definieras tydligt.

Innan arbetet med projektet inleds ger sedan Utvecklingsportföljgruppen (UP-gruppen) en rekommendation gällande projektet eller uppdraget, där man tittar på helheten och hur projektet eller uppdraget passar in. Är det rätt projekt, är det rätt tid och är verksamheten redo att ta emot ett resultat?

Ett första steg i ett projekt eller uppdrag kan vara en förstudiefas. Denna görs för att beskriva och bedöma direktivets genomförbarhet. I förstudien kan alternativa lösningar framkomma.  Vanligtvis finns ingen styrgrupp i förestudiefasen eftersom beslut om projektgenomförande inte är fattat.

I genomförandefasen bedrivs projektarbetet, det är i starten av denna fas som projektplan med intressent och kommunikationsplan skrivs. Projektledaren arbetar tillsammans med projektgruppen och rapporterar till styrgruppen. Beroende på projekttyp så kan genomförandefasen se olika ut.

I avslutsfasen skrivs slutrapport och projektresultatet lämnas över till ansvarig verksamhet.

Utvecklingsportfölj-grupp (UP-grupp)

UP-gruppens ansvar är att prioritera och säkerställa att de utvecklingsinsatser som startar, pågår och avslutas ligger i linje med de prioriterade områdena och verksamhetens behov.

UP-gruppen består av rektor, eller den person som rektor utser, förvaltningschefen och en studentrepresentant.

Datum för UP-gruppens möten:

Nedan listas de preliminära datum som är satta för UP-gruppens möten. Direktiv som ska hanteras av UP-gruppen ska vara skickade till projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se (projektkontoret[at]rektor[dot]lu[dot]se) senast en vecka före mötet.

  • 13 februari
  • 26 mars
  • 6 maj
  • 19 juni

Pågående projekt

Aktuella universitetsgemensamma utvecklingsprojekt.

Utbildning i projektmetodik  

Utbildningar i projektkompetens och projektledning hittar du i Kompetensportalen.

Vad är projektkontoret?

Projektkontoret ger stöd till projektledare och projektägare vid start av projekt, i framtagningen av projektplaner, tillhandahåller mallar och följer upp. Projektkontoret hanterar de projekt där rektor, förvaltningschef, utbildningsnämnd eller forskningsnämnd fattat beslut om att projektet skall genomföras. Dessa definieras som universitetsgemensamma projekt.

Kontakt

Projektkontoret
projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se (projektkontoret[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Karl Ageberg
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 94 92
karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se (karl[dot]ageberg[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Jennie Paldanius
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 13 15
jennie [dot] paldanius [at] rektor [dot] lu [dot] se (jennie[dot]paldanius[at]rektor[dot]lu[dot]se)

UP-gruppens mötesdatum

Följande datum har UP-gruppen möten. Tänk på att skicka in ditt direktiv senast en vecka före utsatt datum till projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se (projektkontoret[at]rektor[dot]lu[dot]se)

  • 20 december
  • 13 februari
  • 26 mars
  • 6 maj
  • 19 juni