Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Oceanien

Lunds universitet har sedan länge ett omfattande samarbete med Australien och Nya Zeeland inom forskning och utbildning och genom sitt medlemskap i nätverket Universitas 21. Universitetet har studentutbytesavtal med många australiska och nyazeeländska universitet, på såväl universitetsövergripande nivå som på fakultetsnivå.

Genom Globalt dynamiskt engagemang (GDE) vill Lunds universitet stärka och vidareut­veckla sina internationella samarbeten och sitt internationella genomslag avseende forskning, utbild­ning och innovation. Demokrati, akademisk frihet och ansvarstagande är grundpelare i detta arbete.

GDE för Oceanien 

I universitetets färdplan för Oceanien 2024 presenteras prioriterade aktiviteter för det universitetsövergripande arbetet under året, men det utesluter inte att även andra frågor kan bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar utifrån avseende 2023-2024.

  • Stärka samarbetet inom forskning, utbildning, innovation och samverkan med partner inom U21 (Universitas 21) genom t ex doktorandmobilitet och utlysning av frömedel 
  • Främja forsknings- och innovationssamarbeten inom Horisont Europa med universitet i Nya Zeeland
  • Etablera ankaruniversitet 
  • Vidta åtgärder för att öka rekryteringen av inkommande utbytesstudenter, t ex genom att erbjuda kortare mobiliteter och studier i kombination med praktik, samt verka för att mobila passkontroller införs

Läs mer om stöd och verktyg för ansvarsfullt engagemang

Läs mer om stöd och verktyg för hållbart engagemang

Lunds universitets samarbeten med Australien och Nya Zeeland sker genom bland annat studentutbyte, forskningsprojekt och nätverksaktiviteter. Nätverket Universitas 21 (U21) möjliggör fördjupat samarbete på olika plan.

Det finns ett stort intresse från våra studenter att åka på utbytesstudier till Australien och Nya Zeeland. Lunds universitet har studentutbytesavtal på såväl universitetsövergripande nivå som på fakultetsnivå, totalt 28 i Australien och sex i Nya Zeeland.

Universitas 21 (U21)

U21 är ett ledande globalt nätverk av forskningsintensiva universitet för samarbete inom både utbildning och forskning. U21 har fem medlemmar i Oceanien:

  • University of Melbourne (Australien) 
  • University of Queensland (Australien) 
  • University of Sydney (Australien) 
  • UNSW Sydney (Australien) 
  • University of Auckland (Nya Zeeland)

Lunds universitet har inlett ett fördjupat samarbete med University of Melbourne.

Läs mer om Universitas 21

Australien är Lunds universitets tolfte största sampubliceringspartner globalt. Nya Zeeland återfinns på plats 31. U21-medlemmarna UNSW Sydney, University of Melbourne, University of Sydney och University of Queensland återfinns bland de lärosäten våra forskare publicerar mest tillsammans med i Australien, utöver Monash University och Australian National University. I Nya Zeeland sker de flesta sampubliceringarna med University of Canterbury, University of Otago, University of Auckland (U21) och Victoria University Wellington.  

Kontakt

Teresia Rindefjäll
Internationell koordinator
+46 46 222 62 40
teresia [dot] rindefjall [at] er [dot] lu [dot] se

GDE Faktablad

Syftet, processen och färdplanen

PDF, 257 kB, ny flik