Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet har sedan länge haft samarbete med afrikanska partners. Vi bedriver forskning som är relevant för Afrika, skickar och tar emot lärare och studenter, och genomför uppdrags-utbildningar med afrikanska deltagare.

Genom Globalt dynamiskt engagemang (GDE) vill Lunds universitet stärka och vidareut­veckla sina internationella samarbeten och sitt internationella genomslag avseende forskning, utbild­ning och innovation. Demokrati, akademisk frihet och ansvarstagande är grundpelare i detta arbete.

GDE för Afrika söder om Sahara

I universitetets färdplan för Afrika söder om Sahara 2023 presenteras prioriterade aktiviteter för det universitetsövergripande arbetet under året, men det utesluter inte att även andra frågor kan bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar utifrån avseende 2023-2024.

 • Diversifiera portföljen avseende befintliga utbildningsavtal i t ex Namibia och Botswana
 • Fokusera universitetets uppsättning av strategiska partner
 • Utveckla former för att främja samarbete med nätverket Africa Research Universities Alliance (ARUA)
 • I ökad utsträckning använda SASUF-projektet för samarbeten med Sydafrika och SANORD-nätverket för samarbeten med södra Afrika
 • Undersöka möjligheter för samarbete med näringsliv och innovationsverksamheter

GDE för Nordafrika och Mellanöstern

 • Initiera en översyn av befintliga mobilitetsavtal
 • Fokusera på väletablerade och välfungerande samarbeten med bl a starka sampubliceringsaktörer. Möjligheterna att utvidga dessa samarbeten bör prioriteras i förhållande till att söka nya samarbetspartner i nuläget.

Läs mer om stöd och verktyg för ansvarsfullt engagemang

Läs mer om stöd och verktyg för hållbart engagemang

SASUF – South Africa Sweden University Forum

Lunds universitet är partner i SASUF (South Africa Sweden University Forum) tillsammans med 14 svenska och 22 sydafrikanska partneruniversitet. SASUF koordineras av Uppsala universitet och är ett samarbetsprojekt mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika. Finansiering kommer från STINT, sydafrikanska National Research Foundation (NRF) och Department of Higher Educations and Training (DHET). Svenska lärosäten medfinansierar projektet.

SASUF (South Africa Sweden University Forum) har beviljats finansiering från STINT för tre år från 2022 till 2024. Årliga "SASUF 2030 Sustainability Forum” kommer att organiseras för forskare, lärare, studenter, samt representanter för universitetsledningar, finansiärer och departement. Forumet, som består av en konferens och en stor mängd satellitaktiviteter, arrangerades digitalt 19-23 september 2022, och kommer att arrangeras i Sydafrika 27-31 mars 2023 och 2024 i Sverige. Projektet kommer också att erbjuda fröfinansiering för samarbete mellan Sverige och Sydafrika, bland annat för att utveckla digitalt samarbete.

Southern African–Nordic Centre – SANORD

SANORD är en medlemsorganisation som består av universitet från Norden och södra Afrika. Syftet med nätverket är att stärka akademiskt samarbete och kontakter mellan lärosäten i södra Afrika och Norden. Nätverket bildades år 2007 och har medlemsuniversitet i Botswana, Danmark, Finland, Island, Malawi, Moçambique, Namibia, Norge, Sverige, Sydafrika, Zambia och Zimbabwe. SANORD samordnas av ett sekretariat vid Western Cape University, Sydafrika.

SANORD har nio svenska medlemsuniversitet: Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet, Nordafrikainstitutet och Uppsala universitet.

SANORD erbjuder bland annat en årlig konferens, mobilitetsmedel för studenter från södra Afrika, fröpengar för samarbetsprojekt, och en ”three-minute-thesis-competition”.

Den årliga konferensen 2023 arrangeras 20-22 september vid Inland Norway University of Applied Sciences, Hamar Campus. Konferensens tema är "The role of higher education in contributing to just and sustainable futures". Abstrakts kan skickas in fram till 15 april inom följande 6 teman: 

 • Theme 1: Global perspectives and sustainability in teacher education
 • Theme 2: Future-proofing agriculture within a sustainable social-ecological context
 • Theme 3: Global and mental health research
 • Theme 4: Artificial Intelligence and the future of society
 • Theme 5: Crisis Management: Towards a Sustainable Future
 • Theme 6: Digital Technologies in Educational Systems

Universitetet utlyser fem resebidrag för deltagande i konferensen. För mer information, kontakta par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se

Mer information om SANORD-konferensen 2023 finns på SANORD:s webbplats

Studentutbytesavtal

Universitetsgemensamma bilaterala studentutbytesavtal finns med:

Samarbete med African Research Universities Alliance (ARUA)

Lunds universitet undersöker möjligheterna att samarbeta med ARUA-nätverket. Om du är intresserad av att samarbeta med ARUA, kontakta par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se.

Läs mer på ARUA-nätverkets webbplats

Kartläggning för samarbete inom ”food systems”

Lunds universitet genomför för tillfället en kartläggning av intresset inom universitetet för samarbete med afrikanska partners inom det breda området ”food systems”.

En extern referensgrupp har bildats med syfte att ge råd och rekommendationer för implementeringen av LU:s strategi för samarbete med Afrika. Gruppen träffas ca en gång per termin. I gruppen ingår följande medlemmar:

 • Professor Ernest Aryeetey, Secretary General för African Research Universities Alliance, tidigare rektor vid University of Ghana
 • Marika Griehsel, journalist med lång erfarenhet från Afrika
 • Professor Göran Hydén, University of Florida

Läs mer om ARUA – African Research Universities Alliance

Vid Lunds universitet finns en strategigrupp för Afrika vars uppdrag är att främja samarbete med Afrika och stödja implementeringen av strategin. Gruppen träffas ca en gång per månad.

Strategigruppen för Afrika har följande medlemmar:

 • Professor Ellen Hillbom (ordförande)
 • Professor Anette Agardh
 • Professor Björn Bergenståhl­
 • Professor Petter Pilesjö
 • Biträdande universitetslektor Vasna Ramasar
 • Caitlin Homstad, LUS
 • Pär Svensson, internationell koordinator

Kontakt

Pär Svensson
Internationell koordinator
+46 46 222 77 42
par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se