Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förebyggande arbete mot diskriminering

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska enligt 3 kap. diskrimineringslagen (2008:567) arbeta med aktiva åtgärder.

Diskrimineringslagen klargör att arbetsgivare och utbildningsanordnare löpande ska arbeta förebyggande mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Verksamhetens arbete med det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg mot diskriminering (SFAD), för jämställdhet och lika villkor, ska årligen redovisas i ett lika villkorsbokslut som följer diskrimineringslagens (2008:567) kapitel 3 om aktiva åtgärder. Lika villkorsboksluten fungerar både som ett verktyg som förenklar för universitetets verksamheter att dokumentera SFAD-arbetet och som ett sätt att sprida kunskap och goda idéer inom universitetet.

Kontakt

Vid frågor, kontakta din närmaste chef.

Lästips!

Lunds universitets SFAD-arbete uppmärksammas i tidningen Universitetsläraren. 

Sexuella trakasserier kan missas av hemmablindhet (universitetslararen.se)