Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska och nordiska finansiärer från A–Ö

A
Afa Försäkring
Allmänna arvsfonden
Astma- och Allergiförbundet
Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation

B
Berit Wallenbergs Stiftelse
Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Brottsoffermyndigheten

C
Cancerfonden
Carina Aris Minnesfond
Carnegiestiftelsen
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Centrum för idrottsforskning
Clas Groschinskys Minnesfond
Crafoordska stiftelsen

E
Erik Philip-Sörensens stiftelse
Europeiska socialfonden i Sverige

F
FORMAS
FORTE
FoU inom vård och omsorg

H
Handelsbankens forskningsstiftelser (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browalds Stiftelse)
Hasselbladstiftelsen
Hjärnfonden
Hörselskadades Riksförbund (Hörselforskningsfonden)

I
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Institutet för entreprenörs- och småföretagsforskning

J
Jerringfonden

K
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Konkurrensverket
Kronofogden
Kulturrådet
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Kungl. Vetenskapsakademien
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

L
Stiftelsen Lantbruksforskning
Lars Erik Lundbergs stiftelser
Lars Salvius-föreningen

M
Magnus Bergvalls Stiftelse
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
MISTRA

N
NordForsk
Nordiska afrikainstitutet
Nordiska rådet och ministerrådet
Naturvårdsverket
 

P
Pia Ståhls Stiftelse

R
Ragnar Söderbergs stiftelse
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning
Riksantikvarieämbetet
Riksbankens Jubileumsfond
Rymdstyrelsen

S
SIDA
Sjöbergsstiftelsen
Statens institutionsstyrelse
STINT
Sten K Johnsons Stiftelse
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi född Bildt
Stiftelsen Lars Hiertas minne
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Stiftelsen San Michele
Stiftelsen för strategisk forskning – SSF
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska Akademien
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
Svenska Institutet
Svenska Institutet i Rom
Svenska Kulturfonden 
Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) 
Sverige-Amerika Stiftelsen 
Sveriges geologiska undersökning 
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) 
Sweden Japan Foundation


T
Tillväxtverket
Torsten Söderbergs stiftelse

V, W
VINNOVA – Verket för Innovationssystem
Vetenskapsrådet
Wallenbergstiftelserna
Wenner-Gren stiftelserna

Å
Åke Wibergs stiftelse
ÅForsk

Kontakt

Forskningsservice

Besöksadress
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 63 LUND

Postadress
Forskningsservice
Lunds Universitet
Box 117
221 00 LUND

Kontaktuppgifter på Forskningsservice blogg

Pivot-RP

I databasen Pivot-RP kan du söka utlysningar inom olika forskningsområden och efter forskningsfinansiärer från hela världen.

Logga in och sök forskningsfinansiering