Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet har sedan länge haft samarbete med afrikanska partners. Vi bedriver forskning som är relevant för Afrika, skickar och tar emot lärare och studenter, och genomför uppdrags-utbildningar med afrikanska deltagare.

Genom Globalt dynamiskt engagemang (GDE) vill Lunds universitet stärka och vidareut­veckla sina internationella samarbeten och sitt internationella genomslag avseende forskning, utbild­ning och innovation. Demokrati, akademisk frihet och ansvarstagande är grundpelare i detta arbete.

GDE för Afrika

I universitetets färdplan för Afrika 2024 presenteras prioriterade aktiviteter för det universitetsövergripande arbetet under året, men det utesluter inte att även andra frågor kan bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar utifrån avseende 2023-2024.

 • Främja samarbete inom forskning, utbildning, innovation och samverkan med södra Afrika genom SANORD-nätverket (Southern African - Nordic Centre) och SASUF-projektet (South Africa Sweden University Forum)
 • Främja samarbetet med ARUA-nätverket (African Research Universities Alliance)
 • Etablera studentutbytesavtal med universitet i Botswana, Namibia och Ghana
 • Undersöka möjligheten att utveckla utbildningssamarbete med Nordafrika
 • Genomföra LU:s Afrikadag i mars 2024
 • Utveckla samarbete med stipendieorganisationer i Afrika för finansiering av inkommande programstudenter

Läs mer om stöd och verktyg för ansvarsfullt engagemang

Läs mer om stöd och verktyg för hållbart engagemang

SASUF – South Africa Sweden University Forum

Lunds universitet är partner i SASUF (South Africa Sweden University Forum) tillsammans med 14 svenska och 26 sydafrikanska partneruniversitet. SASUF koordineras av Uppsala universitet och är ett samarbetsprojekt mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika. Finansiering kommer från STINT, sydafrikanska National Research Foundation (NRF) och Department of Higher Educations and Training (DHET). Svenska lärosäten medfinansierar projektet.

SASUF (South Africa Sweden University Forum) har beviljats finansiering från STINT för tre år från 2022 till 2024. Årliga "SASUF Sustainability Forum” organiseras för forskare, lärare, studenter, universitetsledningar, finansiärer och departement. SASUF Sustainability Forum består av en konferens och en många satellitaktiviteter. Konferensen 2024 kommer att arrangeras av Lunds universitet, SLU Alnarp och Malmö Universitet 15-17 maj.

Länk till SASUF:s webbplats

Southern African–Nordic Centre – SANORD

SANORD är en medlemsorganisation som består av universitet från Norden och södra Afrika. Syftet med nätverket är att stärka akademiskt samarbete och kontakter mellan lärosäten i södra Afrika och Norden. Nätverket bildades år 2007 och har medlemsuniversitet i Botswana, Danmark, Finland, Island, Malawi, Moçambique, Namibia, Norge, Sverige, Sydafrika, Zambia och Zimbabwe. SANORD samordnas av ett sekretariat vid Western Cape University, Sydafrika.

SANORD har nio svenska medlemsuniversitet: Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet, Nordafrikainstitutet och Uppsala universitet.

Lunds universitet är invald i SANORD:s styrelse 2022-2023.

SANORD erbjuder bland annat en årlig konferens, mobilitetsmedel för studenter från södra Afrika, fröpengar för samarbetsprojekt, och en ”three-minute-thesis-competition”.

Den årliga konferensen 2024 kommer att arrangeras 4-6 december vid University of the Western Cape, Sydafrika. Eventuella resebidrag kommer att utlysas under 2024.

Mer information om SANORD finns på SANORD:s webbplats

Studentutbytesavtal

Universitetsgemensamma bilaterala studentutbytesavtal finns med:

Utveckla samarbete med Sydafrika genom SASUFs forsknings- och innovationsvecka 13-17 maj 2024

SASUFs forsknings- och innovationsvecka i Sverige 13-17 maj 2024 kommer att locka över 400 forskare, studenter och universitetsledare från Sverige och Sydafrika. Veckan kommer att bestå av dels satellitaktiviteter vid svenska lärosäten 13 och 14 maj, dels ett SASUF Sustainability Forum 15-17 maj ​​med presentationer, workshops och postersessioner vid Lunds universitet, SLU Alnarp och Malmö högskola.

Förslag på satellitaktiviteter, workshops och posters kan skickas in fram till 17 november.

Mer information på SASUF-projektets hemsida

Deltagande i SASUF:s Sustainability Forum 15-17 maj har ingen deltagaravgift, men antalet platser är begränsade. Därför ska varje partneruniversitet nominera deltagare.

Anmäl ditt intresse att delta 15-17 maj 2024 senast den 15 december

Din anmälan kommer att utgöra en grund för Lunds universitets nomineringslista. Resultatet av nomineringen kommer att skickas ut i god tid. För satellitaktiviteter 13-14 maj finns ingen liknande begränsning eller nominering.

Översiktligt program för SASUF:s forsknings- och innovationsvecka

 • Måndag – tisdag 13-14 maj: Satellitaktiviteter vid svenska lärosäten
 • Onsdag 15 maj: 14.00 Invigning och öppnande av SASUF:s Sustainability Forum, Lunds universitets Aula, kl 18.00, med efterföljande middag i Stora Salen, Akademiska föreningen, Lund.
 • Torsdag 16 maj: Posters, workshops och parallellsessioner på SLU Alnarp följt av mottagning på Malmö Rådhus kl 17.30.
 • Fredag ​​17 maj: Workshops och parallellpass på Malmö högskola följt av gemensam avslutning och lunch på Malmö högskola.

Samarbete med African Research Universities Alliance (ARUA)

Lunds universitet undersöker möjligheterna att samarbeta med ARUA-nätverket. Om du är intresserad av att samarbeta med ARUA, kontakta par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se.

Läs mer på ARUA-nätverkets webbplats

En extern referensgrupp har bildats med syfte att ge råd och rekommendationer för implementeringen av LU:s strategi för samarbete med Afrika. Gruppen träffas ca en gång per termin. I gruppen ingår följande medlemmar:

 • Professor Ernest Aryeetey, Secretary General för African Research Universities Alliance, tidigare rektor vid University of Ghana
 • Marika Griehsel, journalist med lång erfarenhet från Afrika
 • Professor Göran Hydén, University of Florida

Läs mer om ARUA – African Research Universities Alliance

Vid Lunds universitet finns en strategigrupp för Afrika vars uppdrag är att främja samarbete med Afrika och stödja implementeringen av strategin. Gruppen träffas ca en gång per månad.

Strategigruppen för Afrika har följande medlemmar:

 • Professor Ellen Hillbom (ordförande)
 • Professor Anette Agardh
 • Professor Björn Bergenståhl­
 • Professor Petter Pilesjö
 • Biträdande universitetslektor Vasna Ramasar
 • Tori Heitmann Jørgensen, LUS
 • Pär Svensson, internationell koordinator

Kontakt

Pär Svensson
Internationell koordinator
+46 46 222 77 42
par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se

GDE Faktablad

Syftet, processen och färdplanen

PDF, 257 kB, ny flik