Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Glasögon för bildskärmsarbete

Här får du hjälp med hur du ska göra om du upplever att du behöver glasögon i ditt arbete.

Längre ned på sidan:

Frågor och svar om glasögon för bildskärmsarbete


Prata med din chef

Du som medarbetare har ett ansvar att informera din närmaste chef med personalansvar om din syn förändras. Vid besvär med synen kan din arbetsplats behöva justeras.

Behöver du hjälp med detta kan du ta kontakt med Företagshälsovårdens fysioterapeuter/ergonomer.

Så här beställer du en synundersökning

Du beställer synundersökningen via ett beställningsformulär i inköps- och fakturahanteringssystemet Lupin (Proceedo). Om du själv inte har behörighet till Lupin kan du ta hjälp av din inköpssamordnare eller någon annan på din arbetsplats med systembehörighet.

  1. Be din chef om konteringsinformation (aktivitetsnummer).
  2. Logga in i Lupin (Proceedo) och klicka på fliken "Inköp".
  3. Gör en sökning på "glasögon rekvisition" och klicka sedan till höger på knappen "Fyll i" för att få fram formuläret. Avståndsmätningen du gör behöver inte vara exakt på centimetern. Det är till stor hjälp för optikerna om du beskriver dina arbetsuppgifter.
  4. Boka tid för synundersökning. Se länk längre ner. Det finns även en länk i formuläret. 
  5. När allt är ifyllt, klicka på "Köp", öppna din varukorg uppe till höger och klicka på "Fortsätt". I fliken "1 Sätt kontering" skriver du in aktivitetsnumret och i "Beskrivningsfältet" skriver du ditt namn + glasögon bildskärm. Gå sedan till fliken "2 Slutför beställning" och klicka på knappen "Slutför beställning" längst ned till höger.
  6. När din chef godkänt din beställning får du en orderkopia, som du skriver ut och tar med till synundersökningen. Tänk på att det ibland kan ta lite tid innan beställningen är godkänd och klar.

Det är optikern som bedömer vilken form av synkorrektion som krävs för dig i din aktuella arbetssituation. Om du inte blir nöjd med resultatet är det viktigt att du återkopplar detta till optikern för eventuell justering. I de få specialfall där de glas som ingår i avtalet inte räcker till skickar optikern ett kostnadsförslag som behöver godkännas av din chef.

Frågor och svar om glasögon för bildskärmsarbete

Det är en typ av arbetsglasögon som används i arbetet för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt utan risk för ögonbesvär. Du kan behöva göra en synundersökning för att utreda om du behöver speciella arbetsglasögon.

För att komma fram till vad som är ett lämpligt intervall kan du rådfråga ergonom på Företagshälsovården eller legitimerad optiker hos upphandlad leverantör. Två till fem år är ett ungefärligt intervall. Yngre personer kan klara sig med längre intervall.

Oavsett vilken typ av anställning eller hur lång tid du är anställd har du rätt till bildskärmsglasögon.

Nej, du får gå till den optikerkedja som Lunds universitet har avtal med. Vid undersökningen har du rätt att begära en optiker med synergonomisk kompetens.

Ja, synundersökningen för arbetet gäller bara förhållandena i arbetet. Den ska ge svar på om det krävs korrektionsglas för dig i din aktuella arbetssituation.

Ja, om synundersökningen visar att du har ett behov av glasögon.

Det går inte att sätta kostnadsgräns för glasen, eftersom den kostnaden beror på vilken typ av korrektionsglas som är nödvändig. Arbetsgivaren kan däremot sätta kostnadsgräns för bågarna.

Om du vill ha något utöver det som synundersökningen visar är nödvändigt för arbetet, till exempel något tillägg i glaset eller någon viss båge, får du fråga din arbetsgivare hur detta kan hanteras.

Om arbetsgivaren låter dig som anställd lägga till pengar själv, kan det finnas frågor som behöver klaras ut. Vem står till exempel för reparationskostnaden om bågen går sönder och den anställde själv har betalat en del av kostnaden för den.

Det beror på. Du har rätt till bildskärmsglasögon för att kunna arbeta vid bildskärm utan problem. Vissa personer har särskilda behov som behöver tillgodoses för att deras arbetsmiljö ska bli tillfredsställande. Antireflexbehandling kan därför vara en nödvändig åtgärd om man inte på arbetsplatsen kan åtgärda det som orsakar blänket. En optiker eller ögonläkare är den som bäst kan bedöma om antireflexbehandling är nödvändig utifrån den anställdes arbetsuppgifter och synstatus.

Nej, särskilda glas för bildskärmsarbete (arbetsglas) kan vara progressiva eller bifokala, om det är vad som krävs för att klara synkraven i arbetet. Synundersökningen ger svar på vilket slag av korrektionsglas som krävs i din aktuella arbetssituation.

Kontaktlinser är i första hand inte anpassade för arbete vid bildskärm på det sätt som ett par arbetsglas och är normalt inte ett arbetsredskap som arbetsgivaren är skyldig att stå för.

Om arbetsgivaren ändå vill förse sina anställda med kontaktlinser så är det inget som hindrar det – under förutsättning att kraven i reglerna uppfylls. Arbetsmiljöverkets regler om arbete vid bildskärm omfattar inte kontaktlinser.

Mer än en timme under arbetsdagen betyder den sammanlagda tiden som du avläser en bildskärm under arbetsdagen.

Nej, det kan du inte. Om en synundersökning har visat att du behöver särskilda bildskärmsglasögon i arbetet och arbetsgivaren har försett dig med dessa, så har du en skyldighet att använda denna arbetsutrustning.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och arbetstagaren är skyldig att medverka i arbetsmiljöarbetet.

Kontakt

Matilda Eklund
Fysioterapeut och ergonom
matilda [dot] eklund [at] fhv [dot] lu [dot] se

Anne Link
Fysioterapeut och ergonom
anne [dot] link [at] fhv [dot] lu [dot] se

Besöksadress

Gerdagatan 9, Lund
Se karta

Postadress

Företagshälsovården
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Internpost

Hämtställe 52

Telefon

+46 46 222 32 80

Företagshälsovårdens öppettider

Måndag–fredag 08.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.30

Mottagning sker efter tidsbeställning.