Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Service och stöd för utresande studenter

 1. Handläggarens vs den nominerade studentens roll
 2. Videoklipp som beskriver hur studenten gör sin ansökan
 3. Inför avresan
 4. Stipendier för internationell studentmobilitet
 5. Studentambassadör utomlands
 6. Vid hemkomst
 7. Utbytesambassadörernas arbete
 8. Krisbevakning
 9. Försäkring för studenter

Handläggarens vs den nominerade studentens roll

Handläggarens roll

 • Förse studenten med korrekt information så att studenten skickar en korrekt ansökan till värduniversitet
 • Finnas till hands för studenten för frågor och stöd
 • Fungera som en länk mellan student och värduniversitet
 • Hantera frågor om pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder
 • Vid behov vägleda studenten vid val av utbytesdestination. Till exempel informera om nyttig information om hur klimatet ser ut i olika länder vad gäller LGBTQ-frågor.
  Läs mer på ILGA World – the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association

Den nominerade studentens ansvar

 • Hitta lämpliga kurser på rätt nivå på värduniversitets webbsidor
 • Säkerställa att det finns en dialog kring tillgodoräknande av kurser (före utbyte, vid ändringar och vid hemkomst)
 • Vara informerad via SoleMove om t.ex. kursrestriktioner, extrakostnader och språktest.
 • Räkna ut Grade Point Average (GPA) om det krävs av värduniversitetet.
 • Boka och genomföra språktest i de fall det krävs
 • Söka information och ansöka om visum
 • Ta del av information inför avresa t.ex. vaccinationskrav, försäkringsvillkor (se ”Inför avresa” nedan)
 • Vara kontaktbar via e-post (även bevaka skräppostlådan)
 • Vara en god ambassadör för Lunds universitet under utbytet
 • Skriva en reseberättelse vid hemkomst (enligt fakultetens instruktioner)

Videoklipp som beskriver hur studenten gör sin ansökan

I en serie om fyra videoklipp som hittas på YouTube beskrivs vad man ska tänka på när man ska göra sin ansökan om utbytesstudier. Klippen sprids via @lund_university_abroad i samband med höstens ansökningsperiod, men kan med fördel spridas via fakulteternas kanaler. 

Klippen skapades av utbytesambassadörer våren 2021. Agerar gör studenter från Teaterhögskolan med egen erfarenhet av studier utomlands. I dagsläget finns textning på svenska, men inte på engelska. Inför höstens ansökningsperiod 2023 kommer textning också tas fram på engelska.
 
Skapa din utbytesansökan: Generella behörighetskrav

Del 1 av 4. För att åka på utbytesstudier via Lunds universitet krävs det att du gör en väl genomarbetad ansökan. Börja med att försäkra dig om att du är behörig att söka.
Se klippet om Generella behörighetskrav på YouTube
 
Skapa din utbytesansökan: Statement of Purpose

Del 2 av 4. Statement of Purpose utgör en viktig del i din ansökan om utbytesstudier via Lunds universitet. Men vad ska ett Statement of Purpose innehålla? I denna film får du värdefulla tips som underlättar skrivandet.
Se klippet om Statement of Purpose på Youtube
 
Skapa din utbytesansökan: Study plan
Del 3 av 4. För att göra en ansökan om utbytesstudier via Lunds universitet behöver du ta fram en Study plan för varje universitet som du vill åka till. Här får du tips om vad du behöver tänka på, från restriktioner och kursnivå till tillgodoräknande.
Se klippet om Study plan på YouTube
 
Skapa din utbytesansökan: CV
Del 4 av 4. Här får du veta vad som är bra att lyfta fram i ditt CV när du ansöker om utbytesstudier via Lunds universitet. Glöm inte information om språkkunskaper, internationella engagemang och erfarenheter - och se till att få hjälp med korrekturläsning.
Se klippet om CV på YouTube

Inför avresan

Information om förberedelser inför avresan för utresande utbytesstudenter hittas på webbsidan "Inför avresan" på lu.se. Webbinformationen ersätter det tidigare evenemanget Time to Go. Informationen uppdateras två gånger per år (april och november). Här får studenten information om: 

 • Kammarkollegiets försäkring Student UT
 • Erasmusstipendium
 • Studenthälsan
 • Ambassadör för Lunds universitet utomlands mm.

Se webbsidan Inför avresan på lu.se

Time to Go – nuvarande studenter på utbyte berättar 

Två gånger om året (maj/december) bjuds utresande studenter in till ett webbinarium där fyra-sex panelister, studenter som just nu är på utbyte, berättar om sina erfarenheter och delar med sig av tips och råd. Deltagarna ges möjlighet att ställa frågor via Q&A. Frågorna besvaras av panelisterna och personal från Externa relationer. Evenemanget kallas Time to Go. Inbjudan skickas via email till utresande studenter från Externa relationer.

Stipendier för internationell studentmobilitet

Universitetsgemensamma stipendier som handläggs av Externa relationer:  

Läs mer om universitetsgemensamma stipendier på lu.se

Andra stipendier

Läs mer om Stipendieförvaltningens resestipendium
 på lu.se

Studentambassadör utomlands

Under utbytestiden har studenten en viktig roll som representant för Lunds universitet. Studentens marknadsföringsinsatser vid t.ex. Study Abroad Fairs bidrar till ökad kännedom om Lunds universitet och öka intresset för utbytesstudier vid Lunds universitet. Läs mer och hitta material som kan användas av studenten:

Information för studenter om Studentambassadör utomlands på lu.se 

Information för studenter om Student ambassador abroad på lunduniversity.lu.se

Vid hemkomst

Att återvända till Sverige efter utbytesstudierna innebär en omställning som ibland kan upplevas som smärtsam. Här följer exempel på aktiviteter som skulle kunna genomföras:

 • Fånga upp studenter som vill prata om sitt utbyte – bjud in till informell workshop där de får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra. Workshopen behöver handledning och ett tydligt syfte. Kan studenternas erfarenheter användas för att förbättra service för utbytesstudenter? Exempel på diskussionsfrågor: ”Varför man ska åka på utbyte?”, ”Utmaningar som utbytesstudent?”, ”Hur växer man som människa?”, ”Vilket stöd/information behöver hemvändare?”. Workshopen kan göras som zoommöte med möjlighet till break-out-rooms. 
 • Studenter som vill prata om sitt utbyte kan med fördel även engageras för marknadsföring t.ex. porträtt för webben, kort film som student kan göra själv.
 • Uppmana studenter att fortsätta bygga vidare på sitt internationella engagemang som internationell fadder.
 • Vid behov av stöd och någon att prata med om återanpassning och omställningen efter hemkomst, uppmana studenten att kontakta Studenthälsan.

Utbytesambassadörernas arbete

Externa relationer har 2 timarvoderade anställda utbytesambassadörer. Utbytesambassadörerna är studenter vid Lunds universitet och har egen erfarenhet av mobilitet utomlands. Deras huvudsakliga uppdrag är att öka studenters intresse och medvetenhet kring vilka internationella möjligheter som erbjuds vid Lunds universitet samt bidra till inspiration. Projektet startade våren 2019.

Instagram

Utbytesambassadörernas främsta kanal är @lund_university_abroad. Instagramkanalen syftar till att vara inspirerande och intresseväckande och bidra till att öka antalet studenter som skaffar sig internationell erfarenhet under sin studietid vid Lunds universitet. Målgruppen är samtliga studenter vid Lunds universitet.

Syfte med instagramkanalen:

 • Vara en plattform för informationsspridning av internationella möjligheter.
 • Synliggöra och inspirera till olika typer av internationella möjligheter.
 • Låta studenter inspirera andra studenter.
 • Vara en kanal för utresande studenter innan, under och efter mobilitet.
 • Bidra till att öka antalet utresande studenter från Lunds universitet.

Exempel på innehåll:

 • Gästgrammare – studenter på utbyte tar över kanalen under en vecka med bilder, filmer och stories från sin vardag utomlands.
 • Marknadsföring av ansökningsdeadlines för t.ex. utbytesstudier och stipendier. 
 • Målgruppsanpassade filmer t.ex. för studenter som ska ansöka, innan de åker, när de har kommit hem.
 • Skapa engagemang och interaktivitet genom t.ex. tävlingar, stories med Q&A.

Handledare för utbytesambassadörerna: Ida Thelander ida [dot] thelander [at] er [dot] lu [dot] se (ida[dot]thelander[at]er[dot]lu[dot]se)

Uppmärksamma dina studenter om @lund_university_abroad

Hjälp till att sprida info om @lund_university_abroad i din fakultets kanaler med följande förslag på text och bild:

Ladda ner bild för att marknadsföra @lunduniversityabroad på webben (i infobox)

Behöver du bilder i andra format, kontakta ida [dot] thelander [at] er [dot] lu [dot] se (ida[dot]thelander[at]er[dot]lu[dot]se)

Följ studenter utomlands på Instagram

Lunds universitet erbjuder mängder av möjligheter att skaffa sig internationell erfarenhet. Instagramkontot @lund_university_abroad drivs av studenter för studenter. Här kan du följa lundastudenters liv utomlands, ta del av deras reseberättelser och tips och ställa frågor.

Följ @lund_university_abroad

Utbytesstudent i Berlin

Följ oss på Instagram

Lundastudenter utomlands

@lund_university_abroad

ILGASs världslkarta. Illustration.

Hur ser klimatet ut i olika länder vad gäller LGBTQ-frågor?

ILGA World – kartlägger lagar om sexuell läggning