Karriärutveckling för akademisk personal

Lunds universitet erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som på ett eller annat sätt bidrar till karriärutveckling för akademisk personal, antingen inom akademin eller utanför.

För att stärka möjligheterna att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, har Lunds universitet synliggjort en rad karriärmöjligheter för akademisk personal. De karriärutvecklande aktiviteterna ges på engelska och de allra flesta är kostnadsfria för individerna och institutionerna. Det finns aktiviteter som är anpassade dels för doktorander, dels för postdoktorala medarbetare och dels för forskargruppsledare.

Beskrivningar av de enskilda aktiviteternas innehåll finns i Kompetensportalen eller på egna sidor.

Flera fakulteter håller i egna aktiviteter som har med din karriär att göra. Länkar dit hittar du i undersidornas högermarginaler.

Här anmäler du dig

Finansieringsmöjligheter 

Det finns material om grundforskningsorienterade finansieringsmöjligheter i olika karriärsteg med en ungefärlig lista över förväntade meriter och kunskaper.

Läs mer om "Finansieringsmetoder för excellens"

Kontakt

Åsa Thormählen
Internationell koordinator
Sektionen HR
+46 46 222 70 15
asa [dot] thormahlen [at] hr [dot] lu [dot] se