Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet har sedan länge ett omfattande samarbete med Australien och Nya Zeeland inom forskning och utbildning och genom sitt medlemskap i nätverket Universitas 21. Universitetet har studentutbytesavtal med många australiska och nyazeeländska universitet, på såväl universitetsövergripande nivå som på fakultetsnivå.

Genom Globalt dynamiskt engagemang (GDE) vill Lunds universitet stärka och vidareut­veckla sina internationella samarbeten och sitt internationella genomslag avseende forskning, utbild­ning och innovation. Demokrati, akademisk frihet och ansvarstagande är grundpelare i detta arbete.

GDE för Oceanien 

I universitetets färdplan för Oceanien 2023 presenteras prioriterade aktiviteter för det universitetsövergripande arbetet under året, men det utesluter inte att även andra frågor kan bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar utifrån avseende 2023-2024.

  • Genomföra insatser för att förbättra balansen mellan in- och utresande utbytesstudenter och därmed möjliggöra fler utresande från LU
  • Aktivt använda U21-medlemskapet och kontakter som genereras via detta för att stärka samarbetet och erfarenhetsutbytet inom forskning, utbildning och innovation
  • Undersöka möjligheten till fördjupat samarbete med utvalt ankaruniversitet i området
  • Initiera en översyn av innovationsdistrikt för att eventuellt välja ut lämpligt distrikt för samverkan

​​​​​​​Läs mer om stöd och verktyg för ansvarsfullt engagemang

Läs mer om stöd och verktyg för hållbart engagemang

Samarbeten i Oceanien

Lunds universitets samarbeten med Australien och Nya Zeeland sker genom studentutbyte samt forsknings- och nätverkssamarbeten. Nätverket Universitas 21 (U21) möjliggör fördjupat samarbete på många olika plan, inte bara mobilitet.

U21 har fem medlemmar i Oceanien

  • University of Melbourne (Australien) 
  • UNSW Sydney (Australien) 
  • University of Queensland (Australien) 
  • University of Sydney (Australien) 
  • University of Auckland (Nya Zeeland)

Läs mer om Universitas 21

Kontakt

Teresia Rindefjäll
Internationell koordinator
+46 46 222 62 40
teresia [dot] rindefjall [at] er [dot] lu [dot] se