Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anpassning och rehabilitering

Om du är sjuk eller skadad kan du behöva anpassning och rehabilitering. Vilka åtgärder som är aktuella beror på dina behov. Här får du veta vem som har ansvar för vad och vad du som anställd själv ska tänka på.

Anpassning och rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetsinriktade åtgärder som ska hjälpa dig som är sjuk eller skadad att få tillbaka din arbetsförmåga. 

Du kan underlätta återgången till arbetet efter en tids sjukdom genom att hålla kontakten med ditt arbete och dina kollegor.

Din chef har ett stort ansvar att ta kontakt med dig och komma överens om vilka åtgärder som behövs för att du ska kunna återgå till arbete. Det är viktigt att du själv medverkar i din egen rehabilitering.

Stöd vid anpassning och rehabilitering

En framgångsrik anpassning och rehabilitering kräver ett nära samarbete mellan flera aktörer. 

Du som anställd har vissa skyldigheter och din chef har andra.

Ditt ansvar som anställd

Du som anställd ska

  • sjukanmäla dig första sjukfrånvarodagen
  • lämna de upplysningar som behövs till din närmast chef för att kartlägga behovet av rehabilitering
  • aktivt delta i planering och genomförande av den egna rehabiliteringen
  • ha kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningsperioden.

Läs mer om hur du sjukanmäler dig

Din chefs ansvar

Din närmaste chef med personalansvar ska

  • utreda ditt rehabiliteringsbehov
  • planera och genomföra rehabiliterings- och anpassningsåtgärder i samråd med dig som anställd
  • hålla kontakt med dig och bjuda in dig till arbetsplatsen under hela sjukskrivningsperioden
  • dokumentera alla möten och åtgärder som sker under rehabiliteringsprocessen
  • fråga dig tidigt i processen om du vill ha fackligt stöd.

Andra aktörer i arbetet med anpassning och rehabilitering

Fler aktörer än du och din chef har viktiga roller i anpassnings- och rehabiliteringsprocessen genom att erbjuda stöd och hjälp samt bedöma din arbetsförmåga och rätt till ersättning.

Din närmaste personalfunktion kan stödja din närmaste chef och dig som sjukskriven genom anpassnings- och rehabiliteringsprocessen. Personalfunktionen kan också medverka vid utredning av nya alternativ när en återgång till ordinarie arbete vid arbetsplatsen inte är möjlig.

Företagshälsovården är experter på arbetsrelaterad ohälsa och arbetsmiljöfrågor och erbjuder dig som anställd och din chef stöd och råd. Företagshälsovården deltar i rehabiliteringsarbetet vid behov, exempelvis genom att föreslå anpassningsåtgärder och bedömningar av arbetsförmåga.

Även de fackliga organisationerna kan, om du vill, fungera som ett stöd för dig i rehabiliteringsprocessen.

Försäkringskassans roll är att samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs för din rehabilitering. Försäkringskassan bedömer din arbetsförmåga, ditt anpassnings- och rehabiliteringsbehov och din rätt till ersättning. Försäkringskassan kan kalla till avstämningsmöte under pågående sjukskrivning. I avstämningsmötet deltar du som anställd, din chef och Försäkringskassan. Dessutom kan andra funktioner som till exempel Företagshälsovården, behandlande läkare och facklig representant medverka.

Företagshälsovården

Till Företagshälsovården vänder du dig för att få arbetsrelaterad medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning.

Företagshälsovården arbetar för friska, välfungerande och trivsamma arbetsplatser och finns till hands för dig som anställd och/eller doktorand.


+46 46 222 32 80

Läs mer om Företagshälsovården